צפו בשידור החוזר ממעמד סיום התהילים בציון רבי מאיר בעל הנס עם המקובל הרב בצרי

בדרך לחלאקה עם הילד? קבלו תפילה חזקה במיוחד

סגולה עצומה לל"ג בעומר מהבן איש חי

הכי מסוגל לישועות: ביום הקדוש, במקום הקדוש - והשם שלכם יהיה שם!

ל"ג שמח! כל הסגולות הקדושות של ל"ג בעומר

דבר תורה לפרשת שופטים

הסנדק שלא הוזמן: דבר תורה לפרשת שופטים - מהרב מנדל, מנהל מוקד תהילים ארצי

אבי הבן ציית להוראת הגאון, והניח לאיש להיות סנדק. לאחר הברית, אבי הבן ניגש לאותו גדול ושאל: "ילמדנו רבינו - וכי טובת התינוק לא היתה שדווקא כבוד תורתו יהיה הסנדק שלו?!"...


03/08/19 | ב' אב התשע"ט

הגדלת טקסט

הקטנת טקסט

יום של ישועות וסגולות: בל"ג בעומר נהיה במירון, נתפלל עליכם, נחלק בשמכם ח"י רוטל ונקרא זוהר לזכותכם. אל תפספסו הזדמנות לקחת חלק בסגולה הגדולה. לחצו כאן >> 

בפרשת השבוע כתוב שטרם יציאת העם למלחמה, מכריזים השוטרים, שישנם ארבעה שאינם יוצאים בצבא להילחם: א) מי שבנה בית חדש ועדיין לא דר בו. ב) הנוטע כרם ועדיין לא נהנה מפירותיו (כי טרם הספיק לחלל את פירות השנה הרביעית שבכרם). ג) המארס אשה ועדיין לא נשאה. ד) האיש הירא ורך הלבב. ומביא רש"י את דברי רבי יוסי הגלילי, שהירא ורך הלבב (שאינו יוצא למלחמה),הוא אדם שירא מעבירות שבידו.
 
והסיבה שבגללה נפטרים מלצאת למלחמה שלושת הראשונים - הבונה בית חדש, הנוטע כרם והמארס אשה - היא כדי שכאשר יחזור זה שעבירות בידו יחד עמם, לא ידעו הרואים שהוא חוזר בשל היותו בעל עבירה, אלא יחשבו שחוזר מחמת אחת הסיבות האחרות, ובכך לא יבוא לידי בושה. וכך כתב ה"הספרי" (פר' שופטים, קצ"ב): "בוא וראה כמה חס המקום על כבוד הבריות, מפני הירא ורך הלבב, כשהוא חוזר, יאמרו שמא בנה בית, שמא נטע כרם, שמא אירס אשה". ובכך לא יתבייש בעל העבירה.
 
מעשה באב שנולד לו בן  שכיבד את אחד מגדולי התורה בסנדקאות, ובכיבוד ה'קוואטר' (שמכניס את התינוק למקום המילה),כיבד יהודי פשוט. הקוואטר נכנס עם התינוק, ולתדהמת כל הנוכחים, המשיך לצעוד עד ל...כסא הסנדקאות. עלה והתיישב על הכסא, כשהתינוק עדיין אחוז בידיו...
אבי הבן הביט מתוך אי-נעימות בעיניו של אותו גדול שהוזמן לסנדקאות, והלה סימן לו בעיניו, בשפת רמזים אצילית ללא הוצאת הגה מהפה - 'אל תעורר שום מהומות, תניח לאיש להיות סנדק'... .
 
אבי הבן ציית להוראת הגאון, והניח לאיש להיות סנדק. לאחר הברית, אבי הבן ניגש לאותו גדול ושאל: "ילמדנו רבינו - וכי טובת התינוק לא היתה שדווקא כבוד תורתו יהיה הסנדק שלו?!"...
 
"התינוק לא יפסיד כלל וכלל", אמר לו הגאון, "וזאת משום שזכות המצוה שלא לבייש יהודי, תעמוד לו כל ימי חייו, ובעזרת ה' יהפוך לגדול בישראל...".
 
הפרט המרגש ביותר בסיפור הוא, ששמו בישראל של הרך הנימול נקרא "אריה לייב", וכבר משחר ילדותו הוא בלט בשקידתו המופלאה בתורה, ובמשך השנים, עלה והתעלה בתורה יראת שמים ומידות נעלות, וצמח לאחד מגידולי הפאר של עולם התורה - הלא הוא הגאון רבי אריה לייב פינקל זצ"ל, ראש ישיבת מיר ברכפלד!(
 
 
אבי הבן היה הגאון רבי חיים זאב פינקל זצ"ל, בנו של הגאון רבי אליעזר יהודה פינקל זצ"ל, ראש ישיבת מיר.
 
שבת שלום,
הרב מנדל
 

עוד מאמרי תוכן בנושא דבר תורה לפרשת שופטים

X
  • © כל הזכויות שמורות