אחרית הימים

הגויים באחרית הימים: נבואות זעם או נבואות שלום?

מה יקרה עם הגויים באחרית הימים ובימות המשיח? האם הם יסייעו לגאולת ישראל והעולם או שמא יאבדו?


06/07/22 | ז' תמוז התשפ"ב
הגויים באחרית הימים: נבואות זעם או נבואות שלום?

עוד לא מחוברים לכל מה שיש לנו להציע? הצטרפו לכל הטוב שהכנו לכם ותישארו תמיד מחוברים! הקליקו כאן עכשיו >>>

ידועות נבואות רבות שנאמרו על חזון אחרית הימים והגאולה. חלק מהנבואות מתייחסות גם לגויים.

"דם עבדיו יקום, ונקם ישיב לצריו" - אנו מבינים כי ישנן נבואות זעם גדולות לגבי הגויים באחרית הימים. בנסיאים חוזרים שוב ושוב על נקמה שאומת אדום בבוא העת: "מי זה בא מאדום, חמוץ בגדים מבצרה". המפרשים מסבירים: "חורבן אדום העתיד... והמשיל הא-ל יתברך המחריבה, לגיבור עושה נקמה באויביו ובגדיו אדומים מדם ההרג", "אדרכם באפי וארמסם בחמתי", "כי יום נקם בלבי ושנת גאולי באה".

"והיו מלכים אומנייך"

ואמנם, לצד נבואות זעם אלו, ישנן נבואות אחרות המתארות את הגויים כעוזרים לגאולת עם ישראל, מתהפכים בערכים שהם מאמינים לערכי אמת ואף עובדים את ה': "והיה באחרית הימים נכון יהיה הר בית-ה'... ונהרו אליו כל הגויים", "אז אהפוך אל עמים שפה ברורה, לקרוא כולם בשם ה' לעבדו שכם אחד", "ובנו בני ניכר חומותייך", "והיו מלכים אומנייך", "ועמדו זרים ורעו צאנכם".

כלומר, לאור פסוקים אלו ניתן להבין שהגויים יישארו גם לאחר הגאולה, ואף ייקחו חלק בתיקון העולם. הרמב"ם אף סובר כי תיקון העולם הכללי הוא חלק מתפקידו של מלך המשיח: "ויתקן את העולם כולו לעבוד את ה' ביחד". 

אם כך, מה יקרה לגוים - הם יסייעו בגאולה או יאבדו כאשר תגיע?

"סתם גויים"

צריך לעשות הבחנה בין שני סוגי סגויים: שונאי ישראל וכופרי ה' וערכיו, לעומת "סתם גויים".

אוייבי ה' ועם ישראל יאבדו וייכרתו מהעולם. כך נאמר בתנא-דבי-אליהו: "כל הגויים וכל הממלכות שעינו אותם, את ישראל, ולחצו אותם, יהיו רואים בשמחתן של ישראל, ויצטערו ויכעיסו בלבבם. ואחר-כך הם הולכים לעפרם, ושוב אינם חוזרין לעולם... וכל הגויים וכל הממלכות אשר לא עינו את ישראל ולא לחצו אותם, יהיו רואין בשמחתן של ישראל והוויין איכרים וכורמים לישראל".

לעומת זאת, "סתם גויים" יבינו את מהות הטוב ואת עניין הגאולה השלמה ויסייעו לעם ישראל בתיקון העולם!

"כי הגוי והממלכה אשר לא יעבדוך - יאבדו" - כעת ישנו הסתר פנים מסויים ולכאורה ניתן לכפור בה' יתברך, אך בעת הגאולה ואחרית הימים, דבר זה לא יוכל להתאפשר כלל. הגויים שיבינו את מהות הטוב - יישארו, ואילו הרשעים - ייכרתו.

זקוקים לישועה? רוצים להחיש את הגאולה הפרטית שלכם? כנראה שזה מה שאתם צריכים!

 

 

עוד מאמרי תוכן בנושא אחרית הימים
X
  • © כל הזכויות שמורות