מגזין תהילים

מפתיע: מי כתב את תהילים?

חושבים שאתם יודעים? התשובות מפתיעות! רבים סבורים כי זהו דוד המלך, אבל ישנן פרשנויות נוספות למזמורים שכולנו קוראים


09/06/22 | י' סיון התשפ"ב

הגדלת טקסט

הקטנת טקסט

עדיין לא הצטרפת לווטסאפ שלנו? כולם מוזמנים למשפחת אומרי התהילים הגדולה בעולם! לקבוצת פרק תהילים ביום לחצו כאן >> לקבוצת הסגולה היומית לחצו כאן >>

ספר תהילים כולל בתוכו מזמורים רבים ובהם הודאה לה', בקשת עזרה, חמלה, שמחה בטוב ה', צער על קשיים ועוד.

בכתובים - ספר תהילים הוא הראשון שפותח אותו.

הסברה הרווחת היא כי דוד המלך חיבר בעצמו את כל ספר התהילים. מעניין לבדוק את המקורות היהודיים ולהבין מהיכן הדברים נובעים.

מסכת בבא בתרא מציינת מי היו מחברי ספרי התנ"ך. מתוך כך עולה כי ספר תהילים נכתב על ידי עשרה זקנים. עם זאת, מצויין שם שהספר נקרא על שמו של דוד המלך. זאת משום שדוד נחשב "נעים זמירות ישראל" - כל הספר קרוי על שמו: "דוד כתב ספר תהלים על ידי עשרה זקנים: על ידי אדם הראשון, על ידי מלכי צדק, ועל ידי אברהם, ועל ידי משה, ועל ידי הימן, ועל ידי ידותון, ועל ידי אסף, ועל ידי שלשה בני קרח".

 

דוד המלך אף קבע שהמקדש הוא יהיה המקום בו נאמרים התהילים.

לעומת זאת, יש גישות שטוענות כי כל הספר נכתב על ידי דוד עצמו. הדבר תמוה, משום שישנם מזמורים שנראים שאינם שייכים לתקופתו. וכל כך מתרצים הפרשנים שהם נכתבו כבר בעבר ודוד ברוח קודשו שיחזר אותם.

כך נאמר בילקוט המכירי:
 

"עשרה בני אדם אמרו ספר תלים: אדם הראשון, ואברהם, ומשה ודוד ושלמה. על אילין חמישה לא איתפלגון. (כלומר: על חמישה אלו, הראשונים אין מחלוקת). מי הם החמישה האחרים?
רב אמר: אסף והימן וידותון, ושלושה בני קרח - אחד. (כלומר שלושת בני קרח נמנו ככותב אחד בלבד מתוך העשרה) ועזרא.
רב הונא בשם רב אחא אמר: אע"פ שעשרה בני אדם אמרו ספר תילים מכולהון לא נאמר על שמותם אלא על ידי דוד מלך ישראל...
בשעה שבקשו עשרה צדיקים לומר ספר תילים אמר להם הקב"ה: כולכם נעימים וחסידים ומשובחין לומר הימנון לפני, אלא דוד יאמר על ידכם, למה שקולו ערב.
הדא הוא דכתיב: ונעים זמירות ישראל. "

 

הספר נקרא "תהילים" משום שהשורש ה.ל.ל חוזר בו לרוב – כמאה ועשרים אזכורים.

מעניין לדעת כי לאורך התקופות השתנתה חלוקת התהילים כפי שאנו מכירים אותה היום: בעבר היתה חלוקה שונה עם מספר פרקים מועט משום שפרקים שהיום מפורדים, בעבר היו מאוחדים ונחשבו כפרק אחד. זאת לעומת החלוקה שאנו מכירים היום, בה ישנם מאה וחמישים פרקי תהילים.
 

"כל שאמר דוד בספרו כנגדו וכנגד כל ישראל וכנגד כל העתים אמרו" – כך אומר ר' יודן בשם ר' יהודה במדרש תהלים למזמור י"ח, והכוונה היא כי הספר ותוכנו תמיד רלוונטיים ונצחיים.

עדיין לא הצטרפת לווטסאפ שלנו? לקבוצת פרק תהילים ביום לחצו כאן >> לקבוצת הסגולה היומית לחצו כאן >>

מגזין תהילים

מרגש: לא תאמינו בזכות מה נולדה התינוקת הזאת!

מגזין תהילים

המדע מודה: זה הפלא הגדול שקורה בגוף האדם ביום השמיני

מגזין תהילים

מפתיע: "לעתים אדם הקורא מעורר על עצמו דינים במקום חסד ורחמים"

מגזין תהילים

כשקבלה ומציאות נפגשים: תהילים לפי שם האדם

מגזין תהילים

מהם פרקי תהילים? לא בטוח שאתם יודעים הכל...

מגזין תהילים

בטוחים שאתם יודעים? והפעם - מה זה תהילים

מגזין תהילים

מפתיע: מי כתב את תהילים?

מגזין תהילים

מצמרר: התינוק היהודי נזרק למים ושרד בזכות ברית המילה

מגזין תהילים

המתאגרף היהודי שהתעקש לעשות מסיבת סיום על דף גמרא יחיד

מגזין תהילים

מעניין: הייתם מתערבים על זה?

מגזין תהילים

מדהים: בזכות השתיקה וההבלגה, ניצלו חיי היולדת והתינוק

מגזין תהילים

נחשף: הסודות של התהילים

מגזין תהילים

עוגה שהצילה ממוות

מגזין תהילים

"היהודי הביט בו משתומם. האם הרב לא הבין את אשר אמר לו?"

מגזין תהילים

בזכות תענית דיבור ואמירת תהילים: "הרופאים לא האמינו ועמדו משתאים"

עוד מאמרי תוכן בנושא מגזין תהילים
X
  • © כל הזכויות שמורות