אחרית הימים

למה ה' לא מגלה מתי יהיה הקץ?

מה יקרה כשהמשיח יגיע, אילו שינויים יהיו בעולם והאם זמן הקץ ידוע למישהו?


18/05/22 | י"ז אייר התשפ"ב
תהילים

עוד לא מחוברים לכל מה שיש לנו להציע? הצטרפו לכל הטוב שהכנו לכם ותישארו תמיד מחוברים! הקליקו כאן עכשיו >>>

"זכו – אחישנה, לא זכו – בעיתה", כך נאמר על גאולת עם ישראל. ישנה מחלוקת האם היו יחידים מישראל שידעו מתיח בדיוק תבוא הגאולה. ישנה דעה הסוברת שלא, אך ישנה דעה שטוענת כי חלק מהנביאים ואנשי ה' ידעו בדיוק מתי תגיע הגאולה, אך ה' השביע אותם לבל יגלו.

המהר"ל מפראג מסביר כי אדם שיודע שהוא עומד לצאת לחירות, כבר מרגיש שהוא נגאל. הקב"ה רוצה שנזעק אליו, נתחנן ונתפלל לפניו, ורק אז יגאל אותנו, כדי שנחוש באמת בגודל הגאולה עצמה.
"אֶרְאֶנּוּ וְלֹא עַתָּה אֲשׁוּרֶנּוּ וְלֹא קָרוֹב דָּרַךְ כּוֹכָב מִיַּעֲקֹב וְקָם שֵׁבֶט מִיִּשְׂרָאֵל וּמָחַץ פַּאֲתֵי מוֹאָב וְקַרְקַר כָּל בְּנֵי שֵׁת. וְהָיָה אֱדוֹם יְרֵשָׁה וְהָיָה יְרֵשָׁה שֵׂעִיר אֹיְבָיו וְיִשְׂרָאֵל עֹשֶׂה חָיִל. וְיֵרְדְּ מִיַּעֲקֹב וְהֶאֱבִיד שָׂרִיד מֵעִיר" (במדבר, כ"ד).

דברים אלו אמר בלעם כאשר בא לקלל את ישראל בפעם השלישית.

הרמב"ם מכנה דבר זה כ"נאום המלך המשיח". כך הוא אומר:
"המלך המשיח עתיד לעמוד ולהחזיר מלכות דוד ליושנה לממשלה הראשונה, ובונה המקדש ומקבץ נדחי ישראל, וחוזרין כל המשפטים בימיו כשהיו מקודם, מקריבין קרבנות, ועושין שמטין ויובלות ככל מצותה האמורה בתורה, וכל מי שאינו מאמין בו, או מי שאינו מחכה לביאתו, לא בשאר נביאים בלבד הוא כופר, אלא בתורה ובמשה רבינו, שהרי התורה העידה עליו שנאמר ושב ה' אלהיך את שבותך ורחמך ושב וקבצך וגו' אם יהיה נדחך בקצה השמים וגו' והביאך ה', ואלו הדברים המפורשים בתורה הם כוללים כל הדברים שנאמרו על ידי כל הנביאים, אף בפרשת בלעם נאמר ושם נבא בשני המשיחים, במשיח הראשון שהוא דוד שהושיע את ישראל מיד צריהם, ובמשיח האחרון שעומד מבניו שמושיע את ישראל [באחרונה], ושם הוא אומר אֶרְאֶנּוּ וְלֹא עַתָּה זה דוד, אֲשׁוּרֶנּוּ וְלֹא קָרוֹב זה מלך המשיח, דָּרַךְ כּוֹכָב מִיַּעֲקֹב זה דוד, וְקָם שֵׁבֶט מִיִּשְׂרָאֵל זה מלך המשיח, וּמָחַץ פַּאֲתֵי מוֹאָב זה דוד, וכן הוא אומר ויך את מואב וימדדם בחבל, וְקַרְקַר כָּל בְּנֵי שֵׁת זה המלך המשיח שנאמר בו ומשלו מים עד ים, וְהָיָה אֱדוֹם יְרֵשָׁה זה דוד, שנאמר ותהי אדום לדוד לעבדים וגו', וְהָיָה יְרֵשָׁה שֵׂעִיר אֹיְבָיו זה המלך המשיח שנאמר ועלו מושיעים בהר ציון וגו'". (הלכות מלכים פרק יא ה"א).

מכאן ניתן להבין שלפי הרמב"ם כאשר יבוא המשיח לא יהיה שינוי ניכר בעולם מבחינה רוחנית ומבחינה פוליטית. בעצם ימות המשיח יהיו כימי דוד המלך.
עוד הוא אומר כי המשיח אינו צריך לעשות מופתים ולחדש דברים כאשר יגיע:
"ואל יעלה על דעתך שהמלך המשיח צריך לעשות אותות ומופתים ומחדש דברים בעולם... ועיקר הדברים ככה הן, שהתורה הזאת אין חוקיה ומשפטיה משתנים לעולם ולעולמי עולמים ואין מוסיפין עליהן ולא גורעין מהם... אל יעלה על הלב שבימות המשיח יבטל דבר ממנהגו של עולם, או יהיה שם חידוש במעשה בראשית, אלא עולם כמנהגו נוהג, וזה שנאמר בישעיה וגר זאב עם כבש ונמר עם גדי ירבץ משל וחידה, ענין הדבר שיהיו ישראל יושבין לבטח עם רשעי עכו"ם המשולים כזאב ונמר, שנאמר זאב ערבות ישדדם ונמר שוקד על עריהם, ויחזרו כולם לדת האמת, ולא יגזלו ולא ישחיתו, אלא יאכלו דבר המותר בנחת עם ישראל, שנאמר ואריה כבקר יאכל תבן, וכן כל כיוצא באלו הדברים בענין המשיח הם משלים, ובימות המלך המשיח יודע לכל לאי זה דבר היה משל, ומה ענין רמזו בהן" (שם פרק יב ה"א).

זקוקים לישועה? רוצים להחיש את הגאולה הפרטית שלכם? כנראה שזה מה שאתם צריכים!

 

 

עוד מאמרי תוכן בנושא אחרית הימים
X
  • © כל הזכויות שמורות