אחרית הימים

מה יהיה בימות המשיח?

מה הולך להיות בימי המשיח? האם כאשר הגאולה תגיע יהיו שינויים רבים בעולם? ואם כן, אילו?


04/08/22 | ז' אב התשפ"ב
מה יהיה בימות המשיח?

עוד לא מחוברים לכל מה שיש לנו להציע? הצטרפו לכל הטוב שהכנו לכם ותישארו תמיד מחוברים! הקליקו כאן עכשיו >>>

כך כותב הרמב"ם בהלכות מלכים: "המלך המשיח עתיד לעמוד ולהחזיר מלכות דוד ליושנה לממשלה הראשונה, ובונה המקדש ומקבץ נדחי ישראל".  

ישנה דעה כי בימות המשיח טבעו של העולם לא ישתנה לפי האימרה: "אין בין העולם הזה לימות המשיח אלא שיעבוד מלכיות בלבד". כלומר, עולם כמנהגו יהיה נוהג. עם זאת, ברור שיהיה טוב מאד, אך לא שינוי באופן שבו העולם מתנהל: "אל יעלה על הלב שבימות המשיח יבטל דבר ממנהגו של עולם, או יהיה שם חידוש במעשה בראשית, אלא עולם כמנהגו נוהג" .

כך מתאר זאת הרמב"ם:

"לא יהיה שם לא רעב ולא מלחמה, ולא קנאה ותחרות, שהטובה תהיה מושפעת הרבה, וכל המעדנים מצויין כעפר, ולא יהיה עסק כל העולם אלא לדעת את ה' בלבד".  הוא מסביר שהגאולה תגיע כדי שיהיה פנאי להתעסק באמת בתורה ובמצוות: "אלא כדי שיהיו פנויין בתורה וחכמתה, ולא יהיה להם נוגש ומבטל, כדי שיזכו לחיי העולם הבא, כמו שביארנו בהלכות תשובה", "חוזרין כל המשפטים בימיו כשהיו מקודם, מקריבין קרבנות, ועושין שמטין ויובלות ככל מצותה האמורה בתורה". 

כלומר, תהיה חירות רוחנית ברורה וגדולה מאד.

חז"ל מתארים שינויים שיקרו בעולם, שינויים שמראים כי כן יהיה שוני מהדרך בה העולם עד כה נוהג: אורם של השמש והירח יהיה שונה מכעת, תהיה פרימת מים של מעיינות בריאים במקומות שונים וההריונות והלידות יהיו ללא צער ומשך זמנם יהיה קצר יותר.

עוד אומרים כי לא יהיו מחלות יותר בעולם, כפי שכתוב בנביאים: "אז ציפקחנה עיני עיוורים ואוזני חירשים תיפתחנה. אז תדלג כאייל פיסח ותרון לשון אילם". זאת בזכות ברכת ה': "וזרחה לכם יראי שמי שמש צדקה ומרפא בכנפיה".

כמו כן, ישנה טענה שבימות הגאולה לא יהיה יותר מוות העולם: "בילע המוות לנצח ומחה ה' אלוקים דמעה מעל כל פנים".

גם האדמה תהיה פוריה מאד ותניב יבול בגדלים שאנו לא מכירים היום, ולא תצמיח קוצים ודרדרים, כך שהעבודה לא תהיה קשה.

מעבר לכך יהיו פירות חדשים: "עתידין כל אילני סרק שבארץ ישראל שייטענו פירות".

זקוקים לישועה? רוצים להחיש את הגאולה הפרטית שלכם? כנראה שזה מה שאתם צריכים!

 

 

עוד מאמרי תוכן בנושא אחרית הימים
X
  • © כל הזכויות שמורות