שאל את הרב

האם מברכים על רעידת אדמה?

האם בימינו מברכים על רעידות אדמה? מהן ההלכות הנוגעות לרעידות אדמה?


14/08/19 | י"ג אב התשע"ט

הגדלת טקסט

הקטנת טקסט

עדיין לא הצטרפת לווטסאפ שלנו? כולם מוזמנים למשפחת אומרי התהילים הגדולה בעולם! לקבוצת פרק תהילים ביום לחצו כאן >> לקבוצת הסגולה היומית לחצו כאן >>

על רעידת אדמה מברכים: "ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם עושה מעשה בראשית". או אם ירצה יכול לברך במקום זה "ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם שכחו וגבורתו מלא עולם" (שלחן ערוך אורח חיים סימן רכ"ז סעיף א').

יש לברך על כל רעידת אדמה, גם אם היא לא סיכנה חיי אדם. רק שברור לו לאדם שהרגיש רעידת אדמה – יברך. (שו"ת שבט הקהתי חלק ה' סימן מ"ו, והובא להלכה בחזון עובדיה על ברכות עמוד תס"א. וזהו שלא כמו שכתב הגרא"י וועסטהיים שליט"א בקובץ אור ישראל אדר תשס"ג עמודים נ"ב-נ"ו. ועיין מה שהשיב על דבריו בספר שער העין פרק ו' הערה ג').

ברכה זו יש לברך עד שיעור זמן של "תוך כדי דיבור" מתום רעידת האדמה. לאחר שעבר שיעור זמן זה לא יוכל לברך עוד (עולת תמיד ואליה רבה סוף סימן רכ"ז בשם הברכת אברהם. וכ"כ בברכת הבית שער ל' סעיף א', ובחזון עובדיה שם).

במידה ועבר זמן כלשהו מאז הרעידה והספיק להסיח דעתו ממנה, ולאחר מכן שוב אירעה רעידת אדמה, עליו לברך בשנית, אפילו בתוך שלושים יום (ברכי יוסף סימן רכ"ז אות ו' בשם המהר"ם בן חביב בתשובה).


 

מעשה בבעש"ט ורעידת אדמה:

משהו בחיים עדיין תקוע? כנראה שזה מה שאתם צריכים לעשות >>>

עוד מאמרי תוכן בנושא שאל את הרב
X
  • © כל הזכויות שמורות