ראש השנה

עצות מיוחדות שיעזרו לכם לזכות בדין ולהכתב לשנה טובה ומתוקה

האם יש דברים שיכולים לעזור לאדם לזכות בדין של ראש השנה כדי להכתב לחיים טובים? מסתבר שכן! קבלו 3 עצות זהב שילמדו אתכם איך לעשות זאת


24/08/20 | ד' אלול התש"פ

הגדלת טקסט

הקטנת טקסט

עדיין לא הצטרפת לווטסאפ שלנו? כולם מוזמנים למשפחת אומרי התהילים הגדולה בעולם! לקבוצת פרק תהילים ביום לחצו כאן >> לקבוצת הסגולה היומית לחצו כאן >>

קריאת שמע

 

בספר ''עלי שור'' של הרב שלמה וולבה, מובאת עצה מיוחדת לזכיה בדים של ראש השנה. כותב הרב, כי המהות העיקרית של יום ראש השנה היא המלכת ה' בעולם והכתרתו כמלך עלינו. שואל הרב ומשיב בזו הלשון: "הבה נתבונן, איפה יש לנו בכל יום עניין ומצווה של קבלת עול מלכות שמים, הרי זוהי קריאת שמע! נמצא כי זהו המקום הראשון להכנה, לעשות עבודה רבה מקריאת שמע... מי שכבר התלמד פעם בזה, יעשה חזרה באלול, מי שעדיין לא עשה עבודה מקריאת שמע יתלמד בזה באלול עד כמה שהוא יכול" ('עלי שור' ח"ב, עמ' תכט).

 

ואהבת לרעך כמוך

 

כמו שכבר אמרנו, יום ראש השנה הוא יום שמהותו העיקרית היא המלכת ה' עלינו. ''אמרו לפני מלכויות כדי שתמליכוני עליכם'' (מסכת ר''ה). כל אחד יודע שמלך בשר ודם יכול למלוך רק כשכל נתיניו הם עם אחד וכפופים למרותו כולם יחד. לכן, מצוות ''ואהבת לרעך כמוך'' - היא תנאי הכרחי לקיום מלכות ה' עלינו, כיוון שבשמירת אחדותינו אנחנו נותנים יתרת תוקף למלכותו ובזכות זה נוכל להיזכר לפניו לטובה. כמאמר הפסוק: ''ויהי בישורון מלך בהתאסף ראשי עם יחד שבטי ישראל'' - לא קיימת מציאות של המלכת ה' עלינו כשיש פירוד לבבות בין עם ישראל, לכן כדי לזכות בדין עלינו להתחזק באהבת ישראל בראש ובראשונה.

 

קבלת עול מלכות שמים

 

המלכת ה' עלינו בראש השנה צריכה להיות בכל אברינו וחושינו: ראיה, שמיעה, דיבור, מחשבה וכד'.

איך עושים את זה בפועל? קובעים גדרים מסויימים על איברים והחושים שלנו כדי להמליך את ה' על אותו איבר או חוש. כמו שמובא בספר ''פנקס הקבלות'': "והנה לזה צריך הכנה רבה מאוד, והלוואי שנכין עצמנו באלול... להמליך אלוקינו על כל איברינו מקודם ראש השנה... על כן יש לעשות גדרים קודם ראש השנה להמליך אותו יתברך על כל איבריו... וטוב לו לומר מלכויות וזכרונות לטובה".

עדיין לא הצטרפת לווטסאפ שלנו? כולם מוזמנים למשפחת אומרי התהילים הגדולה בעולם! לקבוצת פרק תהילים ביום לחצו כאן >> לקבוצת הסגולה היומית לחצו כאן >>

עוד מאמרי תוכן בנושא ראש השנה

X
  • © כל הזכויות שמורות