הלכה יומית

הלכה יומית - האם מותר לכוון שעון מעורר שיצלצל בשבת?

הלכה יומית ליום ו' כסלו - טלטול פלאפון מצלצל כדי שלא יפריע - מותר בשבת?


03/08/19 | ב' אב התשע"ט

הגדלת טקסט

הקטנת טקסט

עדיין לא הצטרפת לווטסאפ שלנו? כולם מוזמנים למשפחת אומרי התהילים הגדולה בעולם! לקבוצת פרק תהילים ביום לחצו כאן >> לקבוצת הסגולה היומית לחצו כאן >>

האם מותר לכוון שעון מעורר שיצלצל בשבת?

מותר לכוון מבעוד יום שעון מעורר מכני ואלקטרוני כולל שעון מעורר בפלאפון, אמנם לעניין הכיבוי יש לחלק בניהם, שבשעון מכני מותר לכבות אך בשעון אלקטרוני אע"פ שאין זה ברור לאסור מעיקר הדין, מ"מ אם יקלו בזה יסברו להקל גם בחשמל ולכן יש לאסור [ילקו"י עמ' תנ].

פלאפון שמצלצל בשבת האם מותר לטלטלו שלא יפריע לאנשי הבית?

אין לטלטל פלאפון  אפילו פלאפון זול הואיל ודינו ככלי שמלאכתו לאיסור ואין לטלטלו נחשב כצורך גופו או מקומו, וק"ו שאין לטלטל פלאפון יקר כיון שהוא מוקצה מחמת חסרון כיס [שו"ת הראשל"צ א, כח].


באדיבות "אך טוב וחסד"

מנסים לפתוח את השפע אבל המצב תקוע? נסו את זה >>>

הלכה יומית

הלכה יומית: מה צריך לעשות מיד כשקמים בבוקר?

הלכה יומית

הלכה יומית ליום כד בכסלו מהרב שטינמן זצ"ל - האם צריך לעמוד בתפילה במהלך נסיעה בתחבורה הציבורית?

הלכה יומית

הלכה יומית ליום כד בכסלו - האם מברכים שהחיינו אם מדליקים לראשונה מנר שני?

הלכה יומית

הלכה יומית ליום כג כסלו - כיצד נוהג בהדלקת נרות מי שכבר יצא ידי חובה?

הלכה יומית

הלכה יומית ליום כא בכסלו - מתי מדליקים נרות חנוכה?

הלכה יומית

הלכה יומית ליום כב בכסלו - איפה מותר להדליק נרות חנוכה?

הלכה יומית

הלכה יומית ליום א' באלול - מה יותר חשוב לומר? תיקון חצות או סליחות?

הלכה יומית

הלכה יומית ליום א’ באב - האם מותר לאכול בשר בראש חודש אב?

הלכה יומית

הלכה יומית: האם מים יכולים להפוך ל''חלביים'' או ''בשריים''?

הלכה יומית

הלכה יומית ליום א’ בסיון - סדר הלימוד בליל שבועות

הלכה יומית

הלכה יומית ליום א’ באייר - טלטול בשבת

הלכה יומית

הלכה יומית ליום א’ בניסן - מתי מברכים ברכת האילנות?

הלכה יומית

הלכה יומית ליום א’ אדר - פרשת זכור

הלכה יומית

הלכה יומית ליום א’ בשבט - כיצד מברכים ברכות הריח?

הלכה יומית

הלכה יומית ליום א’ בטבת - מה עושים עם שמן שנותר בחנוכיה?

עוד מאמרי תוכן בנושא הלכה יומית
X
  • © כל הזכויות שמורות