שאל את הרב

האם מותר לעשות שימוש במידע שנשלח אלי במהלך השבת לצורכי עבודתי?

חלק מעמיתי ולקוחותיי אינם שומרים שבת ושולחים לי במהלכה תכתובות בענייני עבודה. האם מותר לי להשיב על טקסטים אלו?


07/05/19 | ב' אייר התשע"ט

הגדלת טקסט

הקטנת טקסט

עדיין לא הצטרפת לווטסאפ שלנו? כולם מוזמנים למשפחת אומרי התהילים הגדולה בעולם! לקבוצת פרק תהילים ביום לחצו כאן >> לקבוצת הסגולה היומית לחצו כאן >>

מותר. כדאי להמתין זמן מה אחרי צאת השבת, לפני קריאת המייל. שיעור זמן ההמתנה צריך להיות פרק הזמן המשוער לכתיבתו. כבר נפסק בשלחן ערוך אורח חיים (סימן שיח סעיף א') כי מי שמבשל בשבת (והרמ"א כותב: או שעושה שאר מלאכות) במזיד, אסור לו לעולם, ואילו לאחרים מותר למוצאי השבת מיד. המשנה ברורה (סק"ה) כותב שההיתר לאחרים לאכול מזה מיד במוצאי השבת הוא גם למי שהוכן המזון עבורו, כי אין צורך להמתין להכנתו אלא במלאכה שנעשית על ידי גוי בשביל ישראל, כדי שלא יהיה קל בעיניו האיסור להגיד לגוי לעשות זאת בעתיד כדי שיהיה מוכן עבורו מיד בצאת השבת. מה שנעשה על ידי ישראל גופא לא צריך לחשוש כי ההיתר לעשות בו שימוש בצאת השבת יקל על האדם לבקש בעתיד מישראל להכין לו בשבת עבור השבת. מה עוד שישראל לא יעשה זאת, ולא יחטא עבור אחר.

ואילו הפרי מגדים (סימן שכה באשל אברהם ס"ק כב) סבור שישראל מומר דינו כגוי, אם בישל בשבת צריך מי שבישל עבורו להמתין אחרי צאת השבת, מחשש שהמומר יחלל שבת עבורו.

 

משהו בחיים עדיין תקוע? כנראה שזה מה שאתם צריכים לעשות >>>

עוד מאמרי תוכן בנושא שאל את הרב
X
  • © כל הזכויות שמורות