דבר תורה לפרשת ויחי

ישימך אלוקים כאפרים וכמנשה: דבר תורה מהרב מנדל, מנהל מוקד תהילים ארצי, לקראת פרשת ויחי

ויברכם ביום ההוא לאמר בך יברך ישראל ,ישמיך אלוקים כאפרים וכמנשה


03/08/19 | ב' אב התשע"ט

הגדלת טקסט

הקטנת טקסט

ההזדמנות של פעם בשנה לגמול חסד עם נשמת יקיריך: הירשמו עכשיו לתיקון הנפטרים הגדול ביום הילולת האור החיים הקדוש!  לחצו כאן לשליחת שמות >>>

בפרשת השבוע כתוב " ויברכם ביום ההוא לאמר בך יברך ישראל ,ישמיך אלוקים כאפרים וכמנשה" .

מס טעמים למה מברכים את הבנים דווקא בברכה מיוחדת זו .

א . הבני יששכר כותב שאפרים לא החזיק את עצמו בגאוה על מנשה, אף שהיה יותר חשוב מאחיו הבכור, וגם מנשה לא קינא באחיו שהוא קטן ממנו ונתנו לו יותר זכויות ויעקב שם יד ימינו עליו, ולכן מברך כל אבא לבניו שלא יתגאו אחד על השני ולא יקנאו אחד בשני .

ב. עוד טעם למה מברך האב את בניו שיהיו כאפרים וכמנשה, מפני שהם גדלו במקום טומאת מצרים ובכל זאת החזיקו מעמד, וזה שמברך האב לבניו שאפילו שיהיו לבניו ח"ו זמנים קשים שיתחזקו ויחזיקו מעמד כמוהם.

ג. בך יברך ישראל ישימך וגו'. שואל הבאר יוסף מה הלשון בך, ומתרץ שהכוונה בך ליוסף שממנו נוכל ללמוד שהגם שהיה במצב שפל  בכל זאת נתעלה ברום המעלה ונהיה מלך על כל מצרים , כך כל אב יכול לברך את בנו בכל מצב שהוא לא להתייאש ויוכל לעלות ברום המעלות.

ד. בברכה " כאפרים ומנשה" מתבטאת תקוות ההורים שילדיהם יחיו באהבה ואחווה כמו אפרים ומנשה שהרי כל ספר בראשית מספר על מלחמות אחים: קין והבל, יצחק וישמעאל, יעקב ועשו ,יוסף ואחיו. אפרים ומנשה הם האחים הראשונים שאינם רבים. עם ישראל מתחיל להיווצר רק אחרי שיש שלום בין יוסף לאחיו ורק אז מתחיל ספר שמות שבו עם ישראל הופך לעם שהרי בלי אחדות אי אפשר לכונן עם.

ו"בסידור היעב"ץ" מביא ש"מנהגם של ישראל לברך הילדים בכליל שבת אחר התפילה או בכניסה לבבית את ברכת הבנים שאז הוא עת רצון שיחול השפע וראוי להמשיכו על הילדים" .

ובספר "מעבר יעבוק" מוסיף  "שעל המברך והמתברך יכולו הברכות, כי אין שטן ופגע רע בשבת שיקטרג על הברכה... וצורך גבוה הוא לברך את בניו בשבת. ואם יש לו בת, גם היא בברכה. ובפרט בליל שבת, והמשכיל יבין מעצמו כי כנים דברנו."

 

ויה"ר שיתקבלו הברכות והבקשות  לרצון לפני אדון כל .

 

שבת שלום

 הרב מנדל 

ידעתם שלדברי תורה יש כח לפעול ישועות? נסו את זה >>>

עוד מאמרי תוכן בנושא דבר תורה לפרשת ויחי

X
  • © כל הזכויות שמורות