שאל את הרב

האם גם לגויים יש גן עדן וגיהנום?

האם גם לגויים יש מושג של גן עדן וגיהנום? והאם הם יחיו יחד עם ישראל בימות המשיח?


01/09/19 | א' אלול התשע"ט

הגדלת טקסט

הקטנת טקסט

עדיין לא הצטרפת לווטסאפ שלנו? כולם מוזמנים למשפחת אומרי התהילים הגדולה בעולם! לקבוצת פרק תהילים ביום לחצו כאן >> לקבוצת הסגולה היומית לחצו כאן >>

אכן. גם לגויים יש גן עדן וגיהנום.

גוי שמקיים שבע מצוות בני נח מכונה "חסיד אומות העולם" וזוכה לעולם הבא. וכך כתב הרמב"ם (הלכות מלכים סוף פרק ח') שכל גוי המקבל שבע מצוות, ונזהר לעשותן הרי זה מחסידי אומות העולם, ויש לו חלק לעולם הבא. והוא שיקבל אותן ויעשה אותן, מפני שציווה בהן הקדוש ברוך הוא בתורה, והודיענו על ידי משה רבנו, שבני נוח מקודם נצטוו בהן. אבל אם עשאן מפני הכרע הדעת אין זה גר תושב, ואינו מחסידי אומות העולם אלא מחכמיהם.

ומבואר בזוהר שבני נח שקיימו מצוותיהם כמו גם גויים שלא הציקו לישראל וכן חסידי אומות העולם יזכו להיות בגן עדן, אולם אין מדובר בגן עדן של ישראל אלא יהיה להם גן עדן מיוחד משלהם (כך כתב הרדב”ז על הרמב”ם בהלכות מלכים פרק ח’ הלכה י”א, שאין להם חלק יחד עם נשמות ישראל, אלא מקום מיוחד להם). בנוסף, אף הם יהיו בימי המשיח ויהיו עבדים לישראל.

 

הרב יגאל כהן – הכרטיס לגן עדן

משהו בחיים עדיין תקוע? כנראה שזה מה שאתם צריכים לעשות >>>

עוד מאמרי תוכן בנושא שאל את הרב
X
  • © כל הזכויות שמורות