כל הסגולות הטמונות בפרקי תהילים

אספנו בשבילכם את הסגולות השונות הטמונות בפרקי התהילים השונים, מסודרים על פי סדר הפרקים

13/07/20 | כ"א תמוז התש"פ

יש לנו 2 קבוצות ווטסאפ מרכזיות במוקד תהילים ארצי. הצטרפו לאחת מהן לפחות בלחיצה: קבוצות פרק תהילים יומי + קבוצות הסגולה/התפילה היומית

תהילים פרק א - סגולה למפלת נפלים

תהילים פרק ב - סגולה לסערה בים

תהילים פרק ג - סגולה לחשש עין ימנית, סגולה לכאב ראש

תהילים פרק ד - סגולה לעשות תשובה, סגולה טובה לכל אדם

תהילים פרק ה - סגולה להישמר מחטא, סגולה למי שיש לו רוח רעה

תהילים פרק ו - סגולה לחולי העיניים

תהילים פרק ז - סגולה לחולי הטחול, סגולה להבריח שונאים

תהילים פרק ח - סגולה לכרס עליון, סגולה למצוא חן

תהילים פרק ט - סגולה לנער חולה, סגולה לכל חולי בגופו

תהילים פרק י - סגולה לחשד, סגולה למי שיש לו שונאים

תהילים פרק י"א - סגולה לאבד האויבים

תהילים פרק י"ב - סגולה שלא יחלש

תהילים פרק י"ג - סגולה להינצל ממיתה משונה

תהילים פרק י"ד - סגולה להינצל מפחד

תהילים פרק ט"ו - סגולה להמית שד

תהילים פרק ט"ז - סגולה לפרסם הגנב, סגולה לקדחת

תהילים פרק י"ז - סגולה לומר בדרך

תהילים פרק י"ח - סגולה להינצל ממלכים

תהילים פרק י"ט - סגולה לקבלת חכמה

תהילים פרק כ - סגולה לדין, סגולה לניפוח האף הימני

תהילים פרק כ"א - סגולה להולך לפני השלטון

תהילים פרק כ"ב - סגולה לכל צער

תהילים פרק כ"ג - סגולה לשאלת חלום

תהילים פרק כ"ד - סגולה להינצל משטף מים

תהילים פרק כ"ה - סגולה לכל צרה ומצוקה

תהילים פרק כ"ו - סגולה לכל צרה וסכנה

תהילים פרק כ"ז - סגולה להישמר מחיות רעות

תהילים פרק כ"ח - סגולה לתפילה

תהילים פרק כ"ט - סגולה למי שיש לו רוח רעה

תהילים פרק ל - סגולה לדין, סגולה לכל דבר רע

תהילים פרק ל"א - סגולה להסיר עין הרע

תהילים פרק ל"ב - סגולה לבקשת רחמים

תהילים פרק ל"ג - סגולה למי שמתו ילדיה

תהילים פרק ל"ד - סגולה להולך בדרך

תהילים פרק ל"ה - סגולה אם קמו עליך מריבים

תהילים פרק ל"ו - סגולה לכלות רשעים

תהילים פרק ל"ז - סגולה לשיכור

תהילים פרק ל"ח - סגולה למקבל עצה רעה

תהילים פרק ל"ט - סגולה למתענה

תהילים פרק מ' - סגולה לחשש יד ימין, סגולה למי שיש לו רוח רעה, סגולה למי שיש שונא לאשתו

תהילים פרק מ"א - סגולה לפרנסה בספינה

תהילים פרק מ"ב - סגולה לבנין הבית

תהילים פרק מ"ג - סגולה לבנין הבית, סגולה שיפחדו ממך שונאים

תהילים פרק מ"ד - סגולה להינצל מיד אויב

תהילים פרק מ"ה - סגולה למי שיש ל אישה רעה

תהילים פרק מ"ו - סגולה למי שיש שונא לאשתו

תהילים פרק מ"ח - סגולה שיפחדו ממך שונאים

תהילים פרק מ"ט - סגולה לחולה קדחת, סגולה למאבד איבריו

תהילים פרק נ' - סגולה להולך בדרך, סגולה להינצל משודדים

תהילים פרק נ"א - סגולה לטמא הזנות

תהילים פרק נ"ב - סגולה להסיר מעליו לשון הרע

תהילים פרק נ"ד - סגולה להינקם מאויביו

תהילים פרק נ"ו - סגולה למי שנאסר בכלי ברזל

תהילים פרק נ"ז - סגולה להצלחה

תהילים פרק נ"ח - סגולה לכלב רע, סגולה לכל דבר רע

תהילים פרק נ"ט - סגולה נגד עצת היצר

תהילים פרק ס' - סגולה להולך למלחמה

תהילים פרק ס"א - סגולה לירא לשבת בבית

תהילים פרק ס"ב - סגולה לאחר תפילת מנחה וערבית

תהילים פרק ס"ג - סגולה להצליח במסחר

תהילים פרק ס"ד - סגולה למי שמתו ילדיה

תהילים פרק ס"ו - סגולה למי שיש לו רוח

תהילים פרק ס"ז - סגולה לקדחת תמידית

תהילים פרק ס"ח - סגולה למי שצריך דבר מאדם, סגולה כנגד רוח בישא

תהילים פרק ס"ט - סגולה לחמדן וזנאי

תהילים פרק ע' - סגולה לחשש יד שמאל, סגולה להולך למלחמה

תהילים פרק ע"א - סגולה למצוא חן

תהילים פרק ע"ג - סגולה להינצל מפחד

תהילים פרק ע"ד - סגולה למי שיש לו שונאים

תהילים פרק ע"ה - סגולה להשפיל את מידת הגאווה

תהילים פרק ע"ו - סגולה להינצל מאש וממים, סגולה להינצל משטף מים

תהילים פרק ע"ז - סגולה שלא תיפול ביום צרה

תהילים פרק ע"ח - סגולה לחן וחסד בעיני המלכות

תהילים פרק ע"ט - סגולה להכניע שונאים

תהילים פרק פ' - סגולה לניפוח האף השמאלי, סגולה לבטל עבודת מינות, סגולה לבל יעבוד עבודה זרה

תהילים פרק פ"א - סגולה לבטל עבודת מינות, סגולה לבל יעבוד עבודה זרה

תהילים פרק פ"ב - סגולה להצליח בשליחותך

תהילים פרק פ"ג - סגולה להולך למלחמה

תהילים פרק פ"ד - סגולה לרזה מרוב חולי

תהילים פרק פ"ה - סגולה לפייס את חברך

תהילים פרק פ"ו - סגולה למי שיש לו רוח רעה

תהילים פרק פ"ז - סגולה להושיע את העיר

תהילים פרק פ"ח - סגולה להושיע את העיר

תהילים פרק צ' - סגולה להינצל מאריה

תהילים פרק צ"א - סגולה למי שיש לו רוח רעה

תהילים פרק צ"ב - סגולה לראות ניסים גדולים

תהילים פרק צ"ג - סגולה לנצח בעל דין

תהילים פרק צ"ד - סגולה למי ששונא מעיק עליו

תהילים פרק צ"ה - סגולה שלא יכשילוהו בעירו

תהילים פרק צ"ח - סגולה לשלום עם חברו

תהילים פרק צ"ט - סגולה להיות חסיד

תהילים פרק ק' - סגולה לחשש רגל שמאל

תהילים פרק ק"ב - סגולה לאישה עקרה, סגולה לשלום עם חברו

תהילים פרק ק"ג - סגולה לאישה עקרה

תהילים פרק קי"ד - סגולה להצליח במסחר

תהילים פרק ק"ה - סגולה לקדחת הרביעית

תהילים פרק ק"ו - סגולה לקדחת השלישית

תהילים פרק ק"ז - סגולה לקדחת תמידית

תהילים פרק ק"ח - סגולה להצלחה

תהילים פרק ק"י - סגולה ששונא ישלים לך

תהילים פרק ק"ט - סגולה למי ששונא מעיק עליו

תהילים פרק קי"א - סגולה שירבו לך אוהבים

תהילים פרק קי"ב - סגולה להתגבר בגבוריותיו

תהילים פרק קי"ג - סגולה לבטל עבודת מינות

תהילים פרק קט"ו - סגולה להתווכח עם עבודת מינות

תהילים פרק קט"ז - סגולה להינצל ממיתה משונה

תהילים פרק ק"ד - סגולה להרחיק המזיקים מעליו

תהילים פרק קי"ז - סגולה למי שהלשינוהו לחינם

תהילים פרק קי"ח - סגולה ליתן מענה לאפיקורס, סגולה להתווכח עם עבודת מינות

תהילים פרק קי"ט - סגולה לפחד אויב, סגולה ליתן מענה לאפיקורס, סגולה לדין, סגולה להולך בדרך, סגולה לחשש עין ימנית, סגולה לחשש עין שמאלית, סגולה לחולי הטחול, סגולה לכרס עליון, סגולה לכל חולי בגופו, סגולה לניפוח האף הימני, סגולה לניפוח האף השמאלי, סגולה לחשש יד ימין, סגולה לחשש יד שמאל, סגולה לחשש רגל שמאל, סגולה לחשש אוזן ימין, סגולה להישמר מחטא, סגולה לחשד, סגולה להבעית מושל, סגולה שתתקיים בידו מצווה, סגולה לבקש צרכיך, סגולה להשמיד שונאים, סגולה לשכחה

תהילים פרק קכ"א - סגולה ליוצא בלילה יחידי

תהילים פרק קכ"ב - סגולה להולך אצל אדם גדול

תהילים פרק קכ"ד - סגולה לעבור בספינה

תהילים פרק קכ"ו - סגולה למי שמתו ילדיה, סגולה לעבור בנהר

תהילים פרק קכ"ז - סגולה לתינוק שנולד

תהילים פרק קכ"ח - סגולה למעוברת

תהילים פרק קכ"ט - סגולה לדבר מצווה

תהילים פרק ק"ל - סגולה לעבור בספינה

תהילים פרק קל"א - סגולה להשפיל את מידת הגאווה

תהילים פרק קל"ב - סגולה לפרוץ בשבועות

תהילים פרק קל"ג - סגולה שירבו לך אוהבים, סגולה לנצח אויביו, 

תהילים פרק קל"ד - סגולה להגיד קודם לימוד התהלים

תהילים פרק קל"ו - סגולה להודות על הזדונות

תהילים פרק קל"ז - סגולה ששונא ישלים לך

תהילים פרק קל"ח - סגולה להשפיל את מדית הגאווה

תהילים פרק קל"ט - סגולה למי שיש שונא לאישתו

תהילים פרק ק"מ - סגולה למי ששונא לאישתו

תהילים פרק קמ"א - סגולה לכאב לב

תהילים פרק קמ"ב - סגולה לחולי השוקיים

תהילים פרק קמ"ג - סגולה לחולי הזרוע

תהילים פרק קמ"ד - סגולה לשבירת היד

תהילים פרק קמ"ה - סגולה להינצל מפחד

תהילים פרק קמ"ו - סגולה למכת חרב

תהילים פרק קמ"ז - סגולה להכשת נחש

תהילים פרק קמ"ח - סגולה להינצל משריפה

תהילים פרק קמ"ט - סגולה שלא תרבה שריפה

דרגו את הסגולה: 

ממוצע (0 מדרגים)

יש לנו 2 קבוצות ווטסאפ מרכזיות במוקד תהילים ארצי. הצטרפו לאחת מהן לפחות בלחיצה: קבוצות פרק תהילים יומי + קבוצות הסגולה/התפילה היומית

תכנים שיעניינו אותך (מתחלף מדי יום בחצות)מאת https://www.tehillim-center.co.il/

מאמרים נוספים שיכולים לעניין אותך


תהילים פרק קי"ט - סגולה למשפט

בכל פסוק בפרק תהילים זה יש מן הבאים: דרך, תורה, מצווה, דיבור משפט צדק חוקים . כל המזמור הוא בקשות גדולות וראוי לכל אדם לומר אותו מדי יום כי הוא הכנה לעבודת הקב"ה

סגולות נבחרות


סגולה לשלום בית

הרב יגאל כהן מביא סגולה נפלאה לשלום בית ולמציאת זיווג: מחשבה על טובת האחר

סגולה לאדם לתקן עצמו מכל גלגוליו

אָמְרוּ לִפְנֵי הַקָבָּ"ה רִבּוֹנוֹ שֶׁל עוֹלָם עַד מָתַי קֵץ הַפְּלָאוֹת, וּמַה יְהֵא הַתַּכְלִית מֵאִתָּנוּ לְהַחְזִירֵנוּ אֶל זֶה הָעוֹלָם פְּעָמִים בְּלִי שִׁעוּר, וּלְוַאי יְהֵא הַתַּכְלִית מֵאִתָּנוּ לְהַחְזִירֵנוּ אֶל זֶה הָעוֹלָם פְּעָמִים בְּלִי שִׁעוּר וּבִלְבַד שֶׁיִּתַּקְּנוּ
לכל הסגולות
אומרים תהילים בשבילך 24 שעות: 1-700-700-721   |