אחרית הימים

האם אפשר לחשב את הקץ?

לאורך כל הדורות ניסו יהודים לחשב את הקץ. האם הדבר מותר? או שמא אסור? ומה זה מסמל?


04/08/22 | ז' אב התשפ"ב
האם אפשר לחשב את הקץ?

עוד לא מחוברים לכל מה שיש לנו להציע? הצטרפו לכל הטוב שהכנו לכם ותישארו תמיד מחוברים! הקליקו כאן עכשיו >>>

יעקב אבינו היה הראשון שרצה לגלות מתי יגיע הקץ, ונעלמה ממנו נבואה באותה העת.

הרמב"ם כותב: "אין לקבוע לו זמן ולא לפרש את המקראות כדי להוציא מהן זמן בואו; אמרו חכמים (סנהדרין צז, ב): תפוח דעתן של מחשבי קצין".

עוד הוא אומר על ימות המשיח: "לא ידע אדם איך יהיו עד שיהיו, שדברים סתומין הן אצל הנביאים, גם החכמים אין להם קבלה בדברים אלו, אלא לפי הכרע הפסוקים, ולפיכך יש להם מחלוקת בדברים אלו... (אין לאדם) לחשב הקצין".

חז"ל אומרים בפירוש: "תפח רוחם של מחשבי הקצים".

הרב שמואל וואזנר זצ"ל ענה כשנשאל על חישוב זמני הקץ: "ואם פה ושם רמזו לרוב תשוקתם לגאולת ישראל איזה רמז ושנה, אל לנו להביא זה בספר רק ברמז בעלמא כי כך כתב גאון וצדיק זה, אבל לעשות מזה מאמרים ופתיחות אל ירד בני עמכם, ומי לנו גדול ממרן החתם סופר זכותו יגן עלינו שכתב במקום אחד שבשנת ת"ר הוא ביאת משיח ובעו"ה יצאו מה שיצאו ועדין אין בן דוד בא, אלא תחכה לו בביטחון, ומעשיך יקרבוך". 

הציפייה לגאולה

עם זאת, דעת הרמב"ן היא כי בדורות ראשונים אסרו לעשות חישובי קיצים, כי עוד היו רחוקים מהגאולה, והדבר היה גורם לחולשה כללית לעם, אך כיום  "שאנחנו קרובים מהם לקץ... אולי בטלה הגזירה שנגזרה עליו להעלים אותו, כי בטל טעם הסיבה שעליו".

האברבנאל כתב כך: "אבל לא גינו חכמים בדבריהם מי שיחקור ויבין את הקץ מתוך דברי הנביאים ומדברים ברוח-הקודש, כי כה היה משפטם כל הימים לתת אותות ומופתים לדור שבן-דוד בא בו". כלומר, גינו את עובדי המזלות שניסו להבין מתי הקץ, אך לא את חכמי ישראל על כך. מעבר לכלך, ההתעסקות בכך מראה עד כמה אנו מצפים באמת למשיח ולגאולה!

זמני רצון

ישנם כמה תאריכים בהם נאמר על ידי גדולי ישראל שהיתה יכולה להגיע הגאולה, אך לא הגיעה. מדוע?

אמנם אכן היתה שעת רצון, אך הוחמצה השעה בגלל עוונות עם ישראל.

 בעל התניא, אדמו"ר הזקן מסביר כי הצדיקים רואים דברים בעולמות העליונים כפי שהם נראים שם - ולמעלה אין מניעות ועיכובים כפי שיש בעולמנו. ואו אז, אכן יש זמני רצון בהם הגאולה יכולה להגיע, אך לפעמים בהשתלשלות הדברים למטה, לעולמנו, נוצרים עיכובים ומניעות שגורעים מהגאולה להתממש.

צריך לזכור תמיד כי "זכו - אחישנה, לא זכו - בעיתה". אם נזכה, ונקיים מעשים טובים ונלך בדרך הישר והמצוות, נזכה בעזרת ה' לקרב את מועד הגאולה. אך אם לא נזכה לכך, היא תגיע בעת שקבע הקב"ה מאז ומעולם.

 

זקוקים לישועה? רוצים להחיש את הגאולה הפרטית שלכם? כנראה שזה מה שאתם צריכים!

 

 

עוד מאמרי תוכן בנושא אחרית הימים
X
  • © כל הזכויות שמורות