אמונה וביטחון

פעם ניסיתם להזמין תרופה מהשמיים? האדם הזה, הזמין - וקיבל!

''משהתקשרו לברר אצל השליח, ענה הלה בתמיהה: הן זה מכבר מסרתי את החבילה ליעדה, והנה, זהו מספר הטלפון של האיש שלידו מסרתי את החבילה. התקשרו לאותו אדם, ואז התברר דבר פלא…''


03/10/21 | כ"ז תשרי התשפ"ב

הגדלת טקסט

הקטנת טקסט

עדיין לא הצטרפת לווטסאפ שלנו? כולם מוזמנים למשפחת אומרי התהילים הגדולה בעולם! לקבוצת פרק תהילים ביום לחצו כאן >> לקבוצת הסגולה היומית לחצו כאן >>

 

סיפר הגה"צ רבי אלימלך בידרמן שליט"א: מעשה נפלא אירע לאחרונה, וכפי ששמעתי מידיד נאמן צדיק וחסיד ששמע מבעל המעשה – אברך חשוב העמל בתורה, ת"ח בן ת"ח בן בנו של ת"ח.

הלה החל להרגיש באמצע ה'סדר' (סדר הלימוד בכולל בשעות הבוקר) כאב שיניים ההולך וחזק, והואיל וידע כי בבית הוריו שבעי"ת ביתר נמצאת תרופת פלא, המשככת כאבי שיניים עד להפליא, לכן יצא מהיכל 'הכולל' והתקשר לבית הוריו וביקש מאמו הרחמנית שתשלח אליו את התרופה לבית תלמודו שבירושלים, וחזר לתלמודו.

כשסיים חק לימודו בסוף 'הסדר' ועדיין לא הגיעה לידו ה'רפואה', התקשר בשנית לאמו ושאל אותה האם שלחה מה שביקש ממנה, והשיבה בהן – שלחתי ה'חבילה' עם פלוני המשמש כ'שליח' לפרנסתו. מיד פנו אל השליח לברר אצלו איה מקומו… ענה הלה: עשיתי כל אשר נצטוויתי, וכבר מסרתי את התרופה אל האיש אשר אליו נשלחה. אך האברך טען, איני יודע מה אתה סח, מעולם לא הובאה התרופה לידי. ענה השליח, הנה, למספר טלפון פלוני התקשרתי ומסרתי את החבילה לבעליה.

דרשו וחקרו היטב ונתברר כי השליח 'טעה' במספר הטלפון, ושינה את המספר האחרון למספר הסמוך למספר של האברך, ואל מי הגיע – אל אברך אחר הלומד בכולל בבניין הסמוך למקום לימודיו של האברך בעל המעשה, ולו נתן את ה'משלוח', ולפלא, שהלה סבר וקיבל והודה בפה מלא, בספרו כי תקפוהו לפני זמן כאבים עזים בשיניו – כאבים בל יתוארו ובלתי נסבלים, ומשלא מצא לעצמו מקום מנוחה נשא עיניו השמימה, וכה אמר: אבי שבשמים, שמע קולי חוס ורחם עלי וקבל ברחמים וברצון, חמל נא, רחם נא ושלח לי במהרה תרופה לשכך את הכאב האיום המפלח כל אבר שבגופי… ותוכ"ד צלצל הטלפון שבכיסו, ואמרו לו מהצד השני של הטלפון – 'בידי סממני מרפא לשיניים עבורך', נטלם ורווח לו.

מששאלוהו: מה חשבת, כיצד אירע הנס… היאך לא הבנת שיש כאן טעות הניכרת ומוכחת, ענה האיש: האמת אגיד, לא חשבתי מאומה , יסוריי העבירוני על דעתי… (מרוב הכאבים והייסורים לא חשב כלום, אלא היה נראה לו כדבר פשוט ששלחו לו את ה'ישועה' מן שמיא).

מלבד גודל ההשגחה הפרטית המופלאה, כיצד סיבב הקב"ה להביא לו את הישועה, באופן שהביאו משמיא 'כאב שיניים' על עוד אברך (שלא בחוזק כ"כ),והלה יתקשר לאמו, ומקום לימודיהם בסמיכות (בכדי שלא יבחין השליח בטעות),ולא עוד אלא שגם מספר הטלפון שלהם דומה עד לאחת… גם נלמד מכאן על כוחה של תפילה מעומק הלב להחיש את ההצלה והתרופה. אך לענייננו, נתבונן בתוקף ההשגחה היתירה שיש על האדם בעת צרתו, וכמו שנאמר (שמות ג ז) 'כי ידעתי את מכאוביו', ובכל צרתם לו צר.

והוסיף ה'מספר' חיזוק נפלא בדרך מליצה, כי ההבדל וההפרש בין שני האברכים הוא, שהראשון סמך על 'אמו'… והשני סמך על 'בורא כל עולמים'…

(באר הפרשה)

 

סגולה אדירה לרפואה שלמה.
מחר נפיץ את שם החולה היקר/ה ללבכם לאלפי אומרי תהילים, ובע"ה נתפלל לישועות ביחד אתכם! 

לפרטים לחצו כאן

עדיין לא הצטרפת לווטסאפ שלנו?  לקבוצת פרק תהילים ביום לחצו כאן >> לקבוצת הסגולה היומית לחצו כאן >>

עוד מאמרי תוכן בנושא אמונה וביטחון
X
  • © כל הזכויות שמורות