בדרך לחלאקה עם הילד? קבלו תפילה חזקה במיוחד

הכי מסוגל לישועות: ביום הקדוש, במקום הקדוש - והשם שלכם יהיה שם!

צפו בשידור החוזר ממעמד סיום התהילים בציון רבי מאיר בעל הנס עם המקובל הרב בצרי

ל"ג שמח! כל הסגולות הקדושות של ל"ג בעומר

סגולה עצומה לל"ג בעומר מהבן איש חי

תשעה באב

הלכות תשעה באב - חלק ג’

רחיצה, סיכה, נעילת הסנדל ותשמיש המיטה


03/08/19 | ב' אב התשע"ט

הגדלת טקסט

הקטנת טקסט

יום של ישועות וסגולות: בל"ג בעומר נהיה במירון, נתפלל עליכם, נחלק בשמכם ח"י רוטל ונקרא זוהר לזכותכם. אל תפספסו הזדמנות לקחת חלק בסגולה הגדולה. לחצו כאן >> 

רחיצה
רחיצה האסורה

 • אסור לרחוץ בתשעה באב ואפילו אצבע קטנה אסור להושיט למים בין בחמים ובין בצונן
 • וכן אסור לטבול במקווה בין לגבר ובין לאישה (ואישה שחל ליל טבילתה בתשעה באב תטבול בצאת תשעה באב)

 
רחיצה המותרת

 • כשנוטל ידיו בבוקר נוטל עד סוף קשרי אצבעותיו, (נוטל לסרוגין כרגיל ומברך על נטילת ידיים)
 • כשיוצא מהשירותים נוטל עד סוף קשרי אצבעותיו
 • כהן שעולה לברכת כוהנים נוטל עד סוף הפרק כרגיל שאין זו רחיצת תענוג אלא רחיצת מצווה
 • אדם הפטור מתענית ואוכל לחם, נוטל ידיו כרגיל עד סוף הפרק ומברך על נטילת ידיים
 • אדם שידיו מלוכלכות בבוץ טיט צואה וכו' אך לא ישטוף את כול ידיו אלא כמה שצריך להוריד הלכלוך
 • בבוקר מותר לשטוף עם מעט המים שבאצבעותיו את צואת העין
 • אשה המבשלת ושוטפת אוכל במים, הדבר מותר משום שאין זה רחיצת תענוג אלא לנקיון
 • אדם שבא מהדרך ורגליו כהות מטורח הדרך מותר לו לרחוץ רגליו

 
 
סיכה (מריחת שמן או משחה)

 • אסור לסוך בתשעה באב אפילו מעט מגופו, ודווקא בסיכת תענוג
 • מי שיש לו חטטין בראשו סך כדרכו
 • מותר לסוך כדי להעביר הזוהמא

 
 
נעילת הסנדל

 • אסור לנעול נעליים או סנדלי עור בין לגברים בין לנשים
 • סנדל המחופה בעור רק מלמעלה אף אותו אסור לנעול
 • נעלי גומי, בד, עץ וכדומה- מותר, שרק נעלי עור אסורו חז"ל
 • נעליים שרק הרצועה העליונה שלהם מעור, מותר לנועלם ואין נחשבים לנעלי עור
 • קטנים שלא הגיעו לחינוך מעיקר הדין הם פטורים, אך טוב לחנכם במצוות נעילת הסנדל
 • בשנה שהצום מתחיל במוצאי שבת ואין נוהגים מנהגי אבלות בשבת, אין לחלוץ את נעלי העור ולהחליפם לנעלי בד עד צאת הכוכבים שאז הוא לילה ודאי

 
 
תשמיש המיטה

 • תשמיש המיטה אסור בתשעה באב (גם אם האישה טהורה לבעלה)
 • אפילו תשמיש מצווה כגון: אישה שחל ליל טבילתה בתשעה באב, לא תטבול עד צאת הצום
 • אין דיני הרחקות בתשעה באב לאישתו הטהורה, ולכן מותר להעביר חפץ מידו לידה (אך באישתו שהיא נידה אסור ככל השנה אם היא נידה)
 • אך לא ישן עם אשתו הטהורה באותה מיטה משום הרחקה

עדיין לא הצטרפת לווטסאפ שלנו? כולם מוזמנים למשפחת אומרי התהילים הגדולה בעולם! לקבוצת פרק תהילים ביום לחצו כאן >> לקבוצת הסגולה היומית לחצו כאן >>

עוד מאמרי תוכן בנושא תשעה באב

X
 • © כל הזכויות שמורות