תיקון נפטרים

האם תיקון נפטרים מועיל לנשמת מי שעשו חטאים כל חייהם?

כיצד יכול להיות שבמעשה קטן שאנו עושים לטובת נשמות מי שאינם בין החיים, יתוקנו חטאים של חיים שלמים? הרבנים עונים


14/12/23 | ב' טבת התשפ"ד
האם תיקון נפטרים מועיל לנשמת מי שעשו חטאים כל חייהם?

עוד לא מחוברים לכל מה שיש לנו להציע? הצטרפו לכל הטוב שהכנו לכם ותישארו תמיד מחוברים! הקליקו כאן עכשיו >>>

ידועה עד מאד מעלתה הגדולה של עשיית "תיקון נפטרים" עבור נשמות מי שאינם בין החיים.

אך עולה השאלה האם תיקון קטן שאנשים עושים בעולם הזה, מועיל עד כדי כך לנשמות בעולם הבא?

האם התיקון אכן מועיל לתקן חיים שלמים שנעשו בחטא?

בספר "אוסרי לגפן", ענה על שאלה זו הרב יהודה שינפלד כך:

"הנה שמענו, ואף אבותינו סיפרו לנו, שבאו הנפטרים בחלום פעם ושניים, ורמזו שרוצים שיעשו לתיקון נשמתם. ועל הישנות החלום פעמיים כן, עשו להם כרצונם, ללמוד לע"נ. ופעמים ששבו בחלום בלבושי מחלצות, ורמזו או הודו על תיקון הנשמה ששבה אל בית אביה כנעוריה.

"ומעולם הייתי מתפלא היאך זה שבמעט מעט לימוד החיים שלומדים לע"נ המתים, יש כח לתקן הנפטרים? ואף בענין תיקון הנפטרים הייתי כמחריש אתאפק, היאך זה שמעט לימוד וקריאה מועילה לזכותו לחיי עולם הבא, אף שבחיי חיותם הנפטרים הנ"ל פעלו ולמדו הרבה הרבה יותר, ועדיין לא שבקו (נפתרו) מדינא של גיהנם?

"ויש לבאר זאת על פי מה שביארו בספרי המוסר והיראה שקצת צער או תשובה שמקבל אדם על עצמו בעולם הזה מועיל הרבה לכפרת עוונותיו בעולם הבא, שכאשר האדם בחיים חיותו, אזי הוא כחי הנושא את עצמו, שבמעט טורח יש ביכולתו להרים הרבה, וממילא בקצת יסורים בעולם הזה מכפר לו האדם ייסורי גיהנם רבים. משא"כ שכבר נפטר לבית עולמו, שאז ענין מירוק עצמו - הוא לא עצמי, אלא כדבר חיצוני, לכן מזדכך בטורח וצער גדול ועצום.

"אמנם כל זאת כלפי מירוק עצמו על ידו או על ידי יסורי הגיהנם, אך כאשר יש אפשרות שהנפטר ימורקו עוונותיו על ידי צער או לימוד האחרים שמקדישים לו, איכא תרתי לטיבותא (ישנן שתי טובות):

חדא (האחת) שעדיין נחשב כחי נושא עצמו, שהלא מקבלים זאת בשביל כפרת עוונותיו. תניינא (טובה נוספת) אפשר שהיות והנפטר כבר בעולם האמת, אינו נשקל הלימוד לעילוי נשמתו כמו סתם לימוד אדם הלומד בחיים חיותו, אלא בבחינה רוחנית אחרת המתאמת למצבו העכשווי".

עוד הוא מוסיף ומפרט:

"והן אמת שאין לנו הבנה בזה, מכל מקום נראה לעניות דעתי ללמוד זאת מהזוהר חדש והמדרש, כמובא בהמשך דברינו לקמן, בענין האי עובדא (אותו מעשה) דרבי עקיבא, שלימד את הבן לומר קדיש, הפטרה, ש"ץ ולימוד תורה, והועיל להוציא אביו - שהיה רשע גמור - מגיהנם ולהושיבו בגן עדן.

"וכן מעט לימוד כשבעה כורתי ברית שעושים בעולם הזה מועיל להוציא הנפטר מגיהנם כאשר העיד בזה ר' יהודה פתייה שבאו הנפטרים פעמים רבות כחלום וסיפרו שהעלום לגן עדן, וזהו דבר פלא היאך הועיל לימוד האנשים בעוד שהנפטר בחיים חיותו היה עביד לכגון דא פי כמה וכמה פעמים, ועדיין לא שבק מדינא דגיהנם, אלא אפשר דכדבארנו".

בספר "בניהו בן יהודיע" כותב הרב יוסף חיים זצ"ל אף הוא בעניין זה:

"נמצאנו למדים, שהתמיהה בדבר לא נכחדה מעיני רבותינו המקובלים, וענין התיקון - גבוה רם ונישא גבוה מעל גבוה, וברוב הפשטות לערוך אותו, ניתנת התחושה שהוא כביכול "לא פעיל" מספיק. אך לא היא, וכפי שראינו שבגוף התיקון לרוב פשיטותו, טמון החסד האדיר והעצום, שאפשר למנות מנין תלמידי חכמים הבקיאים בעריכתו, ויש בכך תועלת עצומה לנפטר, וכפי שהעידו גדולי המקובלים, יש בכך תועלת עצומה ונשגבה למנוחת הנפטר, כך שבפרוטות דלות לטובת תיקון הנפטרים, מתקבלת תמורה אדירה שאין שווה לה בממון".

מחוברים רק לקבוצת ווטסאפ אחת מבית מוקד תהילים ארצי? יש לנו 4! לחצו על אחת מהן להצטרפות:
פרק תהילים יומי | הסגולה היומית | הלכה יומית לנשים | החיזוק היומי המעוצב

תפילות נוספות מומלצות

זקוקים לרפואה? פרקי תהילים לרפואה

רוצים להודות לה'? קראו מזמור לתודה

מייחלים להצלחה? תהילים להצלחה

תהילים להצלחה בניתוח

מכירים אדם יקר שחלה במחלה? סגולת הרב כדורי זצ"ל למחלת הסרטן

הפרנסה לוחצת? פרקי תהילים לפרנסה וגם פרשת המן

תפילה עוצמתית וסגולתית - נשמת כל חי וגם פיטום הקטורת וגם התיקון הכללי

אדם יקר לכם הלך לעולמו? תפילה לעילוי נשמת נפטר

סגולה גדולה לכל דבר - תהילים קי"ט

חוששים מעין הרע? תפילה נגד עין הרע

תיקון נפטרים

עומדים לקיים לימוד לעילוי נשמה? אמרו את התפילות הבאות לפני ואחרי הלימוד

תיקון נפטרים

מפחיד: למה הנשמה חוזרת בשנה הראשונה כל הזמן לגוף?

תיקון נפטרים

רוצים לקבל מסר מאדם שנפטר? כך עושים זאת

תיקון נפטרים

השבוע, בז' באדר (16.2): הדבר הקטן שכל אחד יכול לעשות כדי לגמול חסד של אמת עם נשמת יקיריו

תיקון נפטרים

האם תיקון נפטרים מועיל לנשמת מי שעשו חטאים כל חייהם?

תיקון נפטרים

כוחו של תיקון נפטרים: מה אמר האיש שהיה כולו שחור לרבי עקיבא?

תיקון נפטרים

עד כמה חשוב תיקון נפטרים לנשמת המת? הרב מנחם וויס במסר מצמרר

תיקון נפטרים

איך נראה מעמד תיקון הנפטרים המרגש בשנה שעברה? צפו

תיקון נפטרים

תיקון נפטרים - כל השאלות שרציתם לשאול

תיקון נפטרים

עדות מרגשת: לא תאמינו מה יכול לחולל תיקון נפטרים

תיקון נפטרים

רוצים להחזיר אהבה למי שכבר נפטר ולא איתנו? כל הפרטים על תיקון הנפטרים המיוחד כאן

תיקון נפטרים

מפחיד: תיקון הנפטרים שהוביל לפיענוח הרצח

תיקון נפטרים

מצמרר: האם ניתן לגרום לנפטר להגיע אלינו בחלום?

תיקון נפטרים

האם תיקון נפטרים מסייע למי שחילל שבת?

תיקון נפטרים

האם מותר להניח אבן על מצבה? חידוש עצום!

עוד מאמרי תוכן בנושא תיקון נפטרים
X
  • © כל הזכויות שמורות