דבר תורה לפרשת חיי שרה

דבר תורה לפרשת חיי שרה מהרב מנדל מנהל מוקד תהילים ארצי

לשמור על כבוד הזולת באשר הוא!


24/11/19 | כ"ו חשון התש"פ

הגדלת טקסט

הקטנת טקסט

עדיין לא הצטרפת לווטסאפ שלנו? כולם מוזמנים למשפחת אומרי התהילים הגדולה בעולם! לקבוצת פרק תהילים ביום לחצו כאן >> לקבוצת הסגולה היומית לחצו כאן >>

בפרשת השבוע: "ותמהר ותער כדה אל השוקת ותרץ עוד אל הבאר לשאוב"..." 

וכתב השל"ה הק': ראה והתבונן בחכמת המוסר שהיה לרבקה לנהוג כבוד הבריות, כי מתחילה שתה אליעזר ונשארו מים בכדה, ולא ידעה רבקה מה לעשות:
אם תתן המים הנותרים לגמלים, יראה כאילו משוה הבהמה לאדם, להשקותם מכלי אחד. ואם תשפוך המים הנותרים לחוץ, הוא גם כן העדר כבוד להיות יתרת מים נידונין כשופכין.

לכן התחכמה לרוץ, ומכח הריצה עשתה כאילו נפל הכד מאליו ונשפך, ואז מלאה אותו מים. ובזה נשאר אליעזר בכבודו. 

דועה אמרת המשנה (אבות פ"ד מ"א): "איזהו מכובד? המכבד את הבריות. שנאמר: "כי מכבדי אכבד ובוזי יקלו". 
ופירש הגאון רבי יצחק אברבנאל זצ"ל, מיהו האדם ה"מכובד" שיש בתוכו די מכובדות? זהו ש"מכבד את הבריות" - זה שיכול להעניק מכל מה שיש לו, לזולתו. וזה מוכיח עד כמה הוא עצמו מכובד, כמו כלי שלא מוציא מקרבו אלא מה שבתוכו, עץ השדה נותן פריו כפי לחות שורשיו.  

וכלשונו של הרמב"ן באיגרתו המפורסמת לבנו: "וכל אדם יהיה גדול ממך בעיניך; אם חכם או עשיר הוא, עליך לכבדו. ואם רש הוא ואתה עשיר או חכם ממנו, חשוב בלבך כי אתה חייב ממנו והוא זכאי ממך. שאם הוא חוטא, הוא שוגג [משום דלות חכמתו] ואתה מזיד".  
 

וראוי להביא את דברי "הפלא יועץ"   "ולא טוב עושה מי שחולק כבוד לעשירים, ומיקל בכבוד העניים. כי האלהים יריב את ריבם ויתבע את עלבונם. כי יגדל צערם. וכל עשיר שמראה פנים שוחקות לעני, ומדבר עמו, וחולק לו כבוד, למצוה רבה ייחשב לו. כי מחיה לב נדכאים ומשמח לב אומללים. ובפרט אם יש מקרוביו עניים מרודים, לא יהא לו לבושה להראות שהם קרוביו".

שבת שלום 

ידעתם שלדברי תורה יש כח לפעול ישועות? נסו את זה >>>

עוד מאמרי תוכן בנושא דבר תורה לפרשת חיי שרה
X
  • © כל הזכויות שמורות