אחרית הימים

כיצד ייראה העולם לאחר ביאת המשיח?

כולנו סקרנים לדעת כיצד ייראה "העולם שאחרי" ביאת המשיח. יצאנו לבדוק מה אומרים על כך המקורות שלנו.


06/01/22 | ד' שבט התשפ"ב
תהילים

עוד לא מחוברים לכל מה שיש לנו להציע? הצטרפו לכל הטוב שהכנו לכם ותישארו תמיד מחוברים! הקליקו כאן עכשיו >>>


"עולם כמנהגו נוהג", "אין כל חדש תחת השמש", בגמרא במסכת ברכות (דף לד) מובא כי ביום שלאחר התגלות משיח צדקנו, העולם יישאר בהנהגתו הרגילה. לא יתחוללו שינויים מרחיקי לכת בדרך התנהלות הדברים. מה אם כן הולך להתשנות כאשר יגיע המשיח?


המהר"ל מבאר כי הנהגת העולם תהיה חריגה בכך שהיקום יהפוך למקום טוב, הבריאה כולה תהפוך לזכה וכל זה במטרה עליונה אחת: שעם ישראל יוכל לשקוד על התורה ולעמול במצוות מתוך שקט ושלווה. לא תהיינה כאן מלחמות- גם לא מלחמות בין אומות העולם, גשמיות תהיה בשפע ולא יחסר דבר לאף אחד- "מעדנים מצויים כעפר".
מבטיח הקדוש ברוך הוא כי לאחר ביאת המשיח "עתידין כל אילני סרק שבשיראל שיטענו פירות", "עתידה ישראל שתוציא פת אפויה וכתונת פסים", "עתידה חיטה שתתמר כדקל ועולה בראש ההרים, והקדוש ברוך הוא מביא רוח מבית גנזיו ומנשבה עליה, ומשרה את סלתה, ואדם יוצא לשדה ומביא פיסת ידו וממנה פרנסתו ופרנסת אנשי ביתו..." וכו'- כל אלו אמרות המבארות את כל הטוב והשפע שעתיד להיות בעולם לאחר ביאת המשיח.


מדרשים שונים מתארים את השפע שיהיה בעולם- הקדוש ברוך הוא ישים בעולם נהרות של יין, של שמן, העולם יהיה מוצף בכל מנעמי הארץ, יהיה שפע של אבנים טובות ומרגליות.


המדרש מתאר את העושר שיהיה בעולם: "בעולם הזה אדם חייב לחברו- הולכים אצל דיין, פעמים שהוא עושה שלום ביניהם ופעמים שהוא אינו עושה שלום ביניהם. אבל בימות המשיח, אדם חייב לחברו ואומר לו בוא נלך לידון בפני מלך המשיח, כיון שמגיעים לגבול ירושלים, מוצאין אותו שהוא מלא אבנים טובות ומרגליות, ונוטל אבן אחת טובה ונותנה לו ואומר לו כלום אני חייב לך יותר מדמים של זו". כלומר, שני אנשים שייתווכחו ביניהם, יילכו לדין תורה אצל מלך המשיח בירושלים, וברגע שיגיעו לגבול ירושלים ימצאו שהיא מלאעה באבנים טובות ומרגליות, ואותו אדם שהיה חייב לחברו הרים אבן טובה ונתן לו, מעין "תשלום" עבורו. 
עוד מבואר ב"ילקוט שמעוני" כי עם ישראל יהיו מכובדים ומרוממים בעיני אומות העולםפ, וכל הגויים יגיעו לבני ישראל ויתחננו בפניהם לשרת אותם, עד שלכל אחד מישראל יהיו אלפיים ושמונה מאות עבדים מאומות העולם!!!


יהי רצון שנזכה בקרוב "ותחזינה עינינו בשובך לציון ברחמים", אמן.

 

מרגש: כך יישמעו החדשות כשיבוא המשיח. צפו:

זקוקים לישועה? רוצים להחיש את הגאולה הפרטית שלכם? כנראה שזה מה שאתם צריכים!

 

 

עוד מאמרי תוכן בנושא אחרית הימים
X
  • © כל הזכויות שמורות