הלכה יומית

הלכה יומית: למי אסור לקבל שוחד?

הלכה יומית ליום ה' תמוז - נבחרי ציבור הלוקחים שוחד


03/08/19 | ב' אב התשע"ט

הגדלת טקסט

הקטנת טקסט

עדיין לא הצטרפת לווטסאפ שלנו? כולם מוזמנים למשפחת אומרי התהילים הגדולה בעולם! לקבוצת פרק תהילים ביום לחצו כאן >> לקבוצת הסגולה היומית לחצו כאן >>


הלכות חושן משפט

האם איסור לקיחת שוחד שייך רק בדיינים או בכל נבחרי הציבור?
איסור לקיחת שוחד אינו שייך רק בדיינים, אלא שייך בכל נבחר מנבחרי הציבור או באחד מחברי גוף בוחר  כלשהו ,שאם מקבל הטבה עקב מעמדו או תפקידו יש בזה משום איסור שוחד [פלפולא חריפתא על הרא"ש סנהדרין כז., וכ"פ הפת"ש ט, א].
 
בעל עץ היוצא מגינתו לרשות הרבים, האם חייב לגוזמו?
בעל גינה הסמוכה לרשות הרבים חייב לגזום את הענפים הבולטים לרשות הרבים, והמשאיר את הענפים בולטים ,הרי זה גוזל את דרך הרבים ומצערם, ואם בעל העץ לא קוצץ את ענפיו יכול כל אחד לקוצצם [פתחי החושן רסב].


באדיבות "אך טוב וחסד"

מנסים לפתוח את השפע אבל המצב תקוע? נסו את זה >>>

הלכה יומית

הלכה יומית: מה צריך לעשות מיד כשקמים בבוקר?

הלכה יומית

הלכה יומית ליום כד בכסלו מהרב שטינמן זצ"ל - האם צריך לעמוד בתפילה במהלך נסיעה בתחבורה הציבורית?

הלכה יומית

הלכה יומית ליום כד בכסלו - האם מברכים שהחיינו אם מדליקים לראשונה מנר שני?

הלכה יומית

הלכה יומית ליום כג כסלו - כיצד נוהג בהדלקת נרות מי שכבר יצא ידי חובה?

הלכה יומית

הלכה יומית ליום כא בכסלו - מתי מדליקים נרות חנוכה?

הלכה יומית

הלכה יומית ליום כב בכסלו - איפה מותר להדליק נרות חנוכה?

הלכה יומית

הלכה יומית ליום א' באלול - מה יותר חשוב לומר? תיקון חצות או סליחות?

הלכה יומית

הלכה יומית ליום א’ באב - האם מותר לאכול בשר בראש חודש אב?

הלכה יומית

הלכה יומית: האם מים יכולים להפוך ל''חלביים'' או ''בשריים''?

הלכה יומית

הלכה יומית ליום א’ בסיון - סדר הלימוד בליל שבועות

הלכה יומית

הלכה יומית ליום א’ באייר - טלטול בשבת

הלכה יומית

הלכה יומית ליום א’ בניסן - מתי מברכים ברכת האילנות?

הלכה יומית

הלכה יומית ליום א’ אדר - פרשת זכור

הלכה יומית

הלכה יומית ליום א’ בשבט - כיצד מברכים ברכות הריח?

הלכה יומית

הלכה יומית ליום א’ בטבת - מה עושים עם שמן שנותר בחנוכיה?

עוד מאמרי תוכן בנושא הלכה יומית
X
  • © כל הזכויות שמורות