שאל את הרב

האם עלי ליטול את ידיו של בני הפעוט בבוקר?

מה אומרת ההלכה לגבי נטילת ידיים לפעוטות בבוקר?


07/05/19 | ב' אייר התשע"ט

הגדלת טקסט

הקטנת טקסט

עדיין לא הצטרפת לווטסאפ שלנו? כולם מוזמנים למשפחת אומרי התהילים הגדולה בעולם! לקבוצת פרק תהילים ביום לחצו כאן >> לקבוצת הסגולה היומית לחצו כאן >>

אין חיוב ליטול את ידי הפעוטות מתחת לגיל חינוך בבוקר, אך ראוי לעשות כן כדי לגדלם בטהרה ומשום שידיהם של הקטנים נוגעות במאכלים (שלחן ערוך הרב מהדו"ב (סימן ד סעיף ב): אין חיוב ליטול ידיים לקטנים אלא מגיל חינוך ומעלה, שו"ת דברי יציב חלק א' סימן א, ושו"ת ציץ אליעזר חלק ז' סימן ב' שאלה ד' וה', וספר הליכות שלמה חלק א' פרק כ' בדבר הלכה אות כה).

כבר כתב המשנה ברורה (סימן ד סק"י) בשם הפרי מגדים, כי משום שהקטנים נוגעים בדברי מאכל כדאי ליטול ידיהם בשחרית ולכן גם קודם לגיל החינוך כדאי לשמור זאת וכך ראוי לחנכם. מטעם זה יש האומרים כי צריך ליטול את ידיהם של הקטנים מאז שהם מתחילים ללכת, כי אז יכולים הם לגעת בידיהם במאכלים (הליכות ישראל סימן א בשם הגרי"ז גוסטמאן זצ"ל. ספר פניני תפילה עמוד סד בשם הגרי"ש אלישיב זצ"ל).וכבר כתב הפלא יועץ זצ"ל כתב בספרו חסד לאלפים (סימן ד ס"ק יד) "ומה טוב ומה נעים לרחוץ ידי הקטנים המוטלים בעריסה, כדי שיגדלו בטהרה גדולי הקודש, ע"כ." לכן כדאי להדר וליטול ידיים לקטנים גם לפני שהם מתחילים ללכת כדי שיגדלו בטהרה.

 

משהו בחיים עדיין תקוע? כנראה שזה מה שאתם צריכים לעשות >>>

עוד מאמרי תוכן בנושא שאל את הרב
X
  • © כל הזכויות שמורות