סגולת עשיית סעודת אליהו וסעודת בארי הנביא

מנהג קדום: בעת צרה נודרים שאחרי הישועה - נערוך סעודה לשם אליהו הנביא או בארי הנביא, שיום פטירתו ז' בסיון

03/08/19 | ב' אב התשע"ט

 

יש לנו 2 קבוצות ווטסאפ מרכזיות במוקד תהילים ארצי. הצטרפו לאחת מהן לפחות בלחיצה: קבוצות פרק תהילים יומי + קבוצות הסגולה/התפילה היומית

הושֵע בן בארי (יום פטירתו: ז' בסיון) היה נביא שהתגורר בממלכת ישראל באמצע תקופת בית המקדש הראשון, לקראת חורבן ממלכת ישראל. ספרו, המכיל 14 פרקים, הוא הראשון בספרי תרי עשר. עיקר הנבואות של הושע הן תוכחות לאנשי ממלכת ישראל, וגם מעט פניות לאנשי ממלכת יהודה.

בספר סגולות ישראל מערכה ח, אות יג מאת הרב שבתאי ליפשיץ, מובא: "חולה קבלה בידנו מהה"ק מרן מהריעי׳׳צ ז"ל מלובלין זי״ע באם יש לאדם חולה בתוך ביתו יקבל ע״ע אשר בעת ישוב החולה לאיתנו הראשון אזי יעשה ביום ג' הראשון מימי השבוע לנשמת הושע בן בארי סעודה עבור ת״ח ויראי ד׳ ויותר שיקבל החולה בעצמו הקבלה הנ"ל".

לפני הקבלה יש לקרוא פסוקים אלה:
וְכִי יֹאמְרוּ אֲלֵיכֶם דִּרְשׁוּ אֶל הָאֹבוֹת וְאֶל הַיִּדְּעֹנִים הַמְצַפְצְפִים וְהַמַּהְגִּים הֲלוֹא עַם אֶל אֱלֹהָיו יִדְרֹשׁ בְּעַד הַחַיִּים אֶל הַמֵּתִים, לְתוֹרָה וְלִתְעוּדָה אִם לֹא יֹאמְרוּ כַּדָּבָר הַזֶּה אֲשֶׁר אֵין לוֹ שָׁחַר. (ישעיה כ-יט ,ח)

הרעיון מאחורי הסגולה
הליכת רבקה לבית מדרשו של שם כדי שיתפלל בעדה, לדעת מפרשים, היא על פי מה שאמרו בבבא בתרא: דרש ר' פנחס בר חמא , כל שיש לו חולה בתוך ביתו, ילך אצל חכם ויבקש עליו רחמים, שנאמר (משלי טז יד), חמת מלך מלאכי מות ואיש חכם יכפרנה.

מנהג עתיק רווח בישראל לעורר על החולה זכות גם על ידי אליהו הנביא, כמובא בכתב יד של דרשות על התורה משנת קפ"ה, וזה לשונו: אמר הצעיר ראיתי בקצת [מקומות] בני אדם בישראל, גם במקומנו [היו נוהגים ו] גם במקומות אחרים [שמעתי] שבזמן שבא עליהם צרה או עוני, נודרים שאם ינצלו יעשו סעודה לאליהו הנביא זצ"ל, בחושבם שבזה ינצלו מצרתם.

הדברים הועתקו על ידי הגה"ק בעל שבט מוסר בספרו מדרש אליהו, כשהוא מקדים להעתקתו 'אכתוב לך מה שמצאתי מכתיבת יד, וזה לשון העתקת הכתיבה שמצאתי, אבל לא ידעתי מה שמו ומה שם בנו'. והביאם הגר"ש ליפשיץ זצ"ל בספרו שרביט הזהב: נדרשתי על ראובן שנדר בעת צרת חוליו לעשות שלחן אליהו ז"ל כנהוג, שעושים אכילה לעניים, ואמר באותו פרק לעשות כן בנדר ובשבועה, ועתה אחר שקם מחוליו וכו'. סגולה לנדור לעשות סעודה לשם בארי הנביא בברית אבות.

כך נכתב בספר ליקוטי תורה וש"ס מהרי"א מהרה"ק מזידיטשוב זצוק"ל (אמור קז): 'שמעתי בשם הבעש"ט זצ"ל שאמר בדרך סגולה על מי שצריך רפואה, שיקבל על עצמו כשיתרפא לעשות סעודת הודאה ביום שלישי בשבוע ראשונה, כשיעזור הש"ית הרפואה, יעשה סעודת הודאה לשם נשמת בארי הנביא ובעת הקבלה של הסעודת הודאה יאמר שני הפסוקים בישעיה (כ-יט ,ח): וְכִי יֹאמְרוּ אֲלֵיכֶם דִּרְשׁוּ אֶל הָאֹבוֹת וְאֶל הַיִּדְּעֹנִים הַמְצַפְצְפִים וְהַמַּהְגִּים הֲלוֹא עַם אֶל אֱלֹהָיו יִדְרֹשׁ בְּעַד הַחַיִּים אֶל הַמֵּתִים, לְתוֹרָה וְלִתְעוּדָה אִם לֹא יֹאמְרוּ כַּדָּבָר הַזֶּה אֲשֶׁר אֵין לוֹ שָׁחַר.

סגולת סעודת בארי - כיון שהושע ביקש רחמים ובארי לימד זכות
בשו"ת דברי יציב נתן טעם לסעודה זו על פי מה דאיתא בפסחים (ב, פז), שאמר הושע קטגוריא על בני ישראל וגער בו הקדוש ברוך הוא, ושב בו וחזר וביקש רחמים עליהם עיין שם, ולכן הוא ג"כ מלמד זכות על כל בר ישראל והבן. וענין אמירת מקראי קודש דנבואתו של בארי, איכא למימר משום דיש בהם לימוד זכות גדול על בני ישראל, דכשאומות העולם אומרים להם דרשו אל האבות והידעונים וגו', משיבים להם הלא עם אל אלהיו ידרוש. וזה היפוך ממה שאמר הושע בתחלה, העבירם באומה אחרת, כי בכל אופן טובים הם מן הגויים אשר ילכו איש בשם אלקיו , ונצח ישראל לא ישקר בה'. וכל הכופר בעבודה זרה נקרא יהודי (מגילה יג א), אי לזאת יאמר פסוקים הללו לשם לימוד זכות.

אפשר לומר ג"כ בטעם הקבלה לעשות סעודה עבור בארי הנביא, בגלל הדבר הזה שהוא אמר דברי נביאות הללו, שיש בהם כדי ללמד זכות על כל בר ישראל, ואף השפל שבשפלים טוב מהמובחר שבאומות העולם.

קראו תהילים לעילוי נשמת הנביא הושֵע בן בארי לחצו כאן

דרגו את המאמר: 

ממוצע 4.7 (100 מדרגים)

יש לנו 2 קבוצות ווטסאפ מרכזיות במוקד תהילים ארצי. הצטרפו לאחת מהן לפחות בלחיצה: קבוצות פרק תהילים יומי + קבוצות הסגולה/התפילה היומית

תכנים שיעניינו אותך (מתחלף מדי יום בחצות)מאת https://www.tehillim-center.co.il/

מאמרים נוספים שיכולים לעניין אותך


הילולת הבאבא סאלי

ביום ההילולה, תלמדי החכמים של "מוקד תהילים ארצי" יתפללו עליכם בציון, אל תפסידו את ההזדמנות לשלוח לנו שמות לתפילה

יום כ"ד טבת בעל סגולה ייחודית

כ"ד טבת הוא יום פטירתו של רבי משה מרדכי בידרמן, אדמו"רה השישי של חסידות לעלוב ובנוסף ואדמו"ר חסידות קרלין לעלוב, אשר נודע כצדיק בדורו ופעל לישועות רבות

סגולה גדולה לישועה ביום י"ג טבת

י"ג טבת הוא יום ההילולא של רבי משה בידרמן, האדמו"ר השני של חסידות לעלוב, שאמר קודם פטירתו: "כל מי שיפעל לכבוד ההילולא שלו ישיב לו טובה משמי מרומים"

כ"ד כסלו - יום פטירתו של הרב אהרון לייב שטינמן

הרב אהרון יהודה ליב שטינמן זצוק"ל, נשיא מועצת גדולי התורה של תנועת "דגל התורה", מייסד ישיבות וכוללים בישראל ובחו"ל, ראש כולל פוניבז', ישיבות גאון יעקב" ו"ארחות תורה". ומחבר "איילת השחר" על התלמוד הבבלי ועל התורה

סגולה לביטול הדינים מרבי חיים מוולוז’ין

הרב חיים איצקוביץ, אשר נודע בשם רבי חיים מוולוז'ין היה תלמידו הבולט ביותר של הגאון מווילנה, מייסדה של ישיבת עץ חיים, המוכרת כישיבת וולוז'ין - "אם הישיבות", ורב העיירה וולוז'ין

סגולתו הנדירה של יום כ’ חשון

כ' חשון הוא יום פטירתו של רבי מרדכי שרעבי זצוק"ל, אשר עליו אמר מרן עובדיה יוסף: "הוא היה גדול הדור, וכמוהו לא היה בקבלה"

בזכות רחל אימנו - סגולה גדולה לישועה

דורות רבים נהגו עם ישראל לפקוד את קברה של רחל אימנו בכל עת שנזקקו לישועה ולרחמים, סגולה מוכחת וידועה עוברת מפה לאוזן כבר שנים רבות ואנו מעלים אותה עבורכם על הכתב

סגולות נבחרות


סגולה לזיווג

סגולה גדולה לזיווג היא להחליט לבנות את הבית על תורה, מצוות וביטחון בקדוש ברוך הוא

סגולה לשלום בין בני המשפחה

אנו מתפללים כל הזמן לשלום בין האחים שלנו וצריכים לחשוב על הכבוד של השני. כל אחד מהאחים צריך להכיר את מעלת שאר אחיו ולתת את הכבוד בזמן ובמקום הראוי להם: איך עושים זאת? 

סגולה לשלום בית

בעיות בשלום בית? מחפשים פרקי תהילים שיוכלו להועיל? אתם יכולים להפסיק לחפש! לפניכם לתפילה לשלום בית
לכל הסגולות
אומרים תהילים בשבילך 24 שעות: 1-700-700-721   |