בדרך לחלאקה עם הילד? קבלו תפילה חזקה במיוחד

מפעים: זה החלום שבזכותו נולד רשב''י

ל"ג שמח! כל הסגולות הקדושות של ל"ג בעומר

הכי מסוגל לישועות: ביום הקדוש, במקום הקדוש - והשם שלכם יהיה שם!

סגולה עצומה לל"ג בעומר מהבן איש חי

הלכה יומית

הלכה יומית – אכילת אורז לספרדי

הלכה יומית ליום כז' באדר ב' - האם ספרדי רשאי להתיר אכילת אורז על ידי התרה?


03/08/19 | ב' אב התשע"ט

הגדלת טקסט

הקטנת טקסט

יום של ישועות וסגולות: בל"ג בעומר נהיה במירון, נתפלל עליכם, נחלק בשמכם ח"י רוטל ונקרא זוהר לזכותכם. אל תפספסו הזדמנות לקחת חלק בסגולה הגדולה. לחצו כאן >> 

 
הלכות פסח

ספרדי הנוהג שלא לאכול אורז, האם רשאי להקל על ידי התרה?
ספרדים שנהגו להימנע מאכילת אורז בפסח, מחשש פן לא יוכלו לבודקו יפה יפה. אם ירצו לבטל מנהגם מחמת איזו סיבה של חולי, וכיוצא בזה, ניתן להקל להם על ידי התרה [חזון עובדיה על פסח מהדורת תשס"ג, עמ' פד].

ספרדי שנהג להחמיר שלא לאכול אורז כשהיה סמוך על שולחן הוריו ורוצה להקל בביתו, האם צריך התרה?
ספרדי שנהג איסור באורז, בגלל היותו סמוך על שולחן הוריו, שנהגו בו איסור, וכעת נשא אישה ועומד ברשות עצמו, רשאי לנהוג היתר בלי התרת חכם. ומכל מקום נכון להחמיר לעשות התרה אצל חכם. [שם, עמ' פה].


 באדיבות "אך טוב וחסד"
 
 

הלכה יומית

הלכה יומית ליום כ"ח תמוז, מבעל הקיצור שולחן ערוך, רבי שלמה גנצפריד (היום ההילולא)- דיני השכמת הבוקר

הלכה יומית

הלכה יומית ליום כד בכסלו מהרב שטינמן זצ"ל - האם צריך לעמוד בתפילה במהלך נסיעה בתחבורה הציבורית?

הלכה יומית

הלכה יומית ליום כד בכסלו - האם מברכים שהחיינו אם מדליקים לראשונה מנר שני?

הלכה יומית

הלכה יומית ליום כג כסלו - כיצד נוהג בהדלקת נרות מי שכבר יצא ידי חובה?

הלכה יומית

הלכה יומית ליום כא בכסלו - מתי מדליקים נרות חנוכה?

הלכה יומית

הלכה יומית ליום כב בכסלו - איפה מותר להדליק נרות חנוכה?

הלכה יומית

הלכה יומית ליום א' באלול - מה יותר חשוב לומר? תיקון חצות או סליחות?

הלכה יומית

הלכה יומית ליום א’ באב - האם מותר לאכול בשר בראש חודש אב?

הלכה יומית

הלכה יומית ליום א' בתמוז - חימום אוכל בשרי או חלבי על גבי מיחם

הלכה יומית

הלכה יומית ליום א’ בסיון - סדר הלימוד בליל שבועות

הלכה יומית

הלכה יומית ליום א’ באייר - טלטול בשבת

הלכה יומית

הלכה יומית ליום א’ בניסן - מתי מברכים ברכת האילנות?

הלכה יומית

הלכה יומית ליום א’ אדר - פרשת זכור

הלכה יומית

הלכה יומית ליום א’ בשבט - כיצד מברכים ברכות הריח?

הלכה יומית

הלכה יומית ליום א’ בטבת - מה עושים עם שמן שנותר בחנוכיה?

עוד מאמרי תוכן בנושא הלכה יומית

X
  • © כל הזכויות שמורות