ראש השנה

החכמה היא את מי יולדים: דבר תורה לראש השנה מהרב מנדל

הלא ברור לכולנו כי שרה אמנו היתה צדקת אמתית. ואם כן, מדוע באמת היא היתה עקרה למעלה משבעים שנה, בעוד הגר זכתה לבן מיד?


03/08/19 | ב' אב התשע"ט

הגדלת טקסט

הקטנת טקסט

עדיין לא הצטרפת לווטסאפ שלנו? כולם מוזמנים למשפחת אומרי התהילים הגדולה בעולם! לקבוצת פרק תהילים ביום לחצו כאן >> לקבוצת הסגולה היומית לחצו כאן >>

בראש השנה קוראים בתורה את פרשת לידת יצחק אבינו. הדבר מסוגל לפקודת עקרות והיפקד בדבר ישועה ורחמים, כל אחד מה שנצרך לו.
 
שואל החתם סופר זי"ע: למה בפסוק (שמות י"ט, ג') "כה תאמר לבית יעקב, ותגיד לבני ישראל" אומר רש"י: אמירה היא בלשון רכה, דיבור הוא לשון קשה. ועל כן לנשים שהם בית יעקב  תדבר בלשון רכה ולבני ישראל בלשון קשה?

והנה, כאשר יצחק אבינו נולד לשרה כותבת התורה את שתי הלשונות יחדיו (בראשית כ"א, א): "וה' פקד את שרה כאשר אמר, ויעש ה' לשרה כאשר דבר". לכאורה פלא: האם ה' אמר – או דיבר?
 
ה"חתם סופר" מתרץ כתוב בפסוק, כי כאשר הגר נתעברה מאברהם אבינו לאחר שנשאה לאשה, החלה לבזות את שרה אמנו "ותרא כי הרתה ותקל גבירתה בעיניה". חז"ל אומרים שהיא לעגה לשרה על עקרותה, והיתה אומרת: "שרה זו מאחזת עינים היא, אין תוכה כברה. והראיה – היא כבר שבעים וחמש שנה עקרה, ואילו אני רק נשאתי לאברהם, וכבר הריתי"!
הלא ברור לכולנו כי שרה אמנו היתה צדקת אמתית. ואם כן, מדוע באמת היא היתה עקרה למעלה משבעים שנה, בעוד הגר זכתה לבן מיד?
אומר ה"חתם סופר", הבה ונראה מי נולד מהגר: ישמעאל. אותו ישמעאל שהתורה מעידה עליו "והוא יהיה פרא אדם, ידו בכל ויד כל בו". ונכדיה של הגר מאותו בן הם הצוררים של ימינו...
וכי חכמה גדולה ללדת? השאלה היא את מי יולדים!
את ישמעאל אפשר ללדת תכף ומיד... אבל כדי ללדת את יצחק אבינו – "פחד יצחק", את אחד האבות הקדושים, כדי להיות סבתא של משה רבינו, של הרמב"ם ושל כל בני ישראל לדורותיהם, יש צורך להמתין ולחכות שנים ארוכות!
כדי לזכות ביצחק צריכים בקשות רבות כדי לזכות לבן כזה שיעמיד את כל הדורות הבאים של האומה הישראלית.

עתה, מבאר ה"חתם סופר", נבין את פשרו של הפסוק: "וה' פקד את שרה כאשר אמר" – בלשון רכה, שהרי זו הבטחה שהבטיח השם שיהיה ישועה ורחמים. אבל "ויעש ה' לשרה כאשר דבר" – כדי ששרה תוכל ללדת את יצחק גזר עליה הקדוש ברוך הוא
שנים של יסורים והמתנה, ועל כן היתה בפקידה זו גם לשון קשה של דיבור, כי לזכות לדבר גדול כל כך צריך לעמול עמל רב.


איננו יודעים דרכי שמים, אך יודעים ובטוחים שכל העובר עלינו הינו לטובתנו ומוביל לישועה הרצויה, לפעמים הדברים הולכים בקושי רק כדי שנגביר תפילה נבקש ונפציר ואז תבוא ישועה גדולה מאוד.
יהי רצון שכשם ששרה נפקדה בראש השנה – וזכתה לישועתה לאחר שנים רבות של ייסורים - כך נזכה כולנו "להפקד" בישועה הצפויה, כל אחד במה שהוא נצרך.

 
 
כתיבת וחתימה טובה,
תחל שנה וברכותיה.
הרב מנדל

עדיין לא הצטרפת לווטסאפ שלנו? כולם מוזמנים למשפחת אומרי התהילים הגדולה בעולם! לקבוצת פרק תהילים ביום לחצו כאן >> לקבוצת הסגולה היומית לחצו כאן >>

עוד מאמרי תוכן בנושא ראש השנה

X
  • © כל הזכויות שמורות