ל"ג שמח! כל הסגולות הקדושות של ל"ג בעומר

מפעים: זה החלום שבזכותו נולד רשב''י

סגולה עצומה לל"ג בעומר מהבן איש חי

בדרך לחלאקה עם הילד? קבלו תפילה חזקה במיוחד

הכי מסוגל לישועות: ביום הקדוש, במקום הקדוש - והשם שלכם יהיה שם!

הלכה יומית

הלכה יומית - ברכת משנה הבריות

הלכה יומית ליום ל'בסיון - על מי מברכים ברכת משנה הבריות


03/08/19 | ב' אב התשע"ט

הגדלת טקסט

הקטנת טקסט

יום של ישועות וסגולות: בל"ג בעומר נהיה במירון, נתפלל עליכם, נחלק בשמכם ח"י רוטל ונקרא זוהר לזכותכם. אל תפספסו הזדמנות לקחת חלק בסגולה הגדולה. לחצו כאן >> דגשים ליוצאים לדרך

הרואה קוף או פיל, האם עליו לברך "משנה הבריות"?
הרואה קוף או פיל מברך בשם ומלכות "משנה הבריות", ונחלקו הפוסקים האם מברכים רק בפעם הראשונה שרואה אותם בחייו או כל ל' יום, ולהלכה המברך ברכה זו כל שלושים יום, יש לו על מה שיסמוך, אך טוב יותר שיברך ברכה זו בהרהור הלב בלבד [שו"ת הראשל"צ א, עמ' עב].

הפוגש את חברו ברחוב, האם יש חיוב לומר לחברו שלום?
חובה על האדם לומר "שלום" לחברו בשעה שרואה אותו ומקיים בזה מצוות "ואהבת לרעך כמוך" ואם אינו אומר שלום הרי זו מידת סדום, ואם חברו הקדים לו שלום והוא לא ענה לו הרי זה גזלן [ברכות ו:].
ואמרו חז"ל [כתובות קיא:] "טוב המלבין שינים לחברו יותר ממשקהו חלב", שנאמר: "ולבן שנים מחלב".

באדיבות "אך טוב וחסד"
 

הלכה יומית

הלכה יומית ליום כ"ח תמוז, מבעל הקיצור שולחן ערוך, רבי שלמה גנצפריד (היום ההילולא)- דיני השכמת הבוקר

הלכה יומית

הלכה יומית ליום כד בכסלו מהרב שטינמן זצ"ל - האם צריך לעמוד בתפילה במהלך נסיעה בתחבורה הציבורית?

הלכה יומית

הלכה יומית ליום כד בכסלו - האם מברכים שהחיינו אם מדליקים לראשונה מנר שני?

הלכה יומית

הלכה יומית ליום כג כסלו - כיצד נוהג בהדלקת נרות מי שכבר יצא ידי חובה?

הלכה יומית

הלכה יומית ליום כא בכסלו - מתי מדליקים נרות חנוכה?

הלכה יומית

הלכה יומית ליום כב בכסלו - איפה מותר להדליק נרות חנוכה?

הלכה יומית

הלכה יומית ליום א' באלול - מה יותר חשוב לומר? תיקון חצות או סליחות?

הלכה יומית

הלכה יומית ליום א’ באב - האם מותר לאכול בשר בראש חודש אב?

הלכה יומית

הלכה יומית ליום א' בתמוז - חימום אוכל בשרי או חלבי על גבי מיחם

הלכה יומית

הלכה יומית ליום א’ בסיון - סדר הלימוד בליל שבועות

הלכה יומית

הלכה יומית ליום א’ באייר - טלטול בשבת

הלכה יומית

הלכה יומית ליום א’ בניסן - מתי מברכים ברכת האילנות?

הלכה יומית

הלכה יומית ליום א’ אדר - פרשת זכור

הלכה יומית

הלכה יומית ליום א’ בשבט - כיצד מברכים ברכות הריח?

הלכה יומית

הלכה יומית ליום א’ בטבת - מה עושים עם שמן שנותר בחנוכיה?

עוד מאמרי תוכן בנושא הלכה יומית

X
  • © כל הזכויות שמורות