סגולה עצומה לל"ג בעומר מהבן איש חי

הכי מסוגל לישועות: ביום הקדוש, במקום הקדוש - והשם שלכם יהיה שם!

בדרך לחלאקה עם הילד? קבלו תפילה חזקה במיוחד

צפו בשידור החוזר ממעמד סיום התהילים בציון רבי מאיר בעל הנס עם המקובל הרב בצרי

ל"ג שמח! כל הסגולות הקדושות של ל"ג בעומר

ראש השנה

סגולות יקרות לראש השנה

כתב ה'פלא יועץ' על ראש השנה: "גם אדם שעבר עבירות המעכבות את התשובה, אם יתעורר לחזור עליהם בתשובה שלימה בראש השנה – ה' יתברך יכפר לו עליהם ויטהרו מהם"


03/08/19 | ב' אב התשע"ט

הגדלת טקסט

הקטנת טקסט

יום של ישועות וסגולות: בל"ג בעומר נהיה במירון, נתפלל עליכם, נחלק בשמכם ח"י רוטל ונקרא זוהר לזכותכם. אל תפספסו הזדמנות לקחת חלק בסגולה הגדולה. לחצו כאן >> 

1. כתב ה'נפש יוסף': "קבלה בידינו כי כל הקורא בערב ר"ה את הפסוקים בספר דברים פרק כ"ו, מפסוק א' ועד פסוק י"א, הקב"ה מעביר כרוז ברקיע ואומר: "גביתי מאדם זה כל חובותיו" ומוחל על חטאיו.

2. כתב בספר חסידים (סימן ק"ל): "ישנה הבטחה כי כל אדם שיבקש בימים הנוראים דבר שהוא שבח לבורא, כגון על לימוד תורה או כל דבר מחפצי שמיים ושופך נפשו עליו – ה' שומע תפילתו.

3. כתב ה'פלא יועץ' על ראש השנה: "גם אדם שעבר עבירות המעכבות את התשובה, אם יתעורר לחזור עליהם בתשובה שלימה בראש השנה – ה' יתברך יכפר לו עליהם ויטהרו מהם".

4. כתב ה'תורת אבות': "אע"פ שר"ה הוא יום הדין לכל באי עולם, ואין אדם היודע מה יפסק בדינו. מכל מקום יזהר שלא להעלות במחשבתו שום פסק דין רע כחולי או מיתה, עוני וכדומה - שלא ימשיך עליו דינים רעים אלו ח"ו, אלא יבטח בחסדי ה' יתברך".

5. כתב ה'מועד לכל חי': "הרוכש לבני ביתו מחזורים עם אותיות ברורות - תקובל תפילתו". מתוך סידור 'תתקבל' על ר"ה ויוה"כ.
 
העיקר אצל השם הגדול הלב השבור הלב שרוצה לחזור בתשובה.
 
מסופר על קודש הקדשים הארי זי"ע, שפעם אחת התפלל בכוונה מאוד בימים נוראים וכו', והראו לו מן השמים שיש אחד בעיר פלונית שמתפלל יותר בטוב ממנו. ונסע לעיר הנ"ל. וקרא לאיש ושאל אותו "האם אתה בן תורה?". אמר לו לאו. שאל: "האם יכול אתה להתפלל?". אמר לו: לאו. שאל: "מה עשית בימים הנוראים?". אמר לו: "רבי, אני איני יכול אפילו כל הא"ב רק מא' עד י', וכשבאתי לבית הכנסת וראיתי כי כל העולם מתפללים בכוונה ובקול ואני איני יכול כלל, ונשבר ליבי בקרבי, ואמרתי "א' ב' ג' ד' ה' ו' ז' ח' ט' י' וכו' - ריבונו של עולם, עשה מזה שמות וצירופים ויעלו לפניך לריח ניחוח", כן אמרתי בלב נשבר ובכל כוחי, וחזרתי חלילה. ודיבוריו פעלו למעלה יותר מתפילת האר"י זי"ע,
 
סיפר תלמידו של "החפץ חיים" שהתארח אצלו בליל ראש השנה, ובעת אכילת הסימנים הסביר ה"חפץ חיים" על פי מה שמובא בחז"ל שיש תוקף וחוזק לסימן טוב שאדם עושה ומשום כך נוהגים לאכול דברים מתוקים כתפוח בדבש וכ"ו  שתבוא שנה טובה ומתוקה וכן ראש של כבש כדי שנהיה לראש ולא לזנב. ובזה אנו עושים תוקף וחוזק שסימנים אלו ישארו בידו לכל השנה כולה. המשיך החפץ חיים ואמר "הרי אין סימן נאה ויאה יוצתר מהארת פנים לזולת, חיוך וסבלנות. ואין סימן לא טוב יותר מכעס והקפדה".
ובכלל הארת פנים לזולת, חיוך, ברכה ועידוד, הרי הם סגולה בדוקה לזכייה בדין, שכן אמרו חז"ל "כל המרחם על הבריות - מרחמים עליו משמים". ועוד אמרו "כל המעביר על מידותיו, מעבירין לו על כל פשעיו. ובמידה שאדם מודד - מודדים לו". אם כן, המחייך לזולת - יחייכו לו משמים! המאיר פנים יזכה להארת פנים.
 
על כן לקראת ימי הדין נקפיד לעשות סימנים יפים של הארת פנים ,חיוך סבלנות, בכדי שהם ישיפעו לנו לכל השנה לקבלת הארת פנים מהשם יתברך.

עדיין לא הצטרפת לווטסאפ שלנו? כולם מוזמנים למשפחת אומרי התהילים הגדולה בעולם! לקבוצת פרק תהילים ביום לחצו כאן >> לקבוצת הסגולה היומית לחצו כאן >>

עוד מאמרי תוכן בנושא ראש השנה

X
  • © כל הזכויות שמורות