הלכה יומית

הלכה יומית – מנהגי ל"ג בעומר

הלכה יומית ליום יז' באייר - האם מותר להרים את ילדך האוחז מוקצה בידו בשבת? ומה נוהגים לעשות בל"ג בעומר?


03/08/19 | ב' אב התשע"ט

הגדלת טקסט

הקטנת טקסט

עדיין לא הצטרפת לווטסאפ שלנו? כולם מוזמנים למשפחת אומרי התהילים הגדולה בעולם! לקבוצת פרק תהילים ביום לחצו כאן >> לקבוצת הסגולה היומית לחצו כאן >>


מנהגי לג' בעומר
ביום לג' בעומר מרבים בשמחה לכבוד התנא הקדוש רבי שמעון בר יוחאי, והטעם שנהגו להדליק מדורות ביום זה כדי לרמוז שבאותו יום שגילה רבי שמעון את סודותיו האחרונים לא שקעה השמש והבית היה מוקף באש [נטעי גבריאל, עמ' שנא].
 
הלכות שבת
האם מותר לאב להרים את בנו הקטן כאשר יש בידו מוקצה?
נוטל אדם את בנו והאבן בידו והוא שיש לו עליו געגועין ,שאם לא יטלנו אביו הבן יחלה, ואם אין לבן געגועים אסור. ואם היה דינר בידו של הבן אסור לאביו לאחוז ביד בנו שמא ייפול הדינר ויבוא אביו לטלטל מוקצה [חזו"ע ג, עמ' קע].


באדיבות "אך טוב וחסד"

מנסים לפתוח את השפע אבל המצב תקוע? נסו את זה >>>

הלכה יומית

הלכה יומית: מה צריך לעשות מיד כשקמים בבוקר?

הלכה יומית

הלכה יומית ליום כד בכסלו מהרב שטינמן זצ"ל - האם צריך לעמוד בתפילה במהלך נסיעה בתחבורה הציבורית?

הלכה יומית

הלכה יומית ליום כד בכסלו - האם מברכים שהחיינו אם מדליקים לראשונה מנר שני?

הלכה יומית

הלכה יומית ליום כג כסלו - כיצד נוהג בהדלקת נרות מי שכבר יצא ידי חובה?

הלכה יומית

הלכה יומית ליום כא בכסלו - מתי מדליקים נרות חנוכה?

הלכה יומית

הלכה יומית ליום כב בכסלו - איפה מותר להדליק נרות חנוכה?

הלכה יומית

הלכה יומית ליום א' באלול - מה יותר חשוב לומר? תיקון חצות או סליחות?

הלכה יומית

הלכה יומית ליום א’ באב - האם מותר לאכול בשר בראש חודש אב?

הלכה יומית

הלכה יומית: האם מים יכולים להפוך ל''חלביים'' או ''בשריים''?

הלכה יומית

הלכה יומית ליום א’ בסיון - סדר הלימוד בליל שבועות

הלכה יומית

הלכה יומית ליום א’ באייר - טלטול בשבת

הלכה יומית

הלכה יומית ליום א’ בניסן - מתי מברכים ברכת האילנות?

הלכה יומית

הלכה יומית ליום א’ אדר - פרשת זכור

הלכה יומית

הלכה יומית ליום א’ בשבט - כיצד מברכים ברכות הריח?

הלכה יומית

הלכה יומית ליום א’ בטבת - מה עושים עם שמן שנותר בחנוכיה?

עוד מאמרי תוכן בנושא הלכה יומית
X
  • © כל הזכויות שמורות