הלכה יומית

הלכה יומית – דין מאכלים גלויים

הלכה יומית ליום כח' בטבת - משקאות שהיו פתוחים או ביצה, שום ובצל שעבר עליהם הלילה בעודם קלופים.


03/08/19 | ב' אב התשע"ט

הגדלת טקסט

הקטנת טקסט

ההזדמנות של פעם בשנה לגמול חסד עם נשמת יקיריך: הירשמו עכשיו לתיקון הנפטרים הגדול ביום הילולת האור החיים הקדוש!  לחצו כאן לשליחת שמות >>>

הלכות מאכלים גלויים

האם מותר לאכול שום ,בצל או ביצה שנשארו קלופים כל הלילה?

האוכל שום או בצל או ביצה קלופים שעבר עליהם הלילה, הרי זה מתחייב בנפשו. והוא שלא שייר עיקרן או קליפתן ,וכשאוכלן בפני עצמן. אבל אם מערב את הבצל או הביצה במאכל אחר מותר לאוכלן.
כל מה שהחמרנו במאכלים קלופים אינו אלא לכתחילה, אבל בדיעבד אין לאסור [יבי"א ב, ז].

 האם יש איסור לשתות משקאות שהיו פתוחים?
בזמן חז"ל אסרו לשתות משקין שנשארו גלויים כיוון שהיו מצויים ביניהם נחשים. ומעיקר הדין אין לאסור אלא במקום שנחשים מצויים. ואין שום הבדל אם המשקין היו גלויים ביום או בלילה, ואם שהה המשקה פתוח בשיעור זמן כדי שיצא נחש מחורו וישתה וישוב לחורו יש לאסור. וזמן זה הוא זמן מועט.


 באדיבות "אך טוב וחסד"

מנסים לפתוח את השפע אבל המצב תקוע? נסו את זה >>>

הלכה יומית

הלכה יומית ליום כ"ח תמוז, מבעל הקיצור שולחן ערוך, רבי שלמה גנצפריד (היום ההילולא)- דיני השכמת הבוקר

הלכה יומית

הלכה יומית ליום כד בכסלו מהרב שטינמן זצ"ל - האם צריך לעמוד בתפילה במהלך נסיעה בתחבורה הציבורית?

הלכה יומית

הלכה יומית ליום כד בכסלו - האם מברכים שהחיינו אם מדליקים לראשונה מנר שני?

הלכה יומית

הלכה יומית ליום כג כסלו - כיצד נוהג בהדלקת נרות מי שכבר יצא ידי חובה?

הלכה יומית

הלכה יומית ליום כא בכסלו - מתי מדליקים נרות חנוכה?

הלכה יומית

הלכה יומית ליום כב בכסלו - איפה מותר להדליק נרות חנוכה?

הלכה יומית

הלכה יומית ליום א' באלול - מה יותר חשוב לומר? תיקון חצות או סליחות?

הלכה יומית

הלכה יומית ליום א’ באב - האם מותר לאכול בשר בראש חודש אב?

הלכה יומית

הלכה יומית: האם מים יכולים להפוך ל''חלביים'' או ''בשריים''?

הלכה יומית

הלכה יומית ליום א’ בסיון - סדר הלימוד בליל שבועות

הלכה יומית

הלכה יומית ליום א’ באייר - טלטול בשבת

הלכה יומית

הלכה יומית ליום א’ בניסן - מתי מברכים ברכת האילנות?

הלכה יומית

הלכה יומית ליום א’ אדר - פרשת זכור

הלכה יומית

הלכה יומית ליום א’ בשבט - כיצד מברכים ברכות הריח?

הלכה יומית

הלכה יומית ליום א’ בטבת - מה עושים עם שמן שנותר בחנוכיה?

עוד מאמרי תוכן בנושא הלכה יומית

X
  • © כל הזכויות שמורות