בדרך לחלאקה עם הילד? קבלו תפילה חזקה במיוחד

מפעים: זה החלום שבזכותו נולד רשב''י

סגולה עצומה לל"ג בעומר מהבן איש חי

ל"ג שמח! כל הסגולות הקדושות של ל"ג בעומר

הכי מסוגל לישועות: ביום הקדוש, במקום הקדוש - והשם שלכם יהיה שם!

הלכה יומית

הלכה יומית - האם מותר להתפלל מנחה במקום שכבר קבלו את השבת?

הלכה יומית ליום י' כסלו - אישה שהדליקה נרות האם קבלה עליה איסור מלאכה?


03/08/19 | ב' אב התשע"ט

הגדלת טקסט

הקטנת טקסט

יום של ישועות וסגולות: בל"ג בעומר נהיה במירון, נתפלל עליכם, נחלק בשמכם ח"י רוטל ונקרא זוהר לזכותכם. אל תפספסו הזדמנות לקחת חלק בסגולה הגדולה. לחצו כאן >> 

האם מותר להתפלל מנחה במקום שכבר קבלו את השבת?

המתאחר לבוא לבית הכנסת עד לאחר שהקהל קבלו שבת ע"י אמירת בואי כלה לא יתפלל מנחה באותו בית הכנסת אלא יצא ויתפלל בחוץ, אמנם אם התחיל בהיתר ובתוך זמן שמתפלל קבלו עליהם את השבת אין עליו איסור [חזו"ע עמ' רחצ].

אישה שהדליקה נרות שבת האם קבלה עליה איסור מלאכה?

מנהג הספרדים שנשים אינן מקבלות שבת בהדלקה, אלא אם כן הדליקה את נרות שבת יותר מחצי שעה מהשקיעה שאז מקבלת שבת בעל כורחה ולא מועיל תנאי.

ורק במקום צורך גדול, אפשר להקל להדליק נרות שבת מפלג המנחה ולהתנות שלא תקבל שבת, כיוון שבזמן הזה יש חשמל והדלקת הנר היא היכר גמור שההדלקה נעשית לצורך מצווה (ילקו"י עמ' תקמח).


באדיבות "אך טוב וחסד"

הלכה יומית

הלכה יומית ליום כ"ח תמוז, מבעל הקיצור שולחן ערוך, רבי שלמה גנצפריד (היום ההילולא)- דיני השכמת הבוקר

הלכה יומית

הלכה יומית ליום כד בכסלו מהרב שטינמן זצ"ל - האם צריך לעמוד בתפילה במהלך נסיעה בתחבורה הציבורית?

הלכה יומית

הלכה יומית ליום כד בכסלו - האם מברכים שהחיינו אם מדליקים לראשונה מנר שני?

הלכה יומית

הלכה יומית ליום כג כסלו - כיצד נוהג בהדלקת נרות מי שכבר יצא ידי חובה?

הלכה יומית

הלכה יומית ליום כא בכסלו - מתי מדליקים נרות חנוכה?

הלכה יומית

הלכה יומית ליום כב בכסלו - איפה מותר להדליק נרות חנוכה?

הלכה יומית

הלכה יומית ליום א' באלול - מה יותר חשוב לומר? תיקון חצות או סליחות?

הלכה יומית

הלכה יומית ליום א’ באב - האם מותר לאכול בשר בראש חודש אב?

הלכה יומית

הלכה יומית ליום א' בתמוז - חימום אוכל בשרי או חלבי על גבי מיחם

הלכה יומית

הלכה יומית ליום א’ בסיון - סדר הלימוד בליל שבועות

הלכה יומית

הלכה יומית ליום א’ באייר - טלטול בשבת

הלכה יומית

הלכה יומית ליום א’ בניסן - מתי מברכים ברכת האילנות?

הלכה יומית

הלכה יומית ליום א’ אדר - פרשת זכור

הלכה יומית

הלכה יומית ליום א’ בשבט - כיצד מברכים ברכות הריח?

הלכה יומית

הלכה יומית ליום א’ בטבת - מה עושים עם שמן שנותר בחנוכיה?

עוד מאמרי תוכן בנושא הלכה יומית

X
  • © כל הזכויות שמורות