דבר תורה לפרשת חיי שרה מהרב מנדל מנהל מוקד תהילים ארצי

זרירות במעשים שבין אדם לחבירו

24/11/19 | כ"ו חשון התש"פ

 

לפני הכל - מה דעתך להצטרף לקבוצת תהילים יומי בווטסאפ, ולקבל מדי יום פרק וחיזוקים בקבוצה שקטה ונוחה? נסו אותנו ולחצו כאן

כתוב בפרשה " ותמהר ותער כִדה אֹל השֱקת ותרץ עוִד אֹל הבאר  לשאוב ותשאב ֹלכֹל גמֹליו.

מצינו בתורה הֱקִדושה בשֹלושה מֱקומות שונים שמתוארת הנהגת מהירות יתירה שנֱקטו אבותינו בגשתם ֹלֱקיום ִדבר מצוה. הפעם הראשונה נמצאת ֹלעיֹל, בתיאור הנהגת הכנסת האורחים שֹל אברהם אבינו, אשר זירז את שרה אמנו באמרו  ״מהרי שֹלוש סאים ֱקמח סוֹלת ֹלושי ועשי עוגות״, ואף הוא עצמו הזִדרז בֱקיום המצוה - ״ואֹל הבֱקר רץ אברהם״
הפעם השניה נמצאת כאן, בתיאור הנהגת רבֱקה אמנו עם אֹליעזר עבִד אברהם וגמֹליו,
והפעם השֹלישית ֹלהֹלן, במעשה יוסף ואחיו, כאשר יוסף מִדרבן את אחיו שימהרו ֹלהוִדיע ֹלאביו כי עוִדנו חי ומצווה עֹליהם  ״מהרו ועֹלו אֹל אבי ואמרתם אֹליו, כה אמר בנך יוסף...״. 

יסוִד הִדבר נראה, שההנהגה הראויה בִדרך כֹלֹל, בענייני העוֹלם בכֹלֹל ובִדברים הנוגעים ֹלרוחניות בפרט, אינה הנהגה שֹל מהירות ופזיזות מוגזמת, אֹלא אִדרבה, יש ֹלשֱקוֹל כֹל פעוֹלה בפֹלס וֹלנהוג בישוב הִדעת. אבֹל במֱקומות בהם המעשה נוגע ֹלאחרים, כאשר אִדם אחר זֱקוֱק ֹלסיוע או עזרה, אזי עֹל האִדם לפעוֹל בנחישות ובמהירות מתוך מחשבה עֹל זוֹלתו בֹלבִד ולמהר בעזרה וסיוע בכל הנדרש והאפשר.
ואין פירושה שהאִדם עושה את המעשה בצורה מהירה וחפוזה, אֹלא שפועֹל באופן ִדרוך וממוֱקִד וממצה את זמן הפעוֹלה עֹל הצִד הטוב ביותר ֹלֹלא עצֹלות ובזבוז זמן.

וידוע שהחפץ חיים זי"ע כשבאן אורחים לשוחלנו בסעודת שבת היה ממהר לנטילת ידים ורק אחר כך שר את הזמירות של "שלום עליכם "וכו כי כשמדובר באחרים יש להזדרז ולסייע בלה המתנה .וזה היה מעלתה של רבקה " ותמהר ותער כִדה אֹל השֱקת ותרץ עוִד אֹל הבאר לשאוב ותשאב ֹלכֹל גמֹליו.  

שבת שלום 

דרגו את המאמר: 

ממוצע 5 (1 מדרגים)

מקפידים על קריאת תהילים יומית, וזוכים בע"ה לישועות. להצטרפות לקבוצת הווטסאפ לחצו

 

תכנים שיעניינו אותך (מתחלף מדי יום בחצות)מאת https://www.tehillim-center.co.il/

מאמרים נוספים שיכולים לעניין אותך


סגולות נבחרות


10 סגולות להריון קל ובריא

כאבי היריון ולידה הם צער בלתי יתואר לאישה. איך זוכים בכל זאת לכך שהכול יעבור בשלום ובקלות? לפניכם 10 סגולות בדוקות
לכל הסגולות
אומרים תהילים בשבילך 24 שעות: 1-700-700-721   |