אחרית הימים

תגלית מרעישה: היכן נמצא המשיח?

כולנו מצפים ומתפללים לביאת המשיח בקרוב, רבי יצחק בצרי מספר על דברים שאמר לו סבו, והתגלית המרעישה שגילה לו


17/01/22 | ט"ו שבט התשפ"ב
תהילים

עוד לא מחוברים לכל מה שיש לנו להציע? הצטרפו לכל הטוב שהכנו לכם ותישארו תמיד מחוברים! הקליקו כאן עכשיו >>>


סיפר המקובל רבי יצחק בצרי שליט"א סיפור מדהים: לפני שנים רבות, סבו המקובל הקדוש רבי סלמן מוצפי זצוק"ל, קרא לו ואמר: "בני יקירי דע לך, כאשר תגיע למצב שבו תהיה שרוי בדאגה או בצער מדבר מסוים, תזכור שישנו מקום קדוש ביותר שמסוגל לישועות גדולות, ורבים ראו ניסים ונפלאות בזכותו- זהו ציונו של התנא הקדוש רבי מאיר בעל הנס זיע"א, ואם תרצה לזכות בישועה בכל עיניין- תלך לשם ותתפלל על קברו". 


הרב שאל את סבו הקדוש, מה מיוחד כל כך בציונו של התנא? ורבי סלמן מוצפי השיב לו כי רבי מאיר בעל הנס הינו היחיד אשר קבור... בעמידה!!! ומדוע? כיון שכך הוא מוכן ומזומן להתפלל ולברך כל יהודי אשר מגיע לקברו ושוטח את צרתו ומצוקתו.


עוד גילה לו הסבא הקדוש כי ישנה סיבה נוספת לכך שברי מאיר בעל הנס קבור בעמידה: התנא הקדוש ציפה מאוד לביאת משיח צדקנו, ולכן ביקש שכאשר ייפטר מן העולם יקברו אותו בעמידה, וכאשר נזכה סוף סוף לגאולה השלימה ייצא רבי מאיר מקברו וירוץ לקבל את פני המשיח.


בהקמה לספר "שער הגלגולים" לרבי חיים ויטאל זיע"א, שחיבר על פי ודבריו של האר"י הקדוש מובא  המקור לכך שרבי מאיר קבור בעמידה, וזה לשונו: "הודה לי מורי ז"ל (הכוונה לאר"י הקדוש זיע"א) על רבי מאיר, שהוא קבור מעומד כמו שאומרים בני אדם".


במסכת סנהדרין דף צח עמוד א מובא מעשה: רבי יהושוע בן לוי פגש את אליהו הנביא ושאל אותו היען נמצא המשיח? וענה לו אליהו הנביא: "בפתחה של רומי". וכותב על כך האלשיך הקדוש: "אך הנה בעינינו ראינו עוד היום קרוב לציפורי עיר ששמה רומי, ושם היה מושב אנטונינוס ויסב שמה כשם עיר מלכותו, והיא בקרב ארץ יששראל הקדושה". (ספר "שושנת העמקים, ז', ו').  מבינים אנו מדבריו של האלשיך הק'דוש כי משיח יושב סמוך לציפורי הנמצאת קרוב לטבריה, עיר קבורתו של התנא האלוקי רבי מאיר בעל הנס.


ועוד כותב על כך המקובל רבי אברהם בן אליעזר הלוי: "המשיח מוסגר בתוך היכל 'קן ציפור' בגן עדן בפתח הפונה לרומי, והיא עיר אחת בגליל הנקראת 'רטמי' הקרובה לציפורי". (מקור: מאמר "משרא קטרין" לרבי אברהם בן אליעזר הלוי).


יהי רצון שנזכה לגאולה השלימה בקרוב ממש, אמן!!!

מעלת התנא רבי מאיר בעל הנס + פיוט מיוחד | הרב מרדכי אליהו

זקוקים לישועה? רוצים להחיש את הגאולה הפרטית שלכם? כנראה שזה מה שאתם צריכים!

 

 

עוד מאמרי תוכן בנושא אחרית הימים
X
  • © כל הזכויות שמורות