סדר פסח - ליל הסדר חלק ב’

סדר פסח לפי סדר הסימנים - מגיד, רחצה, מוציא מצה

27/02/18 | י"ב אדר התשע"ח

 

גם לך יש אדם יקר שהלך לעולמו בטרם עת? הקליקו כאן

הסימנים
 • קדש,  רחץ,  כרפס,  יחץ,  מגיד,  רחצה,  מוציא מצה,  מרור,  כורך,  שולחן עורך,  צפון,  ברך,  הלל,  נרצה

מגיד
 • מצוות "עשה" לספר ביציאת מצרים בליל הסדר
 • עיקר המצווה היא לספר לבניו ובנותיו שלא הגיעו לחינוך, (ולכן ראוי שישנו הקטנים בערב פסח שנת צהריים כדי שיהיו ערניים בסיפור יציאת מצרים), ואם אין לו בנים יספר לאשתו, אם אין לו אישה יספר לעצמו
 • יאמר ההגדה בשמחה ובהתלהבות, וטוב ללמוד קודם הפסח פירוש להגדה
 • אסור להפסיק בדיבור בהגדה, אלא לצורך גדול, ונכון להחמיר גם שלא לעשן סיגריות באמצע אמירת ההגדה וההלל  
 • לכתחילה יסיים ההגדה קודם חצות הלילה
 • החייבים בקריאת ההגדה: גברים, נשים, ילדים קטנים - טוב לחנכם במצווה זו
 • אדם שלא יודע לקרוא כלל או אדם שקשה לו לקרוא את כול ההגדה או אדם עיוור, יקשיב לאחר האומר את ההגדה בקול ויצא ידי חובה, שהשומע כעונה. ויקשיב מתחילת ההגדה ועד סופה
 • מי שחייב בהגדה, צריך שיאמר בפיו ממש את כול ההגדה מתחילה עד סופה, ולכן כשאחד מבני המשפחה קורא חלק בהגדה בקול וכולם מקשיבים לו, חייבים כולם לומר איתו את ההגדה בלחש
 • אדם המהרהר את ההגדה בליבו ולא מוציא את המילים בשפתיו, לא יצא ידי חובה
 • מצווה לספר בסיפור יציאת מצרים וראוי לספר במדרשי אגדה המושכים את לב השומעים, אמנם לא יאריך בדברים אם יש ילדים קטנים בשולחן ויש חשש שירדמו לפני אכילת המרור והמצה
 • בסוף ההגדה שותים כוס שנייה בהסבה לצד שמאל, בלי ברכה שכבר פטרנו כוס זו בברכה על הכוס הראשונה שבקידוש כמבואר לעיל,
 • גבר ששכח להיסב בשתיית הכוס וחוזר ושותה כוס נוספת הסבה
 • אישה שלא היסבה:
           -  לכתחילה: צריכות לחזור ולשתות כוס נוספת בהסבה
           -  בדיעבד: אם לא היסבה, יצאה ידי חובה ואינה צריכה לשתות כוס נוספת בהסבה
 
רחצה
 • לפני אכילת המצה, נוטלים ידיים עם ברכה לסעודת החג, (ג' פעמים על כול יד)
 • אדם שבירך בטעות בנטילת הידיים של הכרפס "על נטילת ידיים":
          -  אם שמר ידיו מלגעת במקומות המכוסים בגופו: יטול ידיו בלי ברכה בנטילה זו
          -  אם לא שמר ידיו ונגעו במקומות המכוסים שבגופו והסיח דעתו מהנטילה: יטול ידיו בברכה
 
מוציא מצה
 • מצוות עשה על כול המסובים לאכול כזית מצה בליל הסדר היינו 27 גרם מצה
 • אמנם אדם שעורך את הסדר (היינו האדם שמברך על המצות), צריך לאכול 2 כזתות, היינו 54 גרם מצה
        -  הזית הראשון: מצוות עשה מהתורה לאכול כזית מצה, (27 גרם מצה), כנגד ברכת "על אכילת מצה" 
        -  הזית השני: הוא מצוה מדרבנן לאכול כזית נוסף, כנגד ברכת "המוציא לחם מן הארץ"
 • אופן אכילת המצות למסדר הסדר
         - לכתחילה: יאכל את שני הכזתות ביחד
         - בדיעבד: ואם אינו יכול לאוכלם יחד, יאכל קודם את הכזית מהמצה
          העליונה השלמה ואח"כ את הכזית של המצה החצויה האמצעית
 • קודם שיאכל את המצות יכוון לצאת ידי חובת מצוות אכילת מצה בפסח, ואף אם לא כיון, יצא ידי חובה
 • אופן הברכה והאכילה למסדר הסדר ולשאר המסובים :
   -  יקח המצות השלמות וביניהם המצה החצויה  ויברך על כולם "המוציא לחם מן הארץ"
   -  אח"כ ישמוט המצה התחתונה מידו ויברך על העליונה ועל החצויה יחד "על אכילת מצה"
      ומיד יבצע מהמצה העליונה והמצה החצויה שבידו כזית מכל אחת (היינו 2 כזתות), ויטבל
      במלח ויטעם מעט
   -  לאחר שיטעם מעט אם יכול לחלק לכמה מן הציבור 2 כזתות לכל אחד מהמצות שבקערה
      יחלק לכול אחד 2 כזתות ואם נגמרו לו המצות שבקערה יחלק לכול אחד מן הציבור כזית אחד בלבד,
      ויאכלו המצות בהסבה
    - לאחר שסיים לחלק לכולם, יאכל את המצות בהסבה לצד שמאל
 • יאכלו המצה בהסבה לצד שמאל
 • אדם שלא היסב:
       -  גבר שלא היסב באכילת המצה: לא יצא ידי חובה, וצריך לחזור ולאכול כזית מצה נוספת בהסבה
       -  אישה שלא הסבה באכילת המצה: יצאה ידי חובה בדיעבד ואינה צריכה לחזור ולאכול להסב שוב
 • יאכלו את הכזית בתוך שיעור של: 7.5 - 4 דקות, ולא יותר מ 7.5 דקות, ("בכדי אכילת פרס")
 • לא ידברו כלל עד שיסיימו לאכול את הכזית מצה
 • אכילת דברים נוספים עם מצות אלו:
      -  לבריא: אסור לאכול שום דבר עם המצה (סלטים וכדומה)
      -  חולה, זקן, מי שיש לו כאבי שיניים: יכול לפורר המצה לפירורים דקים ולאוכלה, ואם אינו יכולה לאוכלה
         כך, יטבל המצה במים או בין אך לא ישרה את המצה בתוכם, ואם  אינו יכול לאוכלה גם כך ישרה המצה
         בתבשיל או במרק או בכוס תה או קפה
 • שיעור כזית: ישנה מחלוקת כמה הוא כזית, יש אומרים 27 גרם ויש אומרים 18 גרם ולהלכה:
      -  לבריא: הכזית הוא 27 גרם מצה
      -  לחולה או זקן: ניתן להקל והכזית הוא רק 18 גרם מצה
 • החייבים באכילת מצה : גברים ונשים, ילדים המבינים בסיפור יציאת מצרים - יחנכם במצווה זו
 • הפטורים מאכילת מצה: מי שיגרום לו חולי פנימי או שייפול למשכב או שהרופא אסר עליו לאכול מצה
 • המצות צריכות להיות "שמורות משעת קצירה" וטוב שיהיו גם עבודת יד (כמבואר לעיל), אמנם מי שלא השיג מצה שמורה משעת קצירה עבודת יד, יכול לאכול בדיעבד מצה שמורה משעת טחינה עבודת מכונה, והם המצות הרגילות הנמכרות
 • אדם הרגיש לחיטה ואינו יכול לאכול המצה, יכול לרכוש מצה משיבולת שועל או מצה מחמשת דגן האחרים והם: חיטה, שעורה, שיבולת שועל שיפון וכוסמין
 • זמן אכילת מצה: לכתחילה עד חצות
 
 

דרגו את המאמר: 

ממוצע 4.9 (86 מדרגים)

 

יש לנו מתנה עבורך - ספר להורדה בחינם. לפרטים לחצ/י

מכתב מיוחד מהרב מנדל, כולל מתנה בדואר. לחצו כאן

תכנים שיעניינו אותךמאת https://www.tehillim-center.co.il/

תגיות:

פסח ליל הסדר

מאמרים נוספים שיכולים לעניין אותך


סגולת "ונצעק" בליל הסדר - עוצמתה וסיפור מחזק

ושאלוהו כל המסובים: "מה נצעק ואיך נצעק?" התלהב מאניש ואמר בתמימות ובפשטות: "תזעקו ג' פעמים אל ה' – 'כבר אין בכוחו של מאניש לסבול ולהמתין יותר. מאניש מוכרח כבר לבוא בברית האירוסין'"… ואכן הכל החרו אחריו ואמרו ג' פעמים באותו נוסח שנצטוו ממאניש.

סגולה ליום קודם ערב ראש חודש ניסן: תפילת השל"ה על הפרנסה

כך כתב השל"ה הקדוש, בספרו "מסכת תמיד", פרק "נר מצוה": ראוי לצום שלא יאכילנו הקדוש ברוך הוא זכויותיו בעולם הזה. ויהיה זה התענית יום קודם ערב ראש חודש ניסן, כי בניסן טללים שהם לברכה נפתחים (ויכול לאמרה אפילו אם אינו מתענה, ואפשר לפדות התענית במעות לצדקה)

"סוד גדול ונורא": קראו בערב פסח את אגרת רבי שמשון מאוסטרופולי

אגרת שמומלץ לקרוא בערב פסח: וְהִנֵּה מוֹרַי וְרַבּוֹתַי קְדוֹשֵׁי יִשְׂרָאֵל, הַדְּבָרִים הָאֵלֶּה פְּלָאִים הֵם, סְתוּמִים וַחֲתוּמִים סָגוּר וְאֵין פּוֹרֵשׂ אוֹתָם. וּכְבָר שְׁאָלוּנִי גְּדוֹלֵי יִשְׂרָאֵל לְבָאֵר לָהֶם דִּבְרֵי הָאֲרִ"י זַ"ל

סגולות נבחרות


תפילה סגולית למציאת זיווג בקרוב

תפילה למציאת זיווג לקריאה מהירה ונוחה. שִׁיר לַמַּעֲלוֹת אֶשָּׂא עֵינַי אֶל הֶהָרִים מֵאַיִן יָבֹא עֶזְרִי. עֶזְרִי מֵעִם יְהוָה עֹשֵׂה שָׁמַיִם וָאָרֶץ. אַל יִתֵּן לַמּוֹט רַגְלֶךָ אַל יָנוּם שֹׁמְרֶךָ. הִנֵּה לֹא יָנוּם וְלֹא יִישָׁן שׁוֹמֵר יִשְׂרָאֵל.

סגולה נגד מלשינים

סגולה נגד מלשינים לומר תהילים פרק ק"מ שחיבר דוד המלך על המלשינים, בפרט על דואג שהיה ראש הקושרים

סגולה גדולה להצלחה בכל

נמצא בכתבי הרב הקדוש ר' לוי יצחק מברדיטשוב זצ"ל : שיאמרו אנשים, נשים וטף, בקשה זו בכל מוצאי שבת קודם ההבדלה שלוש פעמים ובטוח אני שיצליחו בוודאי אי"ה

3 סגולות מיוחדות מהרבנית בת שבע קנייבסקי ע"ה

סובלים מכאבי שיניים? השיער שלכם נושר? סובלים מפחד בלתי מוסבר שתוקף אתכם לעתים קרובות או פחד מלידה? לפניכם שלוש סגולות מופלאות שנהגה הרבנית בת שבע קנייבסקי לחלוק עם הנשים שהתדפקו על דלתה בבקשת עצה

סגולה נגד פחד

יאמר תפילת 'עלינו לשבח' ואחריה יקרא פסוק כ"ה בפרק ג' בספר משלי
לכל הסגולות
אומרים תהילים בשבילך 24 שעות: 1-700-700-721   |