ל"ג בעומר

אל תפספסו: תפילה מיוחדת לליל ויום ל"ג בעומר

ל"ג בעומר ידוע כיום קדוש מאד ומסוגל לישועות. קראו את התפילה המיוחדת לליל ויום זה


18/05/22 | י"ז אייר התשפ"ב
תהילים

עוד לא מחוברים לכל מה שיש לנו להציע? הצטרפו לכל הטוב שהכנו לכם ותישארו תמיד מחוברים! הקליקו כאן עכשיו >>>

"רבונו של עולם תזכור לנו חסדי אבות ותרחם עלינו כי בני אברהם יצחק ויעקב אנחנו עמך בני בריתך בני אברהם אהבך שנשבעת לו בהר המוריה. זרע יצחק יחידך שנעקד על גבי המזבח, עדת יעקב בנך בכורך שמאהבתך שאהבת אותו ומשמחתך ששמחת בו קראת אותו ישראל וישורון:

יהי רצון מלפניך ה' אלוקינו ואלוקי אבותינו, שתיתן לנו כח ויכולת ועזר וסיוע והכנה שלא לעבור על שום מצוה משלוש מאות וששים וחמישה מצוות לא תעשה ומדברי קבלה ומדברי סופרים לתקן את שרשם במקום עליון. וכל מצוה שלא באה לידינו תצרף ברחמיך הרבים את מחשבתנו הטובה ויעלה לפניך כאילו קימנו כל המצוות במעשה. ויהי נעם ה' אלוקינו עלינו ומעשה ידינו כוננהו:

קום צדיק הקדוש אור החי, רבי שמעון בר יוחאי. וחלה נא פני אל ויחננו, ויאמצנו ויברכנו. ויגדלנו וידגלנו. ויהדרנו ובועד טוב יועדנו. ויזכנו וימלטנו וינשאנו. ויסמכנו ויעזרנו. ויפרנסנו ויצליחנו. ויקדשנו וירפאנו. וישמרנו ויתמכנו. ולמען אברהם יצחק ויעקב משה ואהרן יוסף ודוד ופנחס ושלמה וכל הצדיקים וכל החסידים (וה') ירחמנו ויחינו חיים ארוכים. חיים של שלום. חיים של טובה. חיים של ברכה. חיים של פרנסה טובה. חיים של חילוץ עצמות. חיים שיש בהם יראת חטא. חיים שאין בהם בושה וכלימה. חיים של עושר וכבוד. חיים שתהיה בנו אהבת שמים ויראת שמים. חיים שימלא כל משאלות ליבנו לטובה לעבודתו יתברך אמן כן יהיה רצון:

קום חסידא קדישא קדש הקדשים, קדוש ה' מכובד אנת הוא רבי שמעון בן יוחאי דאית קריאת מכובד בעלמא דין ובעלמא דאתי, ואנת הוא דעתיד למהוי רישא לצדיקיא דיתבי בגנתא דעדן ותקבל אפי שכינתא. ותחמי לקןדשא בריך הוא ותשתעשע עם צדיקיא ותימא להו בואו נשתחוה ונכרעה ונברכה לפני ה' עושנו. קום ובקש רחמים מאבינו שבשמים עלינו ועל כל ישראל אחינו שישפיע לנו ברחמיו תורה וחיים אהבה וחסד צדקה ורחמים ברכה ושלום, ויעלה ויבוא ויגיע ויראה וירצה וישמע ויפקד ויזכר זכרונינו וזכרון אבותינו, וזכרון משיח בן דוד, וזכרון כל בית ישראל לפני ה' אלוקינו לפליטה לטובה לחן לחסד ולרחמים, לחיים טובים ולשלום אמן כן יהי רצון:

קום אילנא רבא ותקיף בתרין עלמין, אנת הוא רבי שמעון בן יוחאי דקודשא בריך הוא חקק דיוקנך לעילא. וקלך לעילא לעילא סלקא ומתעטרה בכתרא קדישא, וקודש אבריך הוא מתעטר בך בכלהו עלמין ומשתבח בך, עלך כתיב ויאמר לי עבדי אתא ישראל אשר בך אתפאר. קום והמליץ טוב והתפלל לפני אבינו אב הרחמן בעד ילדי בית ישראל יונקי שדים וגמולי חלב ותינוקות של בית רבן. וה' ברחמיו וברב חסדיו ישמרם ויצילם מכל נזק ומכל חולי ויצילם מכל צר ומשטין ומרוח רעה. ויצילם מעין הרע ומכל דבר רע. ויתן להם חיים ארוכים וטובים ומתוקנים וכח וחוזק ואומץ ללמוד תורה ולקיים המצוות ויגדלו בטובה ובשלווה ובשלום:

קום אור ישראל אתה ותלמידיך עשרה חסידי עליון קומו וסדרו מלי קמי קודש אבריך הוא, דאמר לא אשחית בעבור העשרה. קומו וזילו לדמיכי חברון אברהם יצחק ויעקב. ואתערו לגבי שכינתא דאתמר בה אני ישנה בגלותא. וקנה דאיהי ירושלם חרבה וישראל בגלותא תחת ידי אדונים קשים אומין דעלמא. קומו ואליפו זכו על עאנא דקודשא בריך הוא דאתמר בהון ואתן צאני צאן מרעיתי, קומו ובעו רחמי עלייהו, ואליפו זכו עלייהו. לשיזבא לון מאלין חיון בישין. ולמהוי מחיל קודש אבריך הוא להון על כל חוביהון ולמפרק לו בעגלא ובזמן קריב, קומו לעורר הרחמים ולהמשיך חסדים גדולים לנו ולכל ישראל אחינו בכל מקום שהם. ותחון זכות אבות וזכות כל הצדיקים והחסידים. וזכות כל הישרים בלבותם, אשר מסרו עצמם להריגה ולשריפה על קדושת ה' יתברך. ותמימותם וקדושתם ולימודם בתורה הקדושה וסודותיה וכל התיקונים והיחודים אשר ייחדו ותקנו בקדושה למעלה. יגנו עלינו ועל כל ישראל כולנו כאחד אנחנו. ה' יתן אומר המבשרות צבא רב. קול מבשר ואומר על הר גבוה עלי לך מבשרת ציון מה נאוו על ההרים רגלי מבשר משמיע שלום מבשר טוב משמיע ישועה אומר לציון מלך אלוקיך:

רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצוות שנאמר ה' חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר".

מחוברים רק לקבוצת ווטסאפ אחת מבית מוקד תהילים ארצי? יש לנו 4! לחצו על אחת מהן להצטרפות:
פרק תהילים יומי | הסגולה היומית | הלכה יומית לנשים | החיזוק היומי המעוצב

תפילות נוספות מומלצות

זקוקים לרפואה? פרקי תהילים לרפואה

רוצים להודות לה'? קראו מזמור לתודה

מייחלים להצלחה? תהילים להצלחה

תהילים להצלחה בניתוח

מכירים אדם יקר שחלה במחלה? סגולת הרב כדורי זצ"ל למחלת הסרטן

הפרנסה לוחצת? פרקי תהילים לפרנסה וגם פרשת המן

תפילה עוצמתית וסגולתית - נשמת כל חי וגם פיטום הקטורת וגם התיקון הכללי

אדם יקר לכם הלך לעולמו? תפילה לעילוי נשמת נפטר

סגולה גדולה לכל דבר - תהילים קי"ט

חוששים מעין הרע? תפילה נגד עין הרע

ל"ג בעומר

"מסוגל אני לפתור כל העולם כולו מן הדין": סיפורי ניסים וישועות בזכות ל"ג בעומר

ל"ג בעומר

זהירות ואחריות: ככה תעברו את ל"ג בעומר בשלום וללא פגיעות רפואיות

ל"ג בעומר

רוצים לזכות לישועה בל"ג בעומר? כל הפרטים כאן!

ל"ג בעומר

שאלה טובה: למה כבר כמה שנים קשה עד בלתי אפשרי להגיע להילולה במירון?

ל"ג בעומר

אדרא זוטא - הגירסה הארוכה: לקריאה בל''ג בעומר

ל"ג בעומר

אדרא זוטא לקריאה בל''ג בעומר: קטעים מתוך הזוהר הקדוש - הגירסה הקצרה

ל"ג בעומר

מצמרר: הילד שקם לתחייה בזכות רבי שמעון בר יוחאי

ל"ג בעומר

בזכות רבי שמעון: משותק בכל גופו נעמד על רגליו

ל"ג בעומר

זקוקים למידע על ההילולה במירון? קו מידע חדש ונגיש בשבילכם

ל"ג בעומר

אל תפספסו את ההזדמנות הנדירה! פתחו פתח של ישועה בל"ג בעומר

ל"ג בעומר

אש, אש, מדורה: פיוטי ל"ג בעומר

ל"ג בעומר

סביב המדורה: סט שירים מקפיצים במיוחד לל"ג בעומר!

ל"ג בעומר

עולים לציון הקדוש של רשב"י? 3 תפילות עוצמתיות לרגע הזה

ל"ג בעומר

תְּפִלָּה מְיֻחֶדֶת לל"ג בָּעֹמֶר

ל"ג בעומר

תְּפִלָּה לל"ג בָּעֹמֶר מֵהַבֵּן אִישׁ חַי

עוד מאמרי תוכן בנושא ל"ג בעומר
X
  • © כל הזכויות שמורות