נסיונות

למה אנחנו עוברים כל כך הרבה ניסיונות, קשיים, הסתרת פנים וצמצומים?

הרב עופר ארז מבאר מדוע מביא עלינו, דווקא בדור הזה, הקדוש ברוך הוא כל כך הרבה ניסיונות


31/08/21 | כ"ג אלול התשפ"א

הגדלת טקסט

הקטנת טקסט

ההזדמנות של פעם בשנה לגמול חסד עם נשמת יקיריך: הירשמו עכשיו לתיקון הנפטרים הגדול ביום הילולת האור החיים הקדוש!  לחצו כאן לשליחת שמות >>>

מדברי הרב בסרטון:

 

חז"ל אומרים, מדוע האבות והאמהות היו עקרים? אברהם ושרה, יצחק ורבקה, יעקב ורחל, היו עקרים. אומר המדרש, מכיוון שהקדוש ברוך הוא מתאוה לתפילתם של צדיקים. לכן האבות היו עקרים, כי הקדוש ברוך הוא רוצה ושמח בתפילתם. לכאורה יש פה שאלה, האם אברהם ושרה, יצחק ורבקה, יעקב ורחל, אם הם היו מולידים ילדים, הם לא היו מתפללים? הרי אלו האבות הקדושים, שכל החיים שלהם היו דבקות גדולה מאוד בקדוש ברוך הוא. הם נקראים מרכבה לשכינה, הם ממשיכים את אור ה' בעולם, האם הם לא היו מתפללים אילולא היו עקרים? בשביל מה הקדוש ברוך הוא עשה אותם עקרים? הרי אברהם ושרה היו מתפללים גם אם היו מולדים בגיל צעיר, ואותו דבר יצחק ורבקה ויעקב ורחל. 

אומרים המפרשים יסוד מאוד גדול, בוודאי שהאבות והאמהות היו כל ימי חייהם רק בתפילה ובדבקות בקדוש ברוך הוא, אבל תפילה שבאה ממצוקה לא דומה לתפילה שבאה מתוך הרחבה. ברגע שהם היו עקרים, היתה להם מצוקה מזה, היה להם צער. תפילה שבאה ממצוקה ומצער, הקדוש ברוך הוא "מתאווה לתפילתם של צדיקים", מתאווה לתפילה שבאה מתוך מצוקה וצער.

אנחנו מקווים שכיום אנחנו נמצאים ערב הגאולה, בהכנה, בוודאי שאנחנו בדור של ה'עקבתא דמשיחא', דור הגאולה. כל הפעולה של הגאולה שאנחנו יכולים לפעול, זה רק על ידי תפילה וצעקה. לכן עוברים כל כך הרבה ניסיונות, קשיים, הסתרת פנים וצמצומים על כך אחד ואחד מאיתנו. מדוע? כי הקדוש ברוך הוא מתאווה לתפילות שבאות מתוך המצוקה. אנחנו לא יכולים לפעול שום פעולה בגאולה, אלא על ידי תפילה וצעקה. לכן אנחנו עוברים עכשיו את כל מה שאנחנו עברנו. "כָּל מִשְׁבָּרֶיךָ וְגַלֶּיךָ עָלַי עָבָרוּ" (תהילים, מ"ב, ח'),כל יהודי יכול להגיד את זה, בגלל שהקדוש ברוך הוא מתאווה לתפילות הללו שבאות מתוך צער ומצוקה.

מתמודדים עם ניסיון קשה? נסו את זה >>>

 

עוד מאמרי תוכן בנושא נסיונות

X
  • © כל הזכויות שמורות