שאל את הרב

על איזו אצבע יש לענוד את טבעת הנישואים?

חברתי הנשואה רוצה לדעת באיזו אצבע על פי ההלכה יש לענוד את טבעת הנישואים


07/05/19 | ב' אייר התשע"ט

הגדלת טקסט

הקטנת טקסט

ההזדמנות של פעם בשנה לגמול חסד עם נשמת יקיריך: הירשמו עכשיו לתיקון הנפטרים הגדול ביום הילולת האור החיים הקדוש!  לחצו כאן לשליחת שמות >>>

מעיקר הדין מספיק כי החתן ייתן לכלה את הטבעת אל תוך ידה והיא תענוד אותה לפי בחירתה. מנהג בישראל, אשר מקורו בתיקוני הזוהר תיקון חמישי (דף כה עמוד ב') לענוד את הטבעת על האצבע. לדעת המקובלים יש לענוד את הטבעת על האמה (האצבע האמצעית) בעת הקידושין. בספרו רב פעילים כתב הגאון הבן איש חי זצ"ל (חלק ב בקונטרס הנקרא סוד ישרים סימן א,),כי מנהג הספרדים לענוד את הטבעת על האמה, הארוכה מכל האצבעות, נכון הוא. גם הגאון הקדוש ימי"ן זצ"ל (מהר"י וילנא) הסכים אתו. הבן איש חי זצ"ל כתב:"מפורש יוצא מכל זה שהטבעת דקדושין של איש ואשה צריך להניחה לה באצבע האמצעי הנקרא אמה שהוא היותר גדול וארוך מן שאר האצבעות, והוא אותו שכורכין עליו ג` כריכות דתפילין כנודע". וכן פסקו רבי רחמים נסים יצחק פאלאג'י זצ"ל (בספרו יפה ללב, סימן כז ס"ק ד).

מנהג בישראל לענוד את הטבעת על האצבע הסמוכה לאגודל, "אצבע" (כך כתב הבן איש חי זצ"ל (אה"ע סימן כו הגהות הטור אות ד'),ופסק: "ועל כן נראה אף על פי שלפי סודן של דברים נראה להניח הטבעת באצבע הנקרא אמה, מכל מקום מאחר שהרבה גדולים העידו על המנהג שהוא באצבע הסמוך לאגודל הנקרא אצבע בסתם, כן ראוי לנהוג, ובפרט כי עד עתה המנהג בעיר הקודש ירושלים כן הוא, וגם פה עירינו בגדאד כך נוהגים". וכך נקבע ברוב ספרי המנהגים הראשונים.

המנהג לקדש את הכלה באצבע הסמכה לאגודל נוצר משום שכך שבימי קדם נהגו הנשים לקשט את האצבע הסמוכה לאגודל בטבעת.  לכן הוחלט כי על אצבע זו יענדו את טבעת הקידושין.

מוסיף הנחלת שבעה וכותב כי האצבע שליד האגודל משמשת גם להצביע על דבר מה, וטבעת על אצבע זו אצל האישה תראה לכל ותעיד עליה כי היא מקודשת לאיש.  והבן איש חי חומ"ש הוסיף כי האצבע הסמוכה לאגודל נראת היטב לעדי הקידושין באת שעונד החתן את הטבעת על יד הכלה.

 

משהו בחיים עדיין תקוע? כנראה שזה מה שאתם צריכים לעשות >>>

עוד מאמרי תוכן בנושא שאל את הרב

X
  • © כל הזכויות שמורות