ימי בין המצרים

האם מותר לאכול בשר בימי בין המיצרים?

דיני אכילת בשר ושתיית יין שייכים מראש חודש אב עד לתשעה באב


03/08/19 | ב' אב התשע"ט
תהילים

עוד לא מחוברים לכל מה שיש לנו להציע? הצטרפו לכל הטוב שהכנו לכם ותישארו תמיד מחוברים! הקליקו כאן עכשיו >>>

אכילת בשר ושתית יין - (נוהג מראש חודש אב)

 • אסור לאכול בשר מראש חודש אב עד ט' באב
 • מה שאסור לאכול בשר מראש חודש אב, הוא לא כולל הראש חודש עצמו ולכן מותר לאכול בשר בראש חודש ורק ביום למחרת אסור עד לאחר ט' באב, (ויש מחמירים שלא לאכול בשר גם בראש חודש אב)  
 • בשר עוף אסור באכילה כמו בשר בהמה
 • מותר לאכול דגים שאינם נחשבים לבשר כלל וכלל
 • מעיקר הדין מותר לאכול תבשיל שנתבשל בו בשר אם לא אוכלים מהבשר, אך המנהג להחמיר אף בזה
 • פשוט שמותר לבשל בקדירה בשרית
 • במקום מצווה לא גזרו חז"ל מנהגי אבלות ולכן מותר לאכול בשר בסעודות מצווה כגון: ברית, פדיון הבן, בר מצווה, חתונה, שבעה ברכות, סיום מסכת, וכל המוזמנים יכולים לאכול בשר בסעודה זו
 • וכן מותר לטעום תבשיל בשרי לצורך שבת, הואיל ויש מצוה בטעימת התבשיל לכבוד שבת, נחשב הדבר לצורך מצווה, והמחמיר תבוא עליו ברכה
 • וכן בעלי הברית היינו: המוהל, הסנדק ואבי הבן מותרים לאכול בשר בכל אחת מסעודותיהם שביום המילה אפילו שאוכלים לבד בבתים עד הלילה
 • ברית מילה שנדחתה בשל חולי התינוק, ועכשיו נתרפא התינוק ומלים אותו מיד, סעודה זו נחשבת לסעודת מצוה ומותר לאכול בה בשר
 • אדם הרגיל לעשות סעודת מצווה ביום שמסיים מסכת מותר לו ולכול המוזמנים לסעודה זו לאכול בשר שנחשבת סעודה זו לסעודת מצווה
 • אדם שסיים מסכת משניות בהבנה ועיון עם ביאור רבינו עובדיה יש להקל ולאכול בשר בסעודה שעושה לסיום המסכת, אך רק לו בלבד מותר לאכול בשר בסעודה זו
 • בשר הנשאר מסעודות שבת חזון או מסעודת ראש חודש יש אוסרים ויש מתירים לאוכלו לאחר מכן, ואין למחות במקילים שיש להם על מה שיסמוכו שמעיקר הדין בשר זה מותר אף לגדולים, וכל שכן אם אוכלים בשר זה בסעודה רביעית שיש בה מצווה
 • במקום חולי לא גזרו חז"ל מנהגי אבלות ולכן: חולה אפילו שאין בו סכנה, יולדת בתוך 30 ללידתה, מינקת שאם לא תאכל בשר יפגע הדבר בחלב שלה או מינקת שסובלת מחולשה, מעוברת הסובלת הרבה בהריונה, מינקת הסובלת מחולשה, חולה נפש,  וכן אפילו במקום קצת חולי, וכל הבא לשאול שאינו יכול לסבול בלי בשר מפני איזה מיחוש, מותר לכל הנ"ל לאכול בשר
 • חולה נתרפא אך נשאר חלש מותר לו לאכול בשר בימים אלו
 • חולה שנתרפא ויצא להבראה על פי עצת רופאים, מותר לו לאכול בשר בימים אלו. ועל כל פנים אם יכול להסתפק באכילת דגים, אין לו להקל לאכול בשר בימים אלו
 • חולה האוכל בשר על לפי היתר, אינו צריך לעשות התרה, (וכן בכל במקומות שאוכלים על פי היתר)   
 • מותר לתת בשר לילדים קטנים שלא הגיעו למצוות אף לאחר ראש חודש אב עד התענית, ובפרט אם הילד רזה או חלש. ואם הילד הגיע לגיל 12 טוב להחמיר ולחנכו שלא לאכול מאכלי בשר מראש חודש אב עד אחר התענית
 • אדם שברך בטעות על מאכל בשרי יטעם מעט מהבשר שלא תהיה ברכתו ברכה לבטלה
 • מותר לבעלי מסעדות בשריות להמשיך למכור בשר גם אחרי ראש חודש אב, ואין כאן איסור "לפני עיור לא תתן מכשול", משום שאם יפסיק בעל המסעדה לספק אוכל בשרי, יש חשש שיעזבוהו לקוחותיו והדבר יגרום לו להפסד ממוני. ועוד שיש לתלות שהקונים הבאים אליו אינם בקו הבריאות ומותר להם לאכול בשר מעיקר הדין. ואם ניתן להגיש מאכלי עוף עדיף יותר מאשר להגיש בשר בהמה 
 • יש נוהגים שלא לשתות יין בשבוע שחל בו ט' באב ויש מחמירים מראש חודש אב. והמנהג להקל והמחמיר תבוא עליו ברכה. ומכל מקום מותר לשתות יין של הבדלה שדבר מצווה הוא. ושאר משקאות שכר מותר לשתותם בימי בין המצרים
 • מנהג כשר שלא לאכול ולשתות יין גם בעשירי באב, שכן האש בהיכל הייתה עד יום עשירי באב

 
 
 

מחוברים רק לקבוצת ווטסאפ אחת מבית מוקד תהילים ארצי? יש לנו 4! לחצו על אחת מהן להצטרפות:
פרק תהילים יומי | הסגולה היומית | הלכה יומית לנשים | החיזוק היומי המעוצב

תפילות נוספות מומלצות

זקוקים לרפואה? פרקי תהילים לרפואה

רוצים להודות לה'? קראו מזמור לתודה

מייחלים להצלחה? תהילים להצלחה

תהילים להצלחה בניתוח

מכירים אדם יקר שחלה במחלה? סגולת הרב כדורי זצ"ל למחלת הסרטן

הפרנסה לוחצת? פרקי תהילים לפרנסה וגם פרשת המן

תפילה עוצמתית וסגולתית - נשמת כל חי וגם פיטום הקטורת וגם התיקון הכללי

אדם יקר לכם הלך לעולמו? תפילה לעילוי נשמת נפטר

סגולה גדולה לכל דבר - תהילים קי"ט

חוששים מעין הרע? תפילה נגד עין הרע

ימי בין המצרים

תפילה וסגולה לימי בין המצרים - ליום ז' אב

ימי בין המצרים

תפילה וסגולה לימי בין המצרים - ליום ו’ אב

ימי בין המצרים

תפילה וסגולה לימי בין המצרים - ליום ד’ אב

ימי בין המצרים

תפילה וסגולה לימי בין המצרים - ליום ג’ אב

ימי בין המצרים

תפילה וסגולה לימי בין המצרים - ליום ב’ אב

ימי בין המצרים

תפילה וסגולה לימי בין המצרים - ליום א' אב

ימי בין המצרים

תפילה וסגולה לימי בין המצרים - ליום כ"ט תמוז, ערב ר"ח אב

ימי בין המצרים

תפילה וסגולה לימי בין המיצרים - ליום כ"ח תמוז

ימי בין המצרים

הַאִם מֻתָּר לֶאֱכֹל בָּשָׂר בִּשְׁלֹשֶׁת הַשָּׁבוּעוֹת?

ימי בין המצרים

האם מותר להסתפר או להתגלח בבין המצרים?

ימי בין המצרים

האם מותר לשחות בבריכה או לצאת לנופש בתקופת בין המצרים?

ימי בין המצרים

האם מותר לקנות בגדים חדשים בבין המצרים?

ימי בין המצרים

התבלבלתם? עשינו לכם סדר באסור ובמותר בבים המיצרים

ימי בין המצרים

איסורים החלים בשבוע שחל בו תשעה באב

ימי בין המצרים

האם מותר לאכול בשר בימי בין המיצרים?

עוד מאמרי תוכן בנושא ימי בין המצרים
X
 • © כל הזכויות שמורות