הפרשת חלה

לידה קלה, פרנסה טובה וברכה בבית - מהי הסגולה המביאה לשלושתן?

מה עושים כדי לזכות בעולם הבא, בזיכרון טוב, בברכה בבית ובפרנסה ובלידה קלה?


24/06/19 | כ"א סיון התשע"ט
סגולה

עוד לא מחוברים לכל מה שיש לנו להציע? הצטרפו לכל הטוב שהכנו לכם ותישארו תמיד מחוברים! הקליקו כאן עכשיו >>>

סגולת הפרשת החלה

 

לידה קלה

בגנרא במסכת שבת לא ע"ב נכתב: "על שלוש עברות נשים מתות בשעת לידתן, על שאינן זהירות בנדה, בחלה ובהדלקת הנר." בזמן הלידה נידונה האישה על שלוש מצוותייה, ומצוות הפרשת החלה יכולה לשמור על שלומה של האישה במהלך הלידה.

רבי חיים פלאג'י כתב ברוח חיים יו"ד סימן  שכ"ח "דנשים מתות בשעת לידתן על שאינן זהירות בנדה ובחלה ובהדלקת הנר, ומרובה מדה טובה ממדת פורענות, דעל ידי מצות אלו תלדנה ברוח לחיים טובים ולשלום."

נשים נוהגות להפריש חלה מספר פעמים לפני שהן עתידות ללדת, בייחוד בחודש התשיעי.

 

פרנסה טובה

מאין אנו לומדים זאת?

בגמרא במסכת שבת לב ע"ב מצוין מה קורה למי שאינו שומר על המצווה: "בעון חלה אין ברכה במכונס, ומארה משתלחת בשערים, וזורעין זרעים ואחרים אוכלין" ומכיוון שאמרו חכמינו 'מידה טובה מרובה ממידת פורענות', הרי שכר הפרשת החלה גדול מן העונש על אי קיום המצווה.

האדמו"ר מקומרנא מציין כי רמז להיותה של הפרשת חלהסגולה לפרנסה טמון בראשי התיבות של המילה עצמה: "הטריפני לחם חוקי" (הזמן לי מזונותיי).

 

ברכה בבית

בבראשית ג' י'ז נכתב "בְּזֵעַת אַפֶּיךָ תֹּאכַל לֶחֶם", שהיא חלק מן הקללה של האדם הראשון בעקבות חטא עץ הדעת. בעת הפרשת החלה האישה מכפרת על חטאה של חוה ומביאה את הברכה לבית. אנו לומדים זאת מן הכתוב בספר יחזקאל מ"ד ל: "וְרֵאשִׁ֤ית עֲרִסֽוֹתֵיכֶם֙ תִּתְּנ֣וּ לַכֹּהֵ֔ן לְהָנִ֥יחַ בְּרָכָ֖ה אֶל־בֵּיתֶֽךָ".

ה"בן איש חי" (הרב יוסף חיים מבגדד) כותב בחיבורו חוקי הנשים, פרק מ': ""תפרישוה מעיסתכן, וה' ישים ברכה בבתיכן, ותאכלו בבריאות לחמכן"

 

זיכרון טוב

כבר כתב החתם סופר על פרשת שלח: "רֵאשִׁית עֲרִסֹתֵכֶם חַלָּה" (במדבר טו כ'), כי גשמיות המאכלים היא הסיבה העיקרית לשיכחה והפרשת החלה מעלה את העיסה לדרגה רוחנית גבוהה, ועתה כשאינה גשמית יותר, אינה מהווה סיבה לשיחכה ואף להפך, מסייעת לחיזוק הזיכרון.

 

עולם הבא

רבי דוד לידא זצ"ל כתב בחיבורו 'עיר מקלט' על פרשת שלח: "שכר מצות חלה גדול מאוד, אשר לזה קראה התורה שם חלה ורמז רמזה בראשי תיבות חלה - חלק לעולם הבא."

 

תפילה לאחר הפרשת חלה

יהי רצון מלפניך, ה’ אלוקינו ואלוקי אבותינו, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורתך, ושם נעבדך ביראה כימי עולם וכשנים קדמוניות. וערבה לה’ מנחת יהודה וירושלים, כימי עולם וכשנים קדמוניות. יהי רצון מלפניך, ה’ אלוקינו ואלוקי אבותינו, שהמצווה של הפרשת חלה תחשב כאלו קיימתיה בכל פרטיה ודקדוקיה, ותחשב הרמת החלה שאני מרימה, כמו הקורבן שהוקרב על המזבח שנתקבל ברצון. וכמו שלפנים הייתה החלה נתונה לכהן והייתה זו לכפרת עוונות, כך תהיה לכפרה לעוונותיי, ואז אהיה כאלו נולדתי מחדש נקיה מחטא ועוון, ואוכל לקיים מצוות שבת קודש והימים הטובים עם בעלי וילדינו, להיות ניזונים מקדושת הימים האלה, ומהשפעתה של מצוות חלה יהיו ילדינו ניזונים תמיד מידיו של הקב”ה ברוב רחמיו וחסדיו וברוב אהבה. ושתתקבל מצוות חלה כאלו נתתיה לכהן. וכשם שאני מקיימת מצוות חלה בכל לב, כך יתעוררו רחמיו של הקדוש ברוך הוא לשמרני מצער וממכאובים כל הימים. אמן.


צפו בראשון לציון הרב יצחק יוסף מסביר על הלכות הפרשת חלה

 

מוקד תהילים ארצי בתפילה מיוחדת לפרנסה עבורך! 
אלפי אומרי תהילים יקראו פרקים כהצלחה לפרנסתך והצלחת ביתך בשפע גשמי ורוחני.
​ 
לפרטים הקליק/י כאן >>

 

עוד מאמרי תוכן בנושא הפרשת חלה
X
  • © כל הזכויות שמורות