הלכה יומית

הלכה יומית – שחייה בבריכה בימי הספירה

הלכה יומית ליום כז' בניסן - האם מותר לשחות בברכה? ומה יעשה אדם שמתפלל במניין מוקדם בערב שבת כדי שלא ישכח לספור העומר?


03/08/19 | ב' אב התשע"ט

הגדלת טקסט

הקטנת טקסט

עדיין לא הצטרפת לווטסאפ שלנו? כולם מוזמנים למשפחת אומרי התהילים הגדולה בעולם! לקבוצת פרק תהילים ביום לחצו כאן >> לקבוצת הסגולה היומית לחצו כאן >>

הלכות ספירת העומר

המתפללים במניין מוקדם בערב שבת והולכים לקדש ולאכול, כיצד ינהגו בעניין ספירת העומר?
חצי שעה קודם השקיעה לא יאכל פת או עוגה בשיעור כביצה עד שיספור את העומר [חזו"ע יו"ט, עמ' רמה].
ולכן המתפללים במניין מוקדם של ערבית בערב שבת ואינם סופרים את העומר מייד לאחר התפילה,כיוון שעדיין לא שקעה החמה ,ייזהרו שלא לאכול כביצה פת עד שיספרו את העומר, או שימנו שומר להזכיר להם לספור.

האם מותר לשחות בים או בבריכה בימי ספירת העומר?
אין איסור לרחוץ בים או בבריכה בימי ספירת העומר [חזו"ע יו"ט, עמ' רעד].


באדיבות "אך טוב וחסד"
 

מנסים לפתוח את השפע אבל המצב תקוע? נסו את זה >>>

הלכה יומית

הלכה יומית: מה צריך לעשות מיד כשקמים בבוקר?

הלכה יומית

הלכה יומית ליום כד בכסלו מהרב שטינמן זצ"ל - האם צריך לעמוד בתפילה במהלך נסיעה בתחבורה הציבורית?

הלכה יומית

הלכה יומית ליום כד בכסלו - האם מברכים שהחיינו אם מדליקים לראשונה מנר שני?

הלכה יומית

הלכה יומית ליום כג כסלו - כיצד נוהג בהדלקת נרות מי שכבר יצא ידי חובה?

הלכה יומית

הלכה יומית ליום כא בכסלו - מתי מדליקים נרות חנוכה?

הלכה יומית

הלכה יומית ליום כב בכסלו - איפה מותר להדליק נרות חנוכה?

הלכה יומית

הלכה יומית ליום א' באלול - מה יותר חשוב לומר? תיקון חצות או סליחות?

הלכה יומית

הלכה יומית ליום א’ באב - האם מותר לאכול בשר בראש חודש אב?

הלכה יומית

הלכה יומית: האם מים יכולים להפוך ל''חלביים'' או ''בשריים''?

הלכה יומית

הלכה יומית ליום א’ בסיון - סדר הלימוד בליל שבועות

הלכה יומית

הלכה יומית ליום א’ באייר - טלטול בשבת

הלכה יומית

הלכה יומית ליום א’ בניסן - מתי מברכים ברכת האילנות?

הלכה יומית

הלכה יומית ליום א’ אדר - פרשת זכור

הלכה יומית

הלכה יומית ליום א’ בשבט - כיצד מברכים ברכות הריח?

הלכה יומית

הלכה יומית ליום א’ בטבת - מה עושים עם שמן שנותר בחנוכיה?

עוד מאמרי תוכן בנושא הלכה יומית
X
  • © כל הזכויות שמורות