ראש השנה

הלכות ראש השנה - תקיעת שופר

תקיעת שופר בראש השנה - סדר התקיעות והזמנים


03/08/19 | ב' אב התשע"ט

הגדלת טקסט

הקטנת טקסט

ההזדמנות של פעם בשנה לגמול חסד עם נשמת יקיריך: הירשמו עכשיו לתיקון הנפטרים הגדול ביום הילולת האור החיים הקדוש!  לחצו כאן לשליחת שמות >>>

תקיעת שופר
 
סדר תקיעת שופר
 • מצוות עשה לשמוע קול שופר ביום ראש השנה
 • החייבים בשמיעת קול שופר: כל הגברים
הפטורים משמיעת קול שופר:  קטנים ונשים,אך טוב שיבואו הנשים לשמוע שופר אך תגיד בלי נדר
 • אעפ"י שנשים פטורות ממצות שופר, אם באות לבית הכנסת יפה עושות ויש להן שכר על כך אך אישה עם ילדים הרוצה לבוא לבית הכנסת ויש עימה ילדים קטנים היכולים להפריע בתפילה ובתקיעות, טוב שלא תבוא לבית הכנסת
 • זמן תקיעת שופר כל יום ראש השנה מנץ החמה עד השקיעה ולכן אדם שלא שמע בבית הכנסת יחפש אדם שיתקע לו בשופר
 • נכון לכסות השופר במפה עד שעת תקיעות, ובשעת הברכה צריך שיאחז השופר בידו קודם שיברך עליו
 • קודם תקיעות יעורר התוקע את הקהל בדברי תחנונים
 • קודם תקיעות יכוון התוקע להוציא את הציבור ידי חובה והציבור יתכוון לצאת ידי חובה
 • בשני ימים טובים של ראש השנה צריך לתקוע בשופר
 • ברכות התקיעה:
   -  ביום הראשון: יברך התוקע:1. "ברוך אתה...במצוותיו ציוונו לשמוע קול שופר"
                                               2." ברוך אתה....העולם שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה"
       -   ביום השני: יברך התוקע: רק ברכת "לשמוע קול שופר" בלבד, (אך לא יברך ברכת "שהחיינו")
 • הציבור לא יענו "ברוך הוא וברוך שמו" בברכת התוקע, שכן הדבר נחשב להפסק ואם אמרו יצאו ידי חובה בדיעבד
 • אסור להפסיק בדיבור בין הברכות לתקיעה עצמה, עד סוף כל התקיעות
 • צריך לשמוע בראש השנה, 9 תקיעות: תקיעה – תרועה – תקיעה  X 3 פעמים, סה"כ 9 תקיעות
(כמבואר להלן) 
 • ראוי לכל תוקע שבא לזכות את הרבים להוציאם ידי חובה לעבור בעיון על הלכות שופר וסדרי התקיעה
 • אדם שנאנס או חולה שלא שמעו תקיעות שופר בבית הכנסת יחפשו אדם שיתקע להם ויעשו כך:
    -  לכתחילה: יברך השומע:"..לשמוע קול שופר", "ושהחיינו", והתוקע יתקע (ביום השני רק ברכה  
                           אחת)
    -  בדיעבד: אם השומע לא יודע לברך או שאינו בקי בברכה: יברך התוקע שתי הברכות יוציאו ידי
                             חובה בברכה ויתקע
 
 
הסבר התקיעות
 • בראש השנה צריך לשמוע , 9 תקיעות: תקיעה – תרועה – תקיעה  X 3 פעמים, סה"כ 9 תקיעות: 
 
תקיעה: היינו קול אחד ארוך, בערך 2-3 שניות ואפשר יותר אך לא פחות. ____________  יסומן כ- (ת)
 
תרועה: ישנה מחלוקת מה הכוונה של "תרועה" וג' שיטות בהלכה:
 
             1. שברים - שהם 3 תקיעות בינוניות ____  ____  ____   יסומן כ- (ש)
 
             2. תרועה - שהם 9 תקיעות קצרות מאוד _ _ _ _ _ _ _ _ _    יסומן כ- (ר)  
 
             3. שברים + תרועה יחד - 3 תקיעות בינוניות + 9 תקיעות קצרות מאוד יסומן כ- (שר)
                                                        ____ ____ ____   _ _ _ _ _ _ _ _ _
           
 • משום שיש ספק איזה תקיעות צריך לשמוע, נוהגים לתקוע לפי כל שלושת השיטות, כדי לצאת ידי חובה
 
 
סדר התקיעות
 
____________       ___  ___  ___       _ _ _ _ _ _ _ _ _      ___________X 3  (תשר"ת)
 תקיעה                        שברים                      תרועה                      תקיעה
 
 ____________       ___  ___  ___       _____________X 3   (תש"ת)
        תקיעה                      שברים                      תקיעה
 
 ____________       _ _ _ _ _ _ _ _ _      ___________  X 3   (תר"ת)
        תקיעה                         תרועה                      תקיעה
 
סיכום:
 
תקיעות מיושב: קודם תפילת מוסף- 30 תקיעות.   תשר"ת  תשר"ת  תשר"ת
                                                                          תש"ת  תש"ת  תש"ת
                                                                          תר"ת  תר"ת  תר"ת
 
תקיעות מעומד: בתוך תפילת הלחש- 30 תקיעות. תשר"ת  תש"ת  תר"ת X 3
                       בחזרת שליח הציבור- 30 תקיעות. תשר"ת  תש"ת  תר"ת X 3
 
לאחר תפילת מוסף בקדיש: 10 תקיעות. תשר"ת  תש"ת  תר"ת
 
לאחר עלינו לשבח: תרועה גדולה אחת.
 
סה"כ מנין התקיעות:101
 

עדיין לא הצטרפת לווטסאפ שלנו? כולם מוזמנים למשפחת אומרי התהילים הגדולה בעולם! לקבוצת פרק תהילים ביום לחצו כאן >> לקבוצת הסגולה היומית לחצו כאן >>

עוד מאמרי תוכן בנושא ראש השנה

X
 • © כל הזכויות שמורות