מפעים: זה החלום שבזכותו נולד רשב''י

בדרך לחלאקה עם הילד? קבלו תפילה חזקה במיוחד

סגולה עצומה לל"ג בעומר מהבן איש חי

הכי מסוגל לישועות: ביום הקדוש, במקום הקדוש - והשם שלכם יהיה שם!

ל"ג שמח! כל הסגולות הקדושות של ל"ג בעומר

תפילות וסגולות

מיוחד לשבת: סגולות עוצמתיות לבנים צדיקים וגידול קל

כולנו מחפשים סגולות לילדים צדיקים וגידולם בנחת ובקלות. הנה כמה סגולות מיוחדות שאפשר לעשות בשבת קודש כדי לזכות לזה


28/03/22 | כ"ה אדר ב' התשפ"ב

הגדלת טקסט

הקטנת טקסט

יום של ישועות וסגולות: בל"ג בעומר נהיה במירון, נתפלל עליכם, נחלק בשמכם ח"י רוטל ונקרא זוהר לזכותכם. אל תפספסו הזדמנות לקחת חלק בסגולה הגדולה. לחצו כאן >> 

 

יזרז הציבור לקבל את השבת מוקדם ובזכות זה יזכה לבנים (רבי אליעזר פאפו – 'חסד לאלפים').

 

סגולה לזכות לבנים ולגידול בנחת שתאמר האישה, לאחר הדלקת נרות שבת, את ההפטרה של יום א' של ראש השנה, המופיעה בספר שמואל א' פרק א' (קשו"ע סימן ע"ה, ס"ב)

 

יש ליתן, לפני הדלקת נרות שבת, כמה פרוטות לצדקה (קבלה מרבינו האריז"ל).

 

ראוי שתתפלל האישה, בשעת ההדלקה, שייתן לה הקב"ה בנים זכרים מאירים בתורה (מג"א סימן רס"ג ס"ק י"א) וטוב שתתן מקודם איזה פרוטות לצדקה (קשו"ע סימן ע"ה, ב').

 

סגולה לבנים שיזהר מאוד וגם יזהיר לאחרים על תוספת שבת, בערב שבת ובמוצאי שבת (ספר משפט צדק, בשם האריז"ל).

 

יש עניין לשים על שולחן שבת תאנים, רימונים ותפוחים ולאכול מהם (חקל תפוחים עילאין קדישין) (רבינו יוסף חיים).

 

סופר שהגרי"צ דושינסקי זצ"ל יעץ לרבי איסר זלמן מלצר זצ"ל עצה והיא להדליק לשבת כ"ו נרות כנגד מניין הוי"ה ב"ה (סיפור המעשה מובא בספר חיי עד ע"מ ק"מ).

 

תשתדל האישה למזוג הכוס של הקידוש ושל ברכת המזון בידה, ותכוון למתק בזה הדינין, כי היין– דין, והמים– חסד, בסוד "ויבא לו יין וישת" (בראשית כ"ז, כ"ה), דאמרו בזוהר (בלק דף קפ"ט דארמי לה מיא ביינא) (לשון חכמים).

 

על ידי הדסים בשבת זוכה לבנים תלמידי חכמים (מהרש"א מסכת שבת דף ל"ד).

 

הנותן צדקה בערב שבת לעניים, זוכה להתברך בפריה ורביה (בן איש חי בספרו בן יהוידע תענית ח).

 

יזהרו לחלק תמיד שמן לעניים יראי ה', לצורך נר שבת ויום טוב (לשון חכמים).

 

מי שאין לו בנים יהא רגיל בשמן (ספר המידות).

 

סגולה לבנים זכרים שע"י שמחת יום טוב כראוי, זוכה לבנים זכרים (ספר רפואה וחיים).

 

לומר בכל מוצאי שבת 130 פעם 'אליהו הנביא' ואחר כך לומר נ' שערי בינה ולכוון מאוד בשערי פריה ורביה.

 

רמז האר"י הקדוש (ליקוטי תורה שמות ל"א, י"ג): בראשי התיבות של הפסוק "את שבתותי תשמורו כי אות היא ביני ובינכם"- ר"ת "אשתך אהוב". ובספר זכירה: "את שבתותי תשמורו"– ר"ת אשתו. וחזינן שהקדושה שבעונת שבת שייכת לעצם האות של השבת.

 

סגולות לבנים צדיקים - הרב רביד נגר, צפו:

עדיין לא הצטרפת לווטסאפ שלנו? כולם מוזמנים למשפחת אומרי התהילים הגדולה בעולם! לקבוצת פרק תהילים ביום לחצו כאן >> לקבוצת הסגולה היומית לחצו כאן >>

סגולות לפרנסה

אל תחמיצו: סגולות נפלאות לערב ראש חודש ניסן

סגולות לשבת

מיוחד לשבת: סגולות עוצמתיות לבנים צדיקים וגידול קל

סגולות לכל הישועות

סגולת תוספת שבת - הסגולה שהמליץ עליה שר התורה זצ''ל לכל הישועות

סגולות לפרנסה

סגולת מרים הכובסת: סגולה בדוקה להיפקד בזרע של קיימא

סגולות שונות

חוששים מעין הרע? סגולה מיוחדת להינצל מעינא בישא

סגולות לפרנסה

הסגולה שאסור להחמיץ: כיצד בכמה מילים פשוטות תורידו שפע עצום?

סגולות לפרנסה

היום המיוחד בשנה: לקט סגולות מיוחד שאסור לכם לפספס

סגולות לפרנסה

מרגישים חנוקים? הפרנסה 'תקועה'? הסגולות שיפתחו עבורכם שערים

סגולות לפרנסה

ראש חודש אדר בפתח: סגולות מיוחדות שאסור לכם להחמיץ

סגולות לזיווג

סגולה מיוחדת: כך נושע בחור לאחר שנות המתנה ארוכות

סגולות לפרנסה

סגולה מיוחדת לכל עניין: כך תסלקו את הסטרא אחרא מביתכם

סגולות לכל הישועות

סגולת התיקון הכללי

סגולות לכל הישועות

הסגולה הטמונה בקריאת ספר דברים

סגולות לפרנסה

סגולה מיוחדת לפרנסה בשפע- אל תפספסו

סגולות לזיווג

סגולה מיוחדת לזיווג

סגולות לשמירה והגנה

קניתם רכב חדש? מזל טוב! כך תשמרו עליו מעין הרע

סגולות לפרנסה

עובד כמו קסם: אכילת תפוח בליל שבת כסגולה לפרנסה בשפע

סגולות לשמירה והגנה

הסגולה שאם תעשו אותה בבוקר - תשמור עליכם כל היום!

סגולות למעגל החיים

הרב קנייבסקי זצ''ל: בזכות הסגולה הזו נולד בני החמישי

סגולות לחינוך הילדים

סגולה להרגיע בכי של תינוק

עוד מאמרי תוכן בנושא סגולות לשבת

X
  • © כל הזכויות שמורות