אחרית הימים

כך נקרב את הגאולה - ביטחון ואמונה

רעיון נפלא של ה"כלי יקר" המבאר מהם שני הגורמים שהביאו לחורבן, וכיצד עלינו להתחזק


03/08/19 | ב' אב התשע"ט
תהילים

עוד לא מחוברים לכל מה שיש לנו להציע? הצטרפו לכל הטוב שהכנו לכם ותישארו תמיד מחוברים! הקליקו כאן עכשיו >>>

לעם ישראל יש שני דברים שמייחדים אותו, ועל ידם הוא נוצח במלחמות נגד כל האויבים.
 בטחון בה' - כוח האמונה ולא כוחי ועוצם ידי.
 אחדות - כאשר בני ישראל מאוחדים אף אחד לא יכול עליהם.

ביטחון בה':
הראיה לזה מובאת במדרש ילקוט שמעוני: על הפסוק: "אלוקי בך בטחתי אל אבושה אל יעלצו אויבי לי" (תהלים כ"ה).
 
משל למה הדבר דומה?
 
אדם שוטט ברחובות ונחשד כגנב. באו השוטרים להכותו, אמר להם: "לא כדאי לכם, אני בן דוד של המלך". פחדו השוטרים להכותו, והביאוהו לפני המלך.
אמר לו המלך "אינני מכירך!"
אמר לו הגנב: "נכון, אמרתי להם כך, כדי שלא ירביצו לי, וזה באמת מה שהציל אותי מהמכות שלהם"...
 
כן הוא הנמשל. זה מה שאומר דוד המלך: "אלוקי בך בטחתי" - כשאני בוטח בך ומזכיר את שמך, "אל יעלצו אויבי לי"- האויבים לא יכולים לי.
זהו הביטחון בה' שמגן על עם ישראל.
 
"ואהבת לרעך כמוך", כפי שמביא המדרש שאבא אחד קרא לשניים עשרה ילדיו לפני מותו, לקח סוף אחד ונתן לכל אחד מבניו לשוברו. לאחר ששברו נתן להם חבילה של קנים ולא יכלו.
אמר להם: תדעו לכם, כשאתם מאוחדים - אף אחד לא יכול עליכם.
כך, כשעם ישראל מאוחד - לא ניתן לנצח אותו.

אומר הכלי יקר: את שני היסודות הללו איבדו ישראל, ולכן נוצחו ובא החורבן.
בי"ז בתמוז עשו עגל, ואמרו "אלה אלוהיך ישראל"- איבדו את האמונה בה'.
בט' באב היה מעשה המרגלים ובו ביום נולדה שנאת חינם, שנאמר "ויאמרו בשנאת ה' אותנו". מזה ששנאו אחד את השני חשבו שה' שונא אותם...

דווקא הימים הללו צריכים חיזוק באמונה וביטחון בה' ויהפוך הקב"ה את הימים הללו מאבל ליום טוב.

זקוקים לישועה? רוצים להחיש את הגאולה הפרטית שלכם? כנראה שזה מה שאתם צריכים!

 

 

עוד מאמרי תוכן בנושא אחרית הימים
X
  • © כל הזכויות שמורות