צדיקים

אוהב שלום ורודפהו - 9 עובדות על אהרון הכהן שיום פטירתו א’ אב

אהרון הכהן היה אבי משפחת הכהנים הראשונה בישראל, אחי משה ומרים, משבט לוי


24/07/19 | כ"א תמוז התשע"ט

הגדלת טקסט

הקטנת טקסט

עדיין לא הצטרפת לווטסאפ שלנו? כולם מוזמנים למשפחת אומרי התהילים הגדולה בעולם! לקבוצת פרק תהילים ביום לחצו כאן >> לקבוצת הסגולה היומית לחצו כאן >>

  1. אהרון הכהן  נולד בשנת ב'שס"ה. הוא היה בנם השני של יוכבד ועמרם, שני למרים ומבוגר ממשה רבינו בשלוש שנים. אהרון נישא לאלישבע, אחותו של נחשון בן עמינדב ונכדת נינו של יהודה.

  2. אהרון שימש כפיו של משה רבינו משום שמשה רבינו היה כבד פה וכבד לשון, ונטל חלק בכל פגישותיו עם פרעה, והיה שותף להנהגת העם במצרים ובמהלך יציאת מצרים.

  3. על אהרון מוטלות על ידי משה עבודות הפולחן שעשו בעבר הבכורות. אהרון הוא אבי הכוהנים. המדרש מספר כי הוא זכה לייסד את שושלת הכוהנים כי "שמח בליבו" בעת שמשה נבחר להיות מי שידבר עם פרעה (שמות רבה ג, יז). בניו יזכו לשרת בקודש כפי שנאמר בספר במדבר יח, יט "ברית מלח עולם". נכדו, פנחס בן אליעזר, שעצר את המגיפה קיבל הבטחה ל"ברית כהונת עולם" (במדבר, כה, יג).

צפו בדבריו של הרב יוסף בן פורת: פרשת אמור - הוכח מדעית ייחוס הכהנים לאהרון הכהן

צפו בדבריו של הרב יגאל כהן: פרשת פנחס

 

  1. אהרון הוא הדמות המרכזית בחטא העגל, כשיזם את איסוף הזהב, יצר ממנו עגל ובנה לפניו מזבח.

  2. ביום השמיני לחנוכת המשכן נכנס אהרון לכהונה ובניו הגדולים, נדב ואביהוא, נשרפו חיים כשנכנסו להקטיר אש זרה. אחיהם הצעירים, אלעזר ואיתמר, החליפו אותם. תגובתו של אהרון מופיעה בתורה: "וידם אהרו". הרמב"ן מפרש את צמד המילים הללו בשתי דרכים, האחת כי אהרון בכה בקול ונשתתק, והשנייה כי פסק מלבכות. הרב יצחק אברבנאל מפרש את צמד המילים כביטוי לתדהמה שאחזה את אהרון.

צפו ברב אליהו עמר - ביום חנוכת המשכן מתים שני בניו של אהרון הכהן, נדב ואביהוא:

  1. כשערער קורח על מנהיגותם של משה ואהרון במהלך המסע במדבר, האל שב והראה את בחירתו באהרון על ידי מבחן הקטורת - 250 מקטירי הקטורת של קרח נשרפו בעוד שכאשר הקטיר אהרון את הקטורת נעצרה המגיפה שפגעה בעם.

  2. במסכת אבות א, יב נכתב: "הלל אומר: הווי מתלמידיו של אהרן אוהב שלום ורודף שלום אוהב את הבריות ומקרבן לתורה" והרב צבי יהודה הכהן קוק (הריצ"ה קוק) הוסיף כי אהבתו של אהרון הכהן לא הייתה תלויה בדבר, כי כתוב במשנה "אוהב את הבריות ומקרבן לתורה" ולא שהיה אוהב את הבריות כדי לקרבן לתורה.

  3. בשנה הארבעים ליציאת ישראל ממצרים,בא' באב, כשמלאו לאהרון מאה עשרים ושלוש, נפטר והלך לעולמו בהר ההר על גבול ארץ אדום (במדבר, כ, כח). אהרון, משה ובנו של אהרון אלעזר, נצטוו לעלות על פסגת ההר, שם הפשיט משה את אהרון הכהן מבגדיו והלבישם לבנו אלעזר ואהרון הכהן נפטר במיתת נשיקה. המדרש מספר כי משה כיוון את אהרון אל מערה בתוך הר ההר, בה המתינו לו מיטה ונר דולק, שם פקד עליו משה לשכב במיטה כשידיו פשוטות ופיו ועיניו סגורים. לאחר שביצע זאת נפטר אהרון. לאחר שמשה ואלעזר עזבו את המערה נסתמה.כשירדו משה ואלעזר מן ההר, מספר מדרש רבה, תהה העם היכן אהרון הכהן ומשלא האמינו לכך שמת נענה הקב"ה לתפילתו של משה שינקם מחשד ופתח את המערה להוכיח לעם כי אהרון מת.                                      עם ישראל שרחש לאהרון הכהן אהבה גדולה התאבל על מותו במשך 30 יום. לכן נפסק ב"שולחן ערוך" כי מותר להתענות בראש חודש אב, משום שזהו יום פטירתו של אהרון הכהן.

  4. לאחר מותו של אהרון מועברת הכהונה בירושה לבנו אלעזר.

צדיקים

מטלטל: ויתר לאחיו וחייו ניצלו

צדיקים

מהתותח הישן בקעו לפתע קולות מבעיתים...

צדיקים

מרגש: "הרב כהנמן זצ"ל ישב על הכיסא ומירר בבכי כילד"

צדיקים

לכבוד יום ההילולא של הרש"ש הקדוש: 9 דברים שאולי לא ידעתם

צדיקים

הרגליים של הנפטר היו שחורות! לא תאמינו למה

צדיקים

רוצים להיות עשירים? העצה שנתן הגרש''ז אוירבך זצ''ל שהניבה מיליונים

צדיקים

סגולה בדוקה וידועה בל' בניסן, הילולת הצדיק הנסתר, לישועות גדולות

צדיקים

יום כ"ד טבת בעל סגולה ייחודית

צדיקים

כך זכה רבי משה בידרמן, האדמו"ר השני של חסידות לעלוב לראות את ברכת סבו מתגשמת

צדיקים

"בכל אותה תקופה אמרתי לעצמי, היכן הגבאי שאמר שאני לא מסוגל לשאת אפילו את הטלית והתפילין?!"

צדיקים

סגולה גדולה לישועה ביום י"ג טבת

צדיקים

סגולת יום ט"ז כסלו - הדליקו נר לעילוי נשמת הצדיק בעל הצדקה שלא זכה להותיר אחריו ילדים

צדיקים

יום י"ב כסלו מסוגל לישועות גלויות

צדיקים

י"ח כסלו: הילולת הרב שהבטיח, האומר מזמורי תהילים אלו מובטח לו שיצליח בכל מעשי ידיו

צדיקים

מהי הסגולה המיוחדת ליום כ"ב חשון?

עוד מאמרי תוכן בנושא צדיקים

X
  • © כל הזכויות שמורות