דבר תורה לפרשת משפטים

יחיד ורבים: דבר תורה לקראת פרשת משפטים - מהרב מנדל

כוחו של ציבור, שתפילתם נשמעת תמיד. ואפילו אם הם לא ראוים – ה' שומע ומקבל את התפילות


03/08/19 | ב' אב התשע"ט

הגדלת טקסט

הקטנת טקסט

עדיין לא הצטרפת לווטסאפ שלנו? כולם מוזמנים למשפחת אומרי התהילים הגדולה בעולם! לקבוצת פרק תהילים ביום לחצו כאן >> לקבוצת הסגולה היומית לחצו כאן >>

בפרשת השבוע כתוב "ועבדתם את ה' אלוקיכם, וברך את לחמך ואת מימך". לכאורה, הפסוק מתחיל בלשון רבים - "ועבדתם את השם אלוקיכם" - ומסיים בלשון יחיד, "וברך את לחמך".
 
מפורש בספר המאור ושמש, שאם האדם מקפיד להתפלל עם הציבור בתפילת הרבים ולא ביחידי – אזי מובטח לו שמזונותיו יהיו מצויים, וגם יוכל לבטל ממנו גזירות קשות ורעות.
 
כוחו של ציבור, שתפילתם נשמעת תמיד. ואפילו אם הם לא ראוים – ה' שומע ומקבל את התפילות! וזהו מה שאומר הפסוק. באם "ועבדתם את השם אלוקיכם " ברבים,  אז "וברך את לחמך " הפרנסה תהיה בשפע רב לכל יחיד ויחיד.
 
עומדים אנו בשבת שמברכים בה את חודש אדר - חודש שמרבים בו בשמחה. גם נס הפורים היה ע"י "לך וכנוס את כל היהודים באחדות לבבות. בתפילת הרבים אפשר לשבור מחיצות ולפתוח שערי שמים, לקבת תפלתנו לרחמים ולרצון.
 
שבת שלום וחודש טוב ומבורך.
הרב מנדל

ידעתם שלדברי תורה יש כח לפעול ישועות? נסו את זה >>>

עוד מאמרי תוכן בנושא דבר תורה לפרשת משפטים

X
  • © כל הזכויות שמורות