הלכה יומית

הלכה יומית – משלוח מנות לעניים

הלכה יומית ליום יא' באדר ב' - האם יוצא ידי חובה של מתנות לאביונים ע"י משלוח מנות לעני?


03/08/19 | ב' אב התשע"ט

הגדלת טקסט

הקטנת טקסט

עדיין לא הצטרפת לווטסאפ שלנו? כולם מוזמנים למשפחת אומרי התהילים הגדולה בעולם! לקבוצת פרק תהילים ביום לחצו כאן >> לקבוצת הסגולה היומית לחצו כאן >>

הלכות פורים

השולח משלוח מנות לחברו שהוא עני, האם יצא בזה ידי חובת משלוח מנות ומתנות לאביונים בבת אחת?
השולח משלוח מנות לחברו עני ,יצא ידי חובת משלוח מנות ומצוות מתנות לאביונים, ועתה עליו להשלים מתנה לאביון נוסף, ואין לחוש בזה לדין אין עושים מצוות חבילות חבילות. אך יש מחמירים בזה וטוב לחוש להם [חזו"ע פורים, עמ' קנח].

למי ניתן לתת מתנות לאביונים?
ניתן לתת מתנות לאביונים לכל מי שאין לו הכנסה קבועה, שיכול לפרנס בה את בני ביתו בהוצאות רגילות ולא לצורך מותרות, ואין לו נכסים שיכול למוכרם ולהתפרנס מהם.
כמו כן, מי שנקלע למצב שיש לו הוצאות חריגות כמו הוצאות רפואיות או נישואי ילדיו, ניתן לתת לו מתנות לאביונים. מכל מקום, כל הפושט יד נותנים לו ואין מדקדקים במעות פורים [שם, עמ' קסח].

באדיבות "אך טוב וחסד"

 

מנסים לפתוח את השפע אבל המצב תקוע? נסו את זה >>>

הלכה יומית

הלכה יומית: מה צריך לעשות מיד כשקמים בבוקר?

הלכה יומית

הלכה יומית ליום כד בכסלו מהרב שטינמן זצ"ל - האם צריך לעמוד בתפילה במהלך נסיעה בתחבורה הציבורית?

הלכה יומית

הלכה יומית ליום כד בכסלו - האם מברכים שהחיינו אם מדליקים לראשונה מנר שני?

הלכה יומית

הלכה יומית ליום כג כסלו - כיצד נוהג בהדלקת נרות מי שכבר יצא ידי חובה?

הלכה יומית

הלכה יומית ליום כא בכסלו - מתי מדליקים נרות חנוכה?

הלכה יומית

הלכה יומית ליום כב בכסלו - איפה מותר להדליק נרות חנוכה?

הלכה יומית

הלכה יומית ליום א' באלול - מה יותר חשוב לומר? תיקון חצות או סליחות?

הלכה יומית

הלכה יומית ליום א’ באב - האם מותר לאכול בשר בראש חודש אב?

הלכה יומית

הלכה יומית: האם מים יכולים להפוך ל''חלביים'' או ''בשריים''?

הלכה יומית

הלכה יומית ליום א’ בסיון - סדר הלימוד בליל שבועות

הלכה יומית

הלכה יומית ליום א’ באייר - טלטול בשבת

הלכה יומית

הלכה יומית ליום א’ בניסן - מתי מברכים ברכת האילנות?

הלכה יומית

הלכה יומית ליום א’ אדר - פרשת זכור

הלכה יומית

הלכה יומית ליום א’ בשבט - כיצד מברכים ברכות הריח?

הלכה יומית

הלכה יומית ליום א’ בטבת - מה עושים עם שמן שנותר בחנוכיה?

עוד מאמרי תוכן בנושא הלכה יומית
X
  • © כל הזכויות שמורות