הכי מסוגל לישועות: ביום הקדוש, במקום הקדוש - והשם שלכם יהיה שם!

צפו בשידור החוזר ממעמד סיום התהילים בציון רבי מאיר בעל הנס עם המקובל הרב בצרי

בדרך לחלאקה עם הילד? קבלו תפילה חזקה במיוחד

סגולה עצומה לל"ג בעומר מהבן איש חי

ל"ג שמח! כל הסגולות הקדושות של ל"ג בעומר

מיסטיקה וקבלה

מה הקשר בין היהדות לאסטרולוגיה?

12 המזלות הופיעו לראשונה בספר היצירה, המיוחס לאברהם אבינו, ובכל זאת נאמר במקורותינו "ישראל מעל המזל", איך מיישבים את הסתירה?


22/04/19 | י"ז ניסן התשע"ט

הגדלת טקסט

הקטנת טקסט

יום של ישועות וסגולות: בל"ג בעומר נהיה במירון, נתפלל עליכם, נחלק בשמכם ח"י רוטל ונקרא זוהר לזכותכם. אל תפספסו הזדמנות לקחת חלק בסגולה הגדולה. לחצו כאן >> 

1. בספר היצירה, המיוחס לאברהם אבינו, מוזכרים לראשונה 12 המזלות, 12 צורות שיצר הקדוש ברוך הוא בעת בריאת העולם.

 

2. מכאן יובן כי העיסוק במזלות אינו עבודה זרה, אך כיום רוב העוסקים במזלות אינם מבחינים בין ימינם לשמאלם בנושא, והחכמה שהייתה ידועה לרבותינו אבדה.

 

3. כבר לפני אלפי שנים נהגו בני אדם לתור את הכוכבים על מנת למצוא בהם סימנים לגבי מהותו של האדם וגורלו. תורת הכוכבים, האסטרולוגיה כפי שהיא מכונה היום, הייתה כלי עזר הן לפשוטי העם והן למלכים ולשליטים רבים לאורך ההיסטוריה.

 

4. בגמרא (תלמוד בבלי, מסכת שבת, דף קנו) נדונה השאלה האם יש מזל לישראל: " רבי יוחנן אמר: אין מזל לישראל. ואזדא רבי יוחנן לטעמיה, דאמר רבי יוחנן: מניין שאין מזל לישראל - שנאמר "כה אמר ה' אל דרך הגוים אל תלמדו ומאותות השמים אל תחתו כי יחתו הגויים מהמה" - גויים יחתו, ולא ישראל. ואף רב סבר אין מזל לישראל, דאמר רב יהודה אמר רב: מניין שאין מזל לישראל - שנאמר "ויוצא אתו החוצה". אמר אברהם לפני הקדוש ברוך הוא: רבונו של עולם "בן ביתי יורש אותי". אמר לו: לאו, "כי אם אשר יצא ממעיך". אמר לפניו: רבונו של עולם, נסתכלתי באיצטגנינות שלי ואיני ראוי להוליד בן. אמר ליה: צא מאיצטגנינות שלך, שאין מזל לישראל."  

 

5. על פי תורת ישראל אל לו לאדם לחקור את עתידו שלא לפי דרך התורה. "תמים תהיה עם ה' אלוקיך" (דברים יח יג). בספר המצוות כותב הרמב"ן: על האדם להאמין בשם ולקבל את המציאות בלי לחקור את העתיד. להאמין כי כל מה שקורה בעולם נעשה על ידי השם ואין עוד מלבדו. אל לו לאדם לתור אחר עתידו אצל בני האדם משום שהקדוש ברוך הוא כל יכול, וברצונו משנה את מערכות הכוכבים ומפר אותות. עתידו של האדם מושפע מעבודת השם שלו, ואל לו לאדם לחשוש ממגידי העתידות

 

6. במסכת ראש השנה בתלמוד הירושלמי, נכתב אודות מזלו של האדם (פ”ג הל’ ח’): ""ריב"ל אומר: 'עמלק כושפן הי', מה הי' עושה, הי' מעמיד בנ"א ביום גינוסיא שלו, כלומר לא במהרה אדם נופל ביום גינוסיא שלו, מה עשה משה עירבב את המזלות"."

 

בפירושו לעניין זה כתב בעל "קרבן העדה" כי עמלק היא שולח למלחמה נגד ישראל את מי שיום הולדתו חל באותו היום, משום שזה היה יום שליטת מזלו שהיה מסייע לו, לכן ערבב משה רבינו את המזלות כך שלא ישלוט מזלם ביום ההוא והם ייפלו.

 

7. יש מהראשונים הגורסים כי על אף שנאמר, 'ישראל מעל המזל', גם לישראל יש מזל אלא שעל ידי תפילותיהם וזכויותיהם, יכולים הם לשנותו. זהו גם מקורו של המנהג לברך "מזל טוב", משום שיהודי אינו חושש ממזלו.  

 

8. למרות שמקובל עלינו כי ישנם מזלות, על פי התורה אסור ליהודים לכוון את פעולותיהם על פי המזל. בבסיס היהדות עומדת האמונה כי הקב"ה נמצא מעל המזלות, ותפילה לקדוש ברוך הוא יכולה לשנות את מזלנו ולהפוך הכל לטובה. על כן מצווים היהודים לפעול על פי דעת תורה בכל עניין ועניין.  

מחפשים סגולה עוצמתית שתפתח לכם את שערי הישועה? נסו את זה >>>

 

עוד מאמרי תוכן בנושא מיסטיקה וקבלה

X
  • © כל הזכויות שמורות