רבי מאיר בעל הנס

התנא "שאין בדורו כמותו" – על מי מדובר?

10 עובדות על דמותו המאירה והמיוחדת של התנא הקדוש, ר' מאיר בעל הנס, לרגל יום הילולתו בי"ד באייר:


10/05/22 | ט' אייר התשפ"ב
תהילים

עוד לא מחוברים לכל מה שיש לנו להציע? הצטרפו לכל הטוב שהכנו לכם ותישארו תמיד מחוברים! הקליקו כאן עכשיו >>>

1.    ר' מאיר בעל הנס היה מגדולי התנאים ואחד מתוך חמשת תלמידיו של ר' עקיבא. היה מצאצאי נירון קיסר שהתגייר. הוא מכונה כך משום שבחייו פעל ניסים בעולם בזכות היותו אדם צדיק וקדוש.

2.    עליו נאמר במסכת עירובין: "גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם שאין בדורו כמותו". עוד נאמר עליו במסכת עירובין: "לא רבי מאיר שמו אלא רבי נהוראי שמו, ולמה נקרא שמו רבי מאיר? שהוא מאיר עיני חכמים בהלכה".

3.    ר' מאיר היה נשוי לברוריה אשר מעידה עליה הגמרא כי היתה אישה מאד חכמה ואשת חיל. היא היתה ביתו של רבי חנינא בן תרדיון שהיה אחד מעשרת הרוגי מלכות.

4.    במסכת עבודה זרה מוסבר מדוע כינו אותו "בעל הנס": לאשתו ברוריה היתה אחות שנתפסה על ידי הרומאים. ר' מאיר יצא מיד לפדות אותה ורצה לשלם סכום עצום לשומר, אותו הציע שחצי ייתן לשלטונות וחצי ייקח בעבור עצמו. השומר חשש מהרומאים ולא הסכים. לכן, ר' מאיר אמר לו שהוא יוכל להינצל מהם אם יאמר "אלוהא דמאיר ענני", אך השומר עדיין לא האמין לו ולא רצה לשחרר את האישה. במקום נכחו כלבי טרף מסוכנים שאיימו לטרוף את ר' מאיר, אך כשהוא אמר "אלהא דמאיר ענני", הם מיד נרגעו ולא קרבו אליו יותר. לאחר מעשה פלאים זה, ניאות השומר לשחרר את אחותה של ברוריה ולקחת את הכסף. זמן קצר לאחר מכן, תפסו את השומר הרומאים ורצו לתלות אותו על ששיחרר את האישה. השומר אמר את אשר אמר לו ר' מאיר לומר, ובכל פעם שניסו לתלות אותו נקרע החבל, וכך לא יכלו להורגו.

5.    ר' מאיר התבלט בצניעות ובענווה כפי שנאמר עליו: "רבי יוסי בן חלפתא היה משבח את רבי מאיר בלשון זו: אדם גדול, אדם קדוש, אדם צנוע".

6.    ר' מאיר היה עוסק בכתיבת ספרי תורה, מזוזות ומגילות.

7.    הוא נפטר בשנת ג'תתפ"א ונקבר מעומד בטבריה, וכך כותב רבי חיים ויטאל: "הודה לי מורי ז"ל על רבי מאיר, שהוא קבור מעומד" (שער הגלגולים הקדמה ל"ז).

8.    לא ידוע התאריך המדוייק שבו נפטר, אך בשו"ת "ישכיל עבדי" נכתב ששאל על כך את רבני טבריה והשיבוהו שבי"ד באייר חנכו אז את ביהמ"ד הגדול שעל ציונו‚ והיתה שמחה גדולה וקיבלו על עצמם לעשות כן בכל שנה ושנה. 

9.    הרבי ממונקאטש טען ש "דאגה בלב איש ישיחנה לאחרים", הכוונה לרבי מאיר המכונה 'אחרים'. ולכן, מי שיש לו איזו דאגה או צרה, ישפוך שיחו אצל רבי מאיר ויזכה לישועה.

10.                   הסגולה המפורסמת הקשורה לר' מאיר בעל הנס היא לתת סכום כסף לצדקה, להדליק נר לעילוי נשמתו ולומר שלוש פעמים: "אלוקה דמאיר ענני", כשהכונה שפונים לקדוש ברוך הוא ומבקשים שיענה לבקשתנו בזכות ר' מאיר. אומרים את הנוסח הבא, ואז מבקשים את אשר על ליבנו: "הריני נותן לצדקה לעילוי נשמתו של רבי מאיר בעל הנס כדי שהקדוש ברוך הוא בזכות רבי מאיר בעל הנס (יפרט כל בקשה שהיא)... אלקא דמאיר ענני, אלקא דמאיר ענני, אלקא דמאיר ענני.

אקרא לאלוקים עליון לקל גומר עלי. חנני ה' כי אליך אקרא כל היום. עזרנו אלוקי ישענו על דבר כבוד שמך והצילנו וכפר על חטאתינו למען שמך. עשה למען שמך, עשה למען ימינך, עשה למען תורתך, עשה למען קדושתך. יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך ה' צורי וגואלי. לשם יחוד קודשא בריך הוא ושכינתיה בדחילו ורחימו לייחד שם וכו' בשם כל ישראל. אלקא דמאיר ענני, אלקא דמאיר ענני, אלקא דמאיר ענני.

הריני נותן לצדקה סך____ לשם נשמת אבותינו אבות העולם אברהם יצחק ויעקב, ולשם נשמת התנא רבי מאיר בעל הנס, יהי רצון מלפניך ה' אלוקינו ואלוקי אבותינו כשם ששמעת את תפלתם ועשית עמהם נסים ונפלאות גלויים ונסתרים, וכשם ששמעת את תפלת עבדך מאיר ועשית עמו נסים ונפלאות כן תהא נא שעת רחמים ועת רצון מלפניך לעשות עמדי (פלוני בן פלונית) נסים ונפלאות גלויים ונסתרים, ותשמע תפלת עבדך ביום הזה (כאן יפרט בקשתו המיוחדת) ותתן אותי ואת כל בני ביתי וכל עמך בית ישראל בכל מקום שהם לטובה ולברכה לישועה ולנחמה, לחן ולחסד ולרחמים, ותשלח רפואה שלימה לחולי עמך (ובפרט לחולה __________) ותזמין לנו פרנסתינו מידך המלאה הפתוחה הקדושה והרחבה, ותצילנו מכל צרה וצוקה, ותוציאנו מאפילה לאורה, וימלאו כל משאלות לבנו לטובה, מעתה ועד עולם אמן סלה". 

כמו כן, כותב החיד"א בספרו "פתח עיניים" כתב: "וישראל קדושים נוהגים בכל תפוצות ישראל, אם יארע ח"ו גניבה ואבידה ובכל עת צרה וחולי ומכאוב ר"ל, נודרים שמן או מעות על קברו ואומרים 'אלקא דמאיר ענני' והוא יענם ויפלטם".

מחוברים רק לקבוצת ווטסאפ אחת מבית מוקד תהילים ארצי? יש לנו 4! לחצו על אחת מהן להצטרפות:
פרק תהילים יומי | הסגולה היומית | הלכה יומית לנשים | החיזוק היומי המעוצב

תפילות נוספות מומלצות

זקוקים לרפואה? פרקי תהילים לרפואה

רוצים להודות לה'? קראו מזמור לתודה

מייחלים להצלחה? תהילים להצלחה

תהילים להצלחה בניתוח

מכירים אדם יקר שחלה במחלה? סגולת הרב כדורי זצ"ל למחלת הסרטן

הפרנסה לוחצת? פרקי תהילים לפרנסה וגם פרשת המן

תפילה עוצמתית וסגולתית - נשמת כל חי וגם פיטום הקטורת וגם התיקון הכללי

אדם יקר לכם הלך לעולמו? תפילה לעילוי נשמת נפטר

סגולה גדולה לכל דבר - תהילים קי"ט

חוששים מעין הרע? תפילה נגד עין הרע

רבי מאיר בעל הנס

אל תחמיצו, זה קורה היום! שלחו שמות בחינם למעמד התפילה אצל רבי מאיר בעל הנס זי"ע

רבי מאיר בעל הנס

לא ייאמן: הגוי חזר מהמלחמה ללא פגע בזכות רבי מאיר בעל הנס

רבי מאיר בעל הנס

הסוד של היהדות: תמיד יש הזדמנות שנייה

רבי מאיר בעל הנס

3 חתונות – בזכות תפילה אצל ר' מאיר בעל הנס

רבי מאיר בעל הנס

התנא הקדוש שביקש שירקו עליו 7 פעמים למען שלום בית

רבי מאיר בעל הנס

התנא "שאין בדורו כמותו" – על מי מדובר?

רבי מאיר בעל הנס

"היא הייתה בטוחה שכבר אין סיכוי" – הניסים שיוצרת סגולת ר' מאיר בעל הנס

רבי מאיר בעל הנס

כל הסגולות לקיבול תפילות במעמד אחד: את זה אתם לא מפספסים!

רבי מאיר בעל הנס

הילולת רבי מאיר בעל הנס - הדליקו נר, קראו פרקי תהילים וקראו "אלהא דמאיר ענני"

רבי מאיר בעל הנס

המשפט שיציל אתכם מכל הצרות: ''אלהא דמאיר ענני''

רבי מאיר בעל הנס

הטרגדיה שעבר רבי מאיר בעל הנס

רבי מאיר בעל הנס

ממי יצא רבי מאיר בעל הנס? סיפורים מדהימים אודותיו

רבי מאיר בעל הנס

המקובל יצחק בצרי מדבר על רבי מאיר בעל הנס

רבי מאיר בעל הנס

מעלתו של התנא הקדוש רבי מאיר בעל הנס, מפי הרב מרדכי אליהו זצ"ל

רבי מאיר בעל הנס

סיפורים מחזקים על גדולתו של רבי מאיר בעל הנס

עוד מאמרי תוכן בנושא רבי מאיר בעל הנס
X
  • © כל הזכויות שמורות