שאל את הרב

האם מותר לגברים ללבוש בגד בצבע אדום?

האם מותר ללבוש בגד בצבע אדום? והאם יש בזה הבדל בין גבר לאשה?


18/08/19 | י"ז אב התשע"ט

הגדלת טקסט

הקטנת טקסט

עדיין לא הצטרפת לווטסאפ שלנו? כולם מוזמנים למשפחת אומרי התהילים הגדולה בעולם! לקבוצת פרק תהילים ביום לחצו כאן >> לקבוצת הסגולה היומית לחצו כאן >>

אכן, מובא בשו"ע (יורה דעה סימן קע"ח) שיש איסור לבישת בגד אדום משום " ובחוקותיהם לא תלכו". הלכה זו ולא חומרה והיא חלה הן על גברים והן על נשים.

מכל מקום יש איסור לנשים ללבוש בגדים בצבע אדום, מדין צניעות, משום שזה נחשב לפריצות, והוא בגד בולט ומביא לדבר עבירה.

מן הראוי שגם גברים לא ילבשו בגדים אדומים, כיוון שאין דרך הצנועים להית אדומים בלבושם (ראה ברמ"א יורה דעה סימן קע"ח סעיף א', ובש"ך סק"ג, ובדרכי תשובה ס"ק ט"ז בשם הגר"י אלחנן זצ"ל. וע"ע בשו"ת ודרשת וחקרת חלק ד' חלק יורה דעה סימן ז' אות ג').

ומהו גדר של צבע אדום? רק בגד אדום ממש אסור ולא בורדו וכדומה, כלומר שהוא בולט, שרובו אדום "צועק", אולם במקרה של צבעים מעורבים או צבע "בורדו" אין איסור (הגרי"ש אלישיב זצ"ל, הובא בספר אשרי האיש חלק יורה דעה חלק א' פרק י' סעיף לא. וכן דעת הגר"ע יוסף זצ"ל, הובא בספר מעין אומר חלק יב' עמוד רמט. וע"ע בשלחן ערוך המקוצר חלק ו' סימן רב סעיף ז).

 

הרב שלום ארוש – מעלת צניעות האישה. צפו

 

עוד מאמרי תוכן בנושא שאל את הרב

X
  • © כל הזכויות שמורות