צפו בשידור החוזר ממעמד סיום התהילים בציון רבי מאיר בעל הנס עם המקובל הרב בצרי

סגולה עצומה לל"ג בעומר מהבן איש חי

הכי מסוגל לישועות: ביום הקדוש, במקום הקדוש - והשם שלכם יהיה שם!

בדרך לחלאקה עם הילד? קבלו תפילה חזקה במיוחד

ל"ג שמח! כל הסגולות הקדושות של ל"ג בעומר

הלכה יומית

הלכה יומית – הלכות תולעים

הלכה יומית - ניפוי הקמח ומי נאמן בבדיקה מתולעים?


03/08/19 | ב' אב התשע"ט

הגדלת טקסט

הקטנת טקסט

יום של ישועות וסגולות: בל"ג בעומר נהיה במירון, נתפלל עליכם, נחלק בשמכם ח"י רוטל ונקרא זוהר לזכותכם. אל תפספסו הזדמנות לקחת חלק בסגולה הגדולה. לחצו כאן >> 

הלכות תולעים

פת שנאפתה מבלי שינפו קודם את הקמח, האם מותרת  באכילה?

אם אפו פת ולא ניפו את הקמח, יש להתיר את הפת באכילה. ואפילו אם לאחר שאפו את הפת מצאו בכלי של הקמח תולעים, יש להקל מדין ספק ספקא, שמא נימוחו ושמא נוצרו בקמח ולא ריחשו [יבי"א י, ו בהערה].

מי הנאמנים לבדוק שאין תולעים?
אישה נאמנת בבדיקת תולעים [מוכח בשו"ע פד, יא], ובבדיקת קטן יש להחמיר לכתחילה, ובמקום צורך יש להקל [כיוון שדין בריה כאן מדרבנן היות ובטל בשישים ,ובדומה לדין קטן הנאמן על טבילת כלים שחיובם מדרבנן כדמוכח בסימן קכ].

האם ניתן למנות אישה למשגיחת כשרות?
מעיקר הדין אין איסור לסמוך על אישה כמשגיחת כשרות, אמנם מחשש של חוסר צניעות, נהגו שלא למנות נשים למשגיחות כשרות ואין לשנות [שו"ת הראשל"צ א, עמ' רנט].


באדיבות "אך טוב וחסד"

הלכה יומית

הלכה יומית ליום כ"ח תמוז, מבעל הקיצור שולחן ערוך, רבי שלמה גנצפריד (היום ההילולא)- דיני השכמת הבוקר

הלכה יומית

הלכה יומית ליום כד בכסלו מהרב שטינמן זצ"ל - האם צריך לעמוד בתפילה במהלך נסיעה בתחבורה הציבורית?

הלכה יומית

הלכה יומית ליום כד בכסלו - האם מברכים שהחיינו אם מדליקים לראשונה מנר שני?

הלכה יומית

הלכה יומית ליום כג כסלו - כיצד נוהג בהדלקת נרות מי שכבר יצא ידי חובה?

הלכה יומית

הלכה יומית ליום כא בכסלו - מתי מדליקים נרות חנוכה?

הלכה יומית

הלכה יומית ליום כב בכסלו - איפה מותר להדליק נרות חנוכה?

הלכה יומית

הלכה יומית ליום א' באלול - מה יותר חשוב לומר? תיקון חצות או סליחות?

הלכה יומית

הלכה יומית ליום א’ באב - האם מותר לאכול בשר בראש חודש אב?

הלכה יומית

הלכה יומית ליום א' בתמוז - חימום אוכל בשרי או חלבי על גבי מיחם

הלכה יומית

הלכה יומית ליום א’ בסיון - סדר הלימוד בליל שבועות

הלכה יומית

הלכה יומית ליום א’ באייר - טלטול בשבת

הלכה יומית

הלכה יומית ליום א’ בניסן - מתי מברכים ברכת האילנות?

הלכה יומית

הלכה יומית ליום א’ אדר - פרשת זכור

הלכה יומית

הלכה יומית ליום א’ בשבט - כיצד מברכים ברכות הריח?

הלכה יומית

הלכה יומית ליום א’ בטבת - מה עושים עם שמן שנותר בחנוכיה?

עוד מאמרי תוכן בנושא הלכה יומית

X
  • © כל הזכויות שמורות