הלכה יומית

הלכה יומית - האם מותר להעמיד מלכודת בשבת?

הלכה יומית ליום ח' כסלו - האם צריך לכבות מצלמות ביטחוניות לפני שבת או לכבות מזכירה אלקטרונית?


03/08/19 | ב' אב התשע"ט

הגדלת טקסט

הקטנת טקסט

עדיין לא הצטרפת לווטסאפ שלנו? כולם מוזמנים למשפחת אומרי התהילים הגדולה בעולם! לקבוצת פרק תהילים ביום לחצו כאן >> לקבוצת הסגולה היומית לחצו כאן >>

האם צריך לכבות את המזכירה אלקטרונית מהטלפון בערב שבת?

מי שיש לו מזכירה אלקטרונית או פקס יכול להשאירה פועלת גם בשבת ובעיקר אם עסקיו במקום שרובם גויים , ואף באזור שכולם יהודים אין לחוש כיון שאף אם מחללשבת חייג אליו כבר עשה איסור בהרמת השפורפרת והחיוג ומה שהוסיף ודיבר עם המזכירה אינו כלום [חזו"ע א, עמ' קנב].

האם צריך לכבות לפני שבת מצלמות ביטחוניות?

במקרה של צורך ביטחוני יש להתיר להציב מצלמות ביטחוניות [שו"ת הראשל"צ א, ל].

האם מותר להעמיד מלכודת בשבת?

מותר להעמיד מלכודת בשבת וכל שכן מערב שבת לצוד בה עכברים וכן מותר לפזר רעל ואין בזה חשש צידה ולא מוקצה [חזו"ע ה, עמ']


באדיבות "אך טוב וחסד"

מנסים לפתוח את השפע אבל המצב תקוע? נסו את זה >>>

הלכה יומית

הלכה יומית: מה צריך לעשות מיד כשקמים בבוקר?

הלכה יומית

הלכה יומית ליום כד בכסלו מהרב שטינמן זצ"ל - האם צריך לעמוד בתפילה במהלך נסיעה בתחבורה הציבורית?

הלכה יומית

הלכה יומית ליום כד בכסלו - האם מברכים שהחיינו אם מדליקים לראשונה מנר שני?

הלכה יומית

הלכה יומית ליום כג כסלו - כיצד נוהג בהדלקת נרות מי שכבר יצא ידי חובה?

הלכה יומית

הלכה יומית ליום כא בכסלו - מתי מדליקים נרות חנוכה?

הלכה יומית

הלכה יומית ליום כב בכסלו - איפה מותר להדליק נרות חנוכה?

הלכה יומית

הלכה יומית ליום א' באלול - מה יותר חשוב לומר? תיקון חצות או סליחות?

הלכה יומית

הלכה יומית ליום א’ באב - האם מותר לאכול בשר בראש חודש אב?

הלכה יומית

הלכה יומית: האם מים יכולים להפוך ל''חלביים'' או ''בשריים''?

הלכה יומית

הלכה יומית ליום א’ בסיון - סדר הלימוד בליל שבועות

הלכה יומית

הלכה יומית ליום א’ באייר - טלטול בשבת

הלכה יומית

הלכה יומית ליום א’ בניסן - מתי מברכים ברכת האילנות?

הלכה יומית

הלכה יומית ליום א’ אדר - פרשת זכור

הלכה יומית

הלכה יומית ליום א’ בשבט - כיצד מברכים ברכות הריח?

הלכה יומית

הלכה יומית ליום א’ בטבת - מה עושים עם שמן שנותר בחנוכיה?

עוד מאמרי תוכן בנושא הלכה יומית
X
  • © כל הזכויות שמורות