את המכתב האישי מהרב מנדל כבר קראתם?

הסוד לפרנסה בשפע נחשף לראשונה…

איך תצאו מהתקיעות בשידוכים ותגיעו לחתונה מאושרת בקרוב?

אם שלום הבית שלך חשוב לך, פשוט תעשה את זה!

המוני מחלימים מעידים: ''זאת הפעולה ששינתה את חיי''

ט"ו בשבט

ט"ו בשבט מסוגל לישועות גדולות בכל התחומים

אל תפספסו את הסגולות הגדולות הטמונות ביום ט"ו בשבט, ליקטנו עבורכם את הסגולות המיוחדות הנוגעות ליום החג


14/02/21 | ב' אדר התשפ"א

הגדלת טקסט

הקטנת טקסט

יש לך ווטסאפ? הגיע הזמן להצטרף אל קבוצות פרק תהילים יומי + קבוצות הסגולה/התפילה היומית

קדושת המאכלים

ה-"פר צדיק" אמר כי אכילת הפירות ביום ט"ו בשבט מתקנת את כל האכילות שתהיינה בקדושה.

ועוד הוסיף ה-"פרי צדיק" כי אכילת הפירות בט"ו בשבט מכניסה קדושה בכל הפירות שיהיו מצד עץ החיים.

 

בנים ובני בנים

כבר נכתב ב-"שער יששכר" וב-"אהבת ישראל": ט"ו בשבט הוא יום מסוגל לבנים, כי האדם עץ השדה.

ב-"עטרת ישועה" נכתב כי יום ט"ו בשבט הוא זמן מסוגל לבקשה על זרע של קיימא, צאצאים וצאצאי צאצאים שיעסקו בתורה ומצוות, פירות טובים.


חיות

ה-"בית אהרון מקרלין: כתב כי בט"ו בשבט מקבלים חיות לכל השנה מאילנות החיים.

וב-"אוהל יששכר" מובא כי האוכל אתרוג בט"ו בשבט יזכה להשלים את שנתו.

 

רפואה

ב-"תפארת בנים" נכתב כי יום זה להמשיך רפואה לכלל ישראל.

 

שמחה ומעשים טובים

ב-"אמרי חיים מויז'ניץ" נכתב כי ביום ט"ו בשבט נפתחו לבני ישראל חמישה עשרה שערי שמחה והשפעת טוב, וביום זה יכול אדם לקבל עול מלכות שמיים וליצור מצוות כל השנה.

ועוד נכתב ב"אמרי חייים" כי אילן בגימטריה הוא מאכל, ורומז כי ביום ט"ו בשבט נמשכת השפעת מזוני וכל טוב.

ב-"ייטב פנים" כתוב כי גימטריית אילן היא אמן, מלשון אמונה, ויום ט"ו בשבט מסוגל לביאת השרף שהוא האמונה שבלב המצמיחה פירות ומעשים טובים.


תשובה

ה"פלא יועץ" כתב כי יום ט"ו בשבט נועד לעשיית תשובה ולתיקון הפגמים כך שלכל בית ישראל ירדו השפעות טובות ותשרה שכינה ביניהם.

בספר "מגד ארץ" נכתב כי יום ט"ו בשבט הוא עת רצון לתשובה.

ב-"מגן דוד מטאלנא" נכתב כי ביום זה ניתן לרשעים כוח לחדש את מעשיהם.


תורה

"קדושת הלוי" כתב כי יום ט"ו בשבט הוא הכנה למתן תורה.

בעל "אגלי טל" אמרי כי ט"ו בשבט מסוגל לחידושי תורה ויום זה הוא יום להתחדשות, לאחר ט"ו בשבט מרגיש אדם שינוי לטובה בחידושי התורה שלו


רחמים

בספר "תולדת אדם נעשכיז" נכתב כי מט"ו בשבט מתעוררת הארת נס הפורים והקדוש ברוך הוא מתחיל לזרוק את השבט מידו כרחמיו ורוב חסדיו.

"אוהב ישראל" ו-"צמח צדק" כתבו כי מחצי חודש שבט, שהוא יום ט"ו בשבט, מתחילים ימי הרחמים.

וב-"עבודת ישראל" נכתב כי מיום ט"ו בשבט מתרוממת קרן הקדושה.

 

סילוק יצר הרע

ב"שפתי צדיק" נכתב כי מאילן בתאב"ש (עם התיבות) עולה עמלק, ובראש השנה לאילנות מתחילה מחיית אמלק, שהוא יצר הרע.

 

מיתוק הדינים

ה-"צמח צדיק" כתב כי אכילת פירות בט"ו בשבט ממתקת את הדינים.

 

תיקון חטא עץ הדעת

ונכתב כבר בזכר דוד פרי צדיק אליה שלוחה כי אכילת פירות ביום ט" בשבט מתקנת את חטא עץ הדעת.

 

סגולה למועדים וימים טובים

ב-"עוללת אפרים החדש" נכתב כי אכילת אתרוג ביום ט"ו בשבט היא סגולה לזכות באתרוג נאה.

וכתב "אהל יששכר" כי בט"ו בשבט יש להתפלל לזכות בפסח למצוות כשרות ומהודרות ללא חשש לחמץ 

יש לך ווטסאפ? הגיע הזמן להצטרף אל קבוצות פרק תהילים יומי + קבוצות הסגולה/התפילה היומית

עוד מאמרי תוכן בנושא ט"ו בשבט

X
  • © כל הזכויות שמורות