אמונה וביטחון

מה התיקון שלי?

הרב יאשיהו פינטו שליט"א על התיקון בימינו ועל כוחה של מילה קטנה אחת


26/07/21 | י"ז אב התשפ"א
הרב יאשיהו פינטו שליט"א

עוד לא מחוברים לכל מה שיש לנו להציע? הצטרפו לכל הטוב שהכנו לכם ותישארו תמיד מחוברים! הקליקו כאן עכשיו >>>

מדברי הרב בסרטון:


ה'בן איש חי' - איך יכולים היום לדעת מה התיקון שלנו?"

היום, אצלנו, לא יודעים מה התיקון של כל אחד ואחד. שואל ה'בן איש חי', אז מה נעשה אנחנו היום לדעת מה התיקון שלנו? ואומר ה'בן איש חי': על ידי שתעשה דברים לשם שמים, במסירות נפש לשם שמים, הקדוש ברוך הוא לא יעזוב אותך ופתאום יראה לך כמו נבואה ותדע מה התיקון שלך בעולם. זה דבר מפחיד מאוד. אנחנו לא יודעים מה התיקון שלנו, אין לנו את הנביאים שפעם היו לומר לכל אחד מה התיקון שלו. אבל ה'בן איש חי' אומר, מתי שתעשה במסירות נפש דברים לשם שמים, פתאום תדע מה התיקון שלך בעולם. לכן אדם צריך לעשות במסירות נפש גדולה. על ידי מסירות נפש גדולה, פתאום הוא יקבל רמז וסימן מהשמים מה הוא צריך לתקן בעולם הזה. לכן אדם צריך להיזהר בכל דבר קטן, כי כל דבר קטן יכול להיות תהפוכה בשבילו וחורבן בשבילו וחוסר תיקון למה שהוא צריך לתקן בעולם הזה.


מעשה בבעל שם טוב

יש עוד מעשה מפחיד על הבעל שם טוב. מסופר כי כל עני שהיה מגיע אל הבעל שם טוב לבקש צדקה, היה גבאי של הבעל שם טוב שעבודתו הייתה לתת 18 פרוטות. כל מי שהיה בא לדפוק בדלת של הבית של הבעל שם טוב לבקש צדקה, היה מקבל 18 פרוטות צדקה. יום אחד הגיע אל הבעל שם טוב אדם וביקש צדקה, והגבאי כרגיל נתן לו מעטפה עם 18 פרוטות. עמד אותו אדם והתחיל לצעוק על הגבאי: "אני לא רוצה 18 פרוטות, אני רוצה יותר כסף". אמר לו הגבאי: "לא. לא כל מה שרוצים מקבלים. יש פה יסוד שנותנים לכל אחד 18 פרוטות, וזה מה שתקבל, לא יותר". אמר אותו אדם: "אני לא מסכים. אני רוצה 10 מטבעות, לא פרוטות". אמר הגבאי: "בשום פנים ואופן". החל אותו אדם לקלל את הגבאי והשניים התחילו לריב.

שמע הבעל שם טוב את המריבה בחוץ ויצא, הוא שאל את הגבאי: "מדוע אתה צועק? מה קרה?", השיב הגבאי: "אנחנו נותנים לכולם 18 פרוטות, אדם זה מבקש 10 מטבעות. אי אפשר". שאל הבעל שם טוב את האדם: "למה אתה רוצה 10 מטבעות? פה נותנים 18 פרוטות". השיב אותו אדם: "הייתי עשיר גדול בעברי, ואם הייתי עשיר - מגיע לי יותר. כתוב בגמרא כי מי שנפל בנכסיו, אם היה רגיל לנסוע בכרכרה - נותנים לו כרכרה עם עבדים שירוצו לפניו. מגיע לי יותר כי היתי עשיר פעם". שאל אותו הבעל שם טוב: "איך נפלת מהעושר, אתה יודע איך?". השיב אותו אדם: "איני יודע". אמר לו הבעל שם טוב:"היכנס אל ביתי, היכנס אל החדר ואספר לך איך נפלת".

נכנס אותו אדם לבית של הבעל שם טוב ולחדרו, שם אמר לו הבעל שם טוב: "היית עשיר גדול לפני 10 שנים ונפלת מכספך.", השיב לו אותו אדם: "כן". שאל אותו הבעל שם טוב: "מה עשית רע?". השיב לו אותו אדם: "לא עשיתי כלום רע". אמר לו הבעל שם טוב, אספר לך איזה רע עשית: "בעיר בה אתה גר, בכל יום כיפור כל האנשים בבית הכנסת היו יושבים, ולך היה טבק משובח מאוד והיית הולך ונותן לכל המתפללים טבק להריח. וכולם ידעו, העשיר הגדול כל יום כיפור מסתובב ומחלק לכל האנשים טבק להריח, להקל עליהם את הצום". השיב אותו אדם לבעל שם טוב: "נכון, אני זוכר. זה מה שהיה". אמר לו הבעל שם טוב: "תזכר, היה עני שהיה יושב בסוף בית הכנסת, אתה הסתובבת לחלק לכולם טבק, הגעת אליו ולא היה מכבודך לתת לו להריח. מה עשית? הזזת את היד ולא נתת לו. אותו עני הצטער צער גדול ביום כיפור ובכה לקדוש ברוך הוא ואמר לו 'ריבונו של עולם, כי אני עני לא נותנים לי כמו כולם? כי אני פשוט לא נותנים לי כמו כולם? כי אין לי כסף לא נותנים לי כמו כולם?'. בכה אותו אדם בכי גדול. באותו הרגע נגזר עליך בשמים ליפול מכל מה שיש לך. וכל מה שיש לך, נגזר בשמים, שיעבור לאותו עני. ומאותו היום, תבדוק ותראה, אותו עני נהיה עשיר גדול ואתה הלכת ונפלת. כל פרוטה שהפסדת, הוא הרוויח פרוטה. כל מטבע שהפסדת, הוא הרוויח מטבע. כל כספך עבר אליו".

אמר אותו אדם אל הבעל שם טוב: "מה אעשה? בשביל טבק אפסיד את כל עולמי? מה אעשה? איך ירחם עלי השם? איך השם יהפוך את הגזירה?". אמר לו הבעל שם טוב: "ברגע שתבקש ממנו טבק והוא לא יתן לך, הכסף יחזור אליך. זה מה שיחזיר את העושר אליך". אותו אדם יצא מיד מביתו של הבעל שם טוב ורץ לביתו של אותו עשיר כדי לבקש ממנו טבק. ואיך שהוא מבקש, מיד נותן לו העשיר טבק. ביקש שוב, נתן לו שוב. המתין לו אותו האדם בבית הכנסת, עולה המתעשר כחזן ולא מתחיל, ומבקש ממנו האדם טבק, וזה נותן לו מיד. כך, במשך שנה שלמה, אותו אדם רודף אחרי המתעשר, ובכל הזדמנות מבקש ממנו טבק, והמתעשר נותן לו. הגיע היום בו חיתן העשיר החדש את בתו ועמד ורקד עם החתן והכלה, באמצע הריקודים פנה אליו אותו אדם ורץ לבקש ממנו טבק. והעשיר החדש נתן לו מיד. באותו הרגע נפל אותו אדם ואיבד את הכרתו. כשהעירו אותו שאלוהו: "מה קרה לך?", השיב להם אותו אדם: "הבעל שם טוב אמר לי כי כל העושר שלי תלוי בטבק שיתן או לא יתן לי העשיר החדש. אפילו ביום החתונה של בתו, נתן לי. אז אין מציאות לפרנסה". שמע זאת העשיר החדש והלך ביחד עם אותו אדם אל הבעל שם טוב ופנה אליו: "אם זה תלוי בזה ולקחתי לו את הפרנסה, הבעל שם טוב יתפלל. אני מוותר על החצי שלי, הוא יקח חצי ואני אקח חצי. לא רוצה לקחת לאף אחד כלום". ומסופר כי הבעל שם טוב התפלל, וכך היה.

צריך אדם לדעת יסוד גדול, לפעמים הלא שלך, יכול להחריב את חייך. לפעמים חייך תלויים בכן ובלא שלך, גם כשנראה לך שמדובר בדבר הקטן ביותר. הלא הקטן ביותר, יכול לאבד את כל עולמך.

מחוברים רק לקבוצת ווטסאפ אחת מבית מוקד תהילים ארצי? יש לנו 4! לחצו על אחת מהן להצטרפות:
פרק תהילים יומי | הסגולה היומית | הלכה יומית לנשים | החיזוק היומי המעוצב

תפילות נוספות מומלצות

זקוקים לרפואה? פרקי תהילים לרפואה

רוצים להודות לה'? קראו מזמור לתודה

מייחלים להצלחה? תהילים להצלחה

תהילים להצלחה בניתוח

מכירים אדם יקר שחלה במחלה? סגולת הרב כדורי זצ"ל למחלת הסרטן

הפרנסה לוחצת? פרקי תהילים לפרנסה וגם פרשת המן

תפילה עוצמתית וסגולתית - נשמת כל חי וגם פיטום הקטורת וגם התיקון הכללי

אדם יקר לכם הלך לעולמו? תפילה לעילוי נשמת נפטר

סגולה גדולה לכל דבר - תהילים קי"ט

חוששים מעין הרע? תפילה נגד עין הרע

אמונה וביטחון

מה עשה אביו של הלוחם שנפל מיד כשנגמרה השבעה?

אמונה וביטחון

מה חייב לדעת כל אדם שיוצא להילחם? הרב ראובן אלבז בתשובה מאלפת

אמונה וביטחון

מדוע משפחתו של הרב יעקב אדלשטיין זצ"ל מחפשת בדחיפות נהג מונית?

אמונה וביטחון

מה הקשר בין בארה של מרים למלחמה?

אמונה וביטחון

מצמרר: ילד בן 20 שנשאר בלי רגליים ובלי יד ימין - מה הייתה השאלה שהטרידה אותו?

אמונה וביטחון

"20 אלף דולר בחודש": למה הדיג'יי המצליח ויתר על החוזה הנחשק?

אמונה וביטחון

נקלעתם לויכוח על הדת? מה עונים לאתיאיסטים?

אמונה וביטחון

סיפור מצמרר עם נס מטורף: "זה היה אמור לחתוך אותי מכל כיוון"

אמונה וביטחון

מטורף: מה הסוד שדרכו העניקה הסבתא לנכדיה פרנסה ושפע?

אמונה וביטחון

נותר משותק ומונשם: "לפני התפילה אני שם את הכותל בשידור חי"

אמונה וביטחון

ממה חשש הרב הגאון שלמה משה עמאר כשבא להתפלל על החייל שנפצע אנושות?

אמונה וביטחון

מטורף: ספר התורה שכמעט נחטף לשבי בעזה

אמונה וביטחון

"את כל הזכויות שיש לי נתתי לו, איבדתי את העולם הבא שלי"

אמונה וביטחון

המפורסם לשעבר: הרוויח 80 אלך שקל בחודש וויתר על התהילה כדי לחזור בתשובה

אמונה וביטחון

מצמרר: "הינוקא אמר לי שזה ללא ספק גילוי של אליהו הנביא"

עוד מאמרי תוכן בנושא אמונה וביטחון
X
  • © כל הזכויות שמורות